2013-06-13 08:45

2016-03-11 08:34

Filuriusdag på bygdegården

RÄMMEN: Gårdfarihandlare med skåp på ryggen

Gårdfarihandlaren Anders Gustaf Andersson var mer känd under namnet Filurius som vandrade omkring med varorna i ett skåp på ryggen. Nu på söndag kommer författaren Bror Hermansson till bygdegården i Rämmen för att berätta om Filurius. Då visas även det omfattande material som tagits tillvara från Filurius bostad.

Det är Monica Janzon i Rämmen som räddat Filurius omfattande kvarlåtenskap från tiden som gårdfarihandlare åt eftervärlden.

– Min som Marcus köpte en skogsfastighet i Höksjön i Neva och då ingick en gammal släktgård där Filurius bodde i många år i köpet, säger hon.

Uppe på vinden upptäckte Monica högar med skräp i sågspånet mellan golvbjälkarna.

– Det visade sig vara massor av material efter Filurius.

Monica hade läst Bror Henrikssons folder om Filurius och hon kontaktade honom och berättade vad hon hittat.

Historiska dokument

I skräphögen fanns mellan 1 300 och 1 400 dokument.

– Jag hittade 710 leveransfakturor med detaljerade varuspecifikationer och även en lergök. Filurius måste ha varit en otrolig ordningsmänniska.

En leveranssedel från hösten 1897 visar att Filurius köpte hundra almanackor för 1898 från Bronellska Bokhandeln i Filipstad.

I skräphögen fanns också en mängd kataloger, reklamblad och prislistor från en rad firmor

– På vintern arbetade Filurius som skomakare och i resterna efter det skomakeri som funnits i huset fanns arbetsbänk, skolästar, knivar och mycket annat.

Anders Gustaf Andersson, mera känd som Filurius, föddes den 15 juli 1854 i Tysslinge i Närke.

När Anders Gustaf var 15 år blev han föräldralös och kom till ett fosterhem. Några år senare noterades han i en husförhörslängd som vandrande säljare.

Sålde ryska gummigaloscher

Enligt uppgift uppehöll sig Filurius i Rämmen i mitten av 1890-talet och han begärde att få bli kyrkobokförd där. Det dröjde sedan ända till juni månad 1904 innan detta blev klart.

Korta varor var den vedertagna benämningen på de varor som gårdfarihandlarna sålde.

– Filurius sålde knappnålar, kängsnören, kammar, tvål, pennor, fällknivar och mycket annat. Han sålde mycket giktringar och det som marknadsfördes som äkta ryska gummigaloscher.

Kommunen fick pengarna

Från Höksjön flyttade Filurius till ett äldreboende i Djuprämmen.

– Han drog sig tillbaka efter 60 år som gårdfarihandlare. På äldreboendet bodde han till sin död den 17 juni 1938.

Nu vilar Filurius i en grav på kyrkogården i Rämmen.

Bouppteckningen efter Filurius visar att han inte sett till den tidens penningvärde var en fattig man. Behållningen i boet sedan begravningskostnaderna på 200 kronor var avdragna uppgick till 5 679 kronor och 37 öre.

– Filurius hade testamenterat sin kvarlåtenskap till Rämmens kommun. När det nya äldreboendet Fridhem i Lesjöfors invigdes 1955 hade en del av Filurius pengar gått till ett draperi som sattes upp på äldreboendet.

Nu finns Filurius skåp hembygdsgården i Rämmen och draperiet på bygdegården.

Nu på söndag kommer författaren Bror Hermansson till bygdegården i Rämmen för att berätta om Filurius. Samtidigt visas de fynd som gjordes i det som man tog för en skräphög på vinden i huset i Höksjön.

– Sedan kommer det materialet att skänkas till Värmlandsarkiv, säger Monica Janzon.

Det är Monica Janzon i Rämmen som räddat Filurius omfattande kvarlåtenskap från tiden som gårdfarihandlare åt eftervärlden.

– Min som Marcus köpte en skogsfastighet i Höksjön i Neva och då ingick en gammal släktgård där Filurius bodde i många år i köpet, säger hon.

Uppe på vinden upptäckte Monica högar med skräp i sågspånet mellan golvbjälkarna.

– Det visade sig vara massor av material efter Filurius.

Monica hade läst Bror Henrikssons folder om Filurius och hon kontaktade honom och berättade vad hon hittat.

Historiska dokument

I skräphögen fanns mellan 1 300 och 1 400 dokument.

– Jag hittade 710 leveransfakturor med detaljerade varuspecifikationer och även en lergök. Filurius måste ha varit en otrolig ordningsmänniska.

En leveranssedel från hösten 1897 visar att Filurius köpte hundra almanackor för 1898 från Bronellska Bokhandeln i Filipstad.

I skräphögen fanns också en mängd kataloger, reklamblad och prislistor från en rad firmor

– På vintern arbetade Filurius som skomakare och i resterna efter det skomakeri som funnits i huset fanns arbetsbänk, skolästar, knivar och mycket annat.

Anders Gustaf Andersson, mera känd som Filurius, föddes den 15 juli 1854 i Tysslinge i Närke.

När Anders Gustaf var 15 år blev han föräldralös och kom till ett fosterhem. Några år senare noterades han i en husförhörslängd som vandrande säljare.

Sålde ryska gummigaloscher

Enligt uppgift uppehöll sig Filurius i Rämmen i mitten av 1890-talet och han begärde att få bli kyrkobokförd där. Det dröjde sedan ända till juni månad 1904 innan detta blev klart.

Korta varor var den vedertagna benämningen på de varor som gårdfarihandlarna sålde.

– Filurius sålde knappnålar, kängsnören, kammar, tvål, pennor, fällknivar och mycket annat. Han sålde mycket giktringar och det som marknadsfördes som äkta ryska gummigaloscher.

Kommunen fick pengarna

Från Höksjön flyttade Filurius till ett äldreboende i Djuprämmen.

– Han drog sig tillbaka efter 60 år som gårdfarihandlare. På äldreboendet bodde han till sin död den 17 juni 1938.

Nu vilar Filurius i en grav på kyrkogården i Rämmen.

Bouppteckningen efter Filurius visar att han inte sett till den tidens penningvärde var en fattig man. Behållningen i boet sedan begravningskostnaderna på 200 kronor var avdragna uppgick till 5 679 kronor och 37 öre.

– Filurius hade testamenterat sin kvarlåtenskap till Rämmens kommun. När det nya äldreboendet Fridhem i Lesjöfors invigdes 1955 hade en del av Filurius pengar gått till ett draperi som sattes upp på äldreboendet.

Nu finns Filurius skåp hembygdsgården i Rämmen och draperiet på bygdegården.

Nu på söndag kommer författaren Bror Hermansson till bygdegården i Rämmen för att berätta om Filurius. Samtidigt visas de fynd som gjordes i det som man tog för en skräphög på vinden i huset i Höksjön.

– Sedan kommer det materialet att skänkas till Värmlandsarkiv, säger Monica Janzon.

  • Rolf Mårth

null
null
null