2012-11-23 07:30

2015-01-06 21:03

Nordmarksflickan är nu fri

FILIPSTAD: Socialen förlorar i kammarrätten

Den 17-åriga Nordmarksflickan kan efter två år lämna sitt gömställe utan risk för att bli hämtad av polis och socialtjänst. Kammarrätten i Göteborg har sagt nej till socialens begäran om fortsatt LVU.
Om några veckor fyller flickan 18 år.

Hon har hållit sig undan på hemlig ort sedan vårvintern 2010 – då hon gick under jorden inför hotet att åter igen låsas in på institution.

I mer än två år har polis och socialmyndigheter letat. Trots omfattande spaning och en vädjan i Tv3:s Efterlyst har man inte lyckats spåra flickan.

Hela tiden har socialnämnden i Filipstad velat hålla liv i det interimistiska LVU-beslutet. Men så i augusti i år beslöt Förvaltningsrätten i Karlstad att det skulle upphävas med omedelbar verkan. Socialnämnden överklagade till kammarrätten, men förlorar även där.

Röra sig utan risk

Domen betyder att flickan nu kan röra sig i samhället utan risk för att bli omhändertagen.

NWT har förgäves sökt 17-åringen för en kommentar, via det juridiska ombudet Jenny Beltran och hos pappan i Nordmark. Jenny Beltran har haft kontakt med flickan flera gånger under året som gått.

I en inlaga till kammarrätten har Nordmarksflickan på egen hand beskrivit sin situation. Hon berättar att hon hållit sig undan för att bygga upp sig själv och försöka återgå till den person hon egentligen är, och som hon var innan hon blev inlåst på institution.

Känt sig jagad

Hon har varit livrädd för att hittas av polisen och bli inlåst igen. Och hon har känt sig jagad av socialförvaltningen och mamman.

– Jag vill inget hellre än att få leva ett normalt liv och få hjälp att bearbeta de sår som jag åsamkats på grund av socialförvaltningens ingripande i mitt liv.

– Det finns inga skäl för LVU. Jag har inga drogproblem eller destruktivt beteende.

Socialnämnden har ansett att man inte haft koll på hur flickan mått.

– Unga vill leva sitt liv och har inte alltid insikt om vad som är bra eller dåligt.

– Det faktum att flickan hållit sig undan under lång tid är skäl nog för att anta att hennes situation fortsatt är sådan att det är motiverat med vård enligt LVU.

”Hon behöver hjälp”

Både socialnämnden och mamman har använt flickans inlaga till kammarrätten som ett argument för fortsatt vård.

– Att en ung person författar en sådan skrift tyder på att hon behöver hjälp. Den slutsats man kan dra är att hon inte lever med stabila vuxna som kan stötta henne på rätt sätt.

Men kammarrätten konstaterar att det inte framkommit omständigheter som ger anledning till fortsatt LVU.

Bakom socialens ingripanden från 2006 och framåt har funnits en vilja att skilja barnen från pappans skadliga inverkan, och i stället få dem att närma sig mamman.

Syskonen har hävdat att de utsatts för övergrepp från mammans sida, medan socialnämnden utgått från att dessa påståenden varit fantasier som tillkommit under stark påverkan – hjärntvätt – från faderns sida.

Ansökan ligger kvar

Flickan har hela tiden hållit fast vid sin historia. Hennes berättelse finns utlagd på flera internetforum. Bland annat på adressen http://amysbelive.blogg.se/

Om det hon berättar är sant så har hon sedan 11 års ålder blivit utsatt för ett myndighetsövergrepp av sällsynt grovt slag.

Genom kammarrättsdomen är hon utom räckhåll för myndigheterna. Men kommunens ansökan om LVU ligger kvar och skulle kunna väckas på nytt i förvaltningsrätten om flickan dyker upp. LVU kan tillämpas till 20 års ålder (se faktaruta).

Hon har hållit sig undan på hemlig ort sedan vårvintern 2010 – då hon gick under jorden inför hotet att åter igen låsas in på institution.

I mer än två år har polis och socialmyndigheter letat. Trots omfattande spaning och en vädjan i Tv3:s Efterlyst har man inte lyckats spåra flickan.

Hela tiden har socialnämnden i Filipstad velat hålla liv i det interimistiska LVU-beslutet. Men så i augusti i år beslöt Förvaltningsrätten i Karlstad att det skulle upphävas med omedelbar verkan. Socialnämnden överklagade till kammarrätten, men förlorar även där.

Röra sig utan risk

Domen betyder att flickan nu kan röra sig i samhället utan risk för att bli omhändertagen.

NWT har förgäves sökt 17-åringen för en kommentar, via det juridiska ombudet Jenny Beltran och hos pappan i Nordmark. Jenny Beltran har haft kontakt med flickan flera gånger under året som gått.

I en inlaga till kammarrätten har Nordmarksflickan på egen hand beskrivit sin situation. Hon berättar att hon hållit sig undan för att bygga upp sig själv och försöka återgå till den person hon egentligen är, och som hon var innan hon blev inlåst på institution.

Känt sig jagad

Hon har varit livrädd för att hittas av polisen och bli inlåst igen. Och hon har känt sig jagad av socialförvaltningen och mamman.

– Jag vill inget hellre än att få leva ett normalt liv och få hjälp att bearbeta de sår som jag åsamkats på grund av socialförvaltningens ingripande i mitt liv.

– Det finns inga skäl för LVU. Jag har inga drogproblem eller destruktivt beteende.

Socialnämnden har ansett att man inte haft koll på hur flickan mått.

– Unga vill leva sitt liv och har inte alltid insikt om vad som är bra eller dåligt.

– Det faktum att flickan hållit sig undan under lång tid är skäl nog för att anta att hennes situation fortsatt är sådan att det är motiverat med vård enligt LVU.

”Hon behöver hjälp”

Både socialnämnden och mamman har använt flickans inlaga till kammarrätten som ett argument för fortsatt vård.

– Att en ung person författar en sådan skrift tyder på att hon behöver hjälp. Den slutsats man kan dra är att hon inte lever med stabila vuxna som kan stötta henne på rätt sätt.

Men kammarrätten konstaterar att det inte framkommit omständigheter som ger anledning till fortsatt LVU.

Bakom socialens ingripanden från 2006 och framåt har funnits en vilja att skilja barnen från pappans skadliga inverkan, och i stället få dem att närma sig mamman.

Syskonen har hävdat att de utsatts för övergrepp från mammans sida, medan socialnämnden utgått från att dessa påståenden varit fantasier som tillkommit under stark påverkan – hjärntvätt – från faderns sida.

Ansökan ligger kvar

Flickan har hela tiden hållit fast vid sin historia. Hennes berättelse finns utlagd på flera internetforum. Bland annat på adressen http://amysbelive.blogg.se/

Om det hon berättar är sant så har hon sedan 11 års ålder blivit utsatt för ett myndighetsövergrepp av sällsynt grovt slag.

Genom kammarrättsdomen är hon utom räckhåll för myndigheterna. Men kommunens ansökan om LVU ligger kvar och skulle kunna väckas på nytt i förvaltningsrätten om flickan dyker upp. LVU kan tillämpas till 20 års ålder (se faktaruta).

  • Arne Skorup

Lagen om vård av unga

Den som är under 18 år kan beredas vård enligt LVU – utan eget eller förälders samtycke – om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande eller brister i hemmet finns påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Eller om den unge utsätter sig själv för påtaglig risk genom drogmissbruk, brottslig verksamhet eller annat nedbrytande beteende. I det senare fallet kan LVU tillgripas även för någon som fyllt 18 men inte 20 år

LVU-beslut meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden.

Socialnämnden kan i akuta fall på egen hand besluta att den som är under 20 år ska omhändertas. Ett sådant beslut måste inom en vecka prövas av förvaltningsrätten.

Det är i princip socialnämnden som bestämmer hur vården ska ordnas. Det ska alltid inledas utanför den unges eget hem. Socialnämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren.

Nordmarksflickan

2001

Flickan och hennes bror tas ur skolan och hålls hemma på gården i Nordmark. Detta blir inledningen på en mångårig strid mellan pappan och Filipstads kommun.

2005

Vårdnadstvist mellan pappan och mamman. Barnen vill vara hos pappan.

2006

Pappan rymmer med barnen för att undgå ett LVU-beslut

Flickan och hennes bror placeras i ett värmländskt familjehem.

Kort därpå rymmer de, grips av polis och förs till behandlingshemmet Folåsa i Östergötland.

2007

Flickan rymmer från Folåsa vid två tillfällen.

2008

Flickan placeras på ett familjehem i Linköping.

2010

Flickan går under jorden efter att ha nekats att gå på Forshagaakademin. Hon är rädd att på nytt omhändertas av polis och socialmyndigheter.

Socialnämnden i Filipstad beslutar om nytt LVU.

2011

Flickan håller sig fortfarande undan och efterlyses. Fallet får stor uppmärksamhet i media och olika diskussionsforum.

2012

Socialnämnen i Filipstad får i augusti nej till fortsatt LVU i förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Göteborg ger i november flickan rätt. Hon är nu fri att komma fram ur sitt gömställe

I december fyller flickan 18 år och blir myndig.