2017-05-31 12:00

2017-05-31 12:00

Välkommen Algot!

BABYBILDER

Algot föddes den 24 maj och vägde 3700 gram och var 51,5 centimeter lång.

Stolta föräldrar är Lina Beckman och Richard Nilsson.