2016-10-15 16:52

2016-10-15 16:52

Välkommen Luna Eleonora!

BABYBILDER

Nu har Luna Eleonora kommit till världen!

Vid födseln vägde hon 3400 gram och var 47 centimeter lång. Stolta föräldrar är Linnea Åkerblom och Daniel Lervik