2015-03-20 17:14

2015-03-20 17:15

Välkommen Adam!

BABYBILDER

Den 13 februari kom Adam till världen!

Han vägde 3 150 gram och var 52 centimeter lång.

Stolta föräldrar är Anna Sohl och Henrik Lindh.