2015-03-15 11:51

2015-03-15 11:51

Välkommen Liam!

BABYBILDER

Nu har Liam kommit till världen.

Han vägde 3475 gram och var 52 centimeter lång vid födseln.

Stolta föräldrar Thom Adams och Sara Forsberg.