2015-02-27 09:00

2015-02-27 09:00

Välkommen Colin!

BABYBILDER

Den 23 januari, en månda för tidigt, fick du bråttom.

Colin vägde vid födseln 3435 gram och var 52 cm lång. Stolta föräldrar är Leif Eriksson och Linda Olin, Karlstad.