2015-02-27 09:06

2015-02-27 10:33

Välkommen Benjamin!

BABYBILDER

vÄLKOMMEN BENJAMIN!

Benjamin skogsman, 2785g, 47 cm lång.

Stolta föräldrar är Rebecca Eliasson och pappa Thomas Skogsman.