2012-04-05 10:28

2015-01-13 15:36

Välkommen Ludvig

BABYBILD

Den 14:e mars, cirka fyra veckor för tidigt, kom lilla Ludvig. Han vägde 2 920 gram och var 47 centimeter lång.

Lyckliga och stolta föräldrar är Sofia Källstrand och Henrik Östervee som vill rikta ett särskilt tack till all personal på förlossningen och avdelning 10 och 11.

null
null
null