2017-09-29 06:00

2017-09-29 06:00

Fest när Grava folkdanslag jubilerar

GRAVA: Många olika aktiviteter samlar medlemmarna

Grava folkdanslag fyller 50 år. Det ska medlemmarna fira nu på lördag med festligheter på Träfotere i Hynboholm.

Folkdanslaget ägnar sig inte bara år folkdans. Man har betydligt flera strängar på sin lyra, bland annat buggkurser, marknader, loppisar och slöjdverksamhet. Dessutom är man med och arrangerar Gravadagen. Men nu är det alltså dags att fira sig själva i de egna lokalerna på Träfotere i Hynboholm!

Hur började det då? Året var 1966 när Mats och Rut Söderholm en vardagskväll framför tv:n kom på tanken att starta en dansgrupp. Intresset bollades vidare till ett studieförbund. Efter klartecken därifrån åtog sig läraren Nils Karlsson, som förut haft en egen liten dansgrupp, att starta det hela. Året efter, 1967, upptogs verksamheten i Svenska Ungdomsringen.

Planerna på en dansgrupp kom till eftersom det fanns för lite att göra i Hynboholm med omnejd, även om bandy vintertid var ett stående inslag på platsen.

Varannan fredag anordnades dans med tillgång till musik och sång från grammofonskivor. I början hämtades dansinstruktörer från Ulleruds folkdanslag.

Uppsydda dräkter

Från starten hade medlemmarna som målsättning att sy upp folkdräkter. Så blev det också: tio färggranna kvinnodräkter och sex herrdräkter. I slutet av 1960-talet ägde den första dräktparaden rum i Källgården i Skåre genom ledaren Nils Karlssons försorg.

Man behövde också någonstans att vara. Den första byggnaden som blev aktuell att flytta till Träfotere var en stolpbod som 1968 skänktes av Thomas Ferm, Stora Vänsberg. Godsägaren Paul Svensson hade från begynnelsen skänkt mark för att realisera verksamheten. Det innebar efterhand att successivt restaurerade och förvärvade byggnader kunde tas i anspråk. Gården Bjällbo, ett soldattorp, som fanns i närheten kunde flyttas över efter medgivande av markägaren, landstinget.

Ny överflyttning

Blind-Fredriks torp som var uppsatt på närliggande ängen Våldalen kunde lämpligt nog efterhand också att flyttas till Träfotere när det framkom att den nya flygplatsen planerades till Våldalen.

Den nuvarande knuttimrade träningshallen fanns tidigare på ett hemman i socknen. Den överfördes och invigdes 1968. Cirka tio år senare genomgick den en grundlig och väsentlig förbättring. 1971 köptes en timrad loge från Östra Deje att användas för aktiviteter sommartid och som förvaringsutrymme.

1969, med 80 medlemmar i föreningen, tog nordvärmlänningen Erik Olsson, aktiv än i dag inom kommittéer, hand om folkdansträningen samtidigt som Rut Söderholm blev värd för barngruppen.

Julmarknaden med egentillverkade slöjdföremål är numera obligatorisk på Träfotere efter flytt från Skåreskolan.

Fler medlemmar

Med tiden växte antalet medlemmar. Under 1970-talet var man hela 300 stycken, i dag är man cirka 150. En stor andel av dem ställer dessutom upp när arbete och förbättringar påkallas. På senare år har det inte minst gällt den hembygdsgård som hembygdsföreningen äger och som finns stationerad inom området. En så kallad Gravagrupp åtog sig uppdraget att förverkliga och uppföra den. Framför allt stommen inhämtades från ett tidigare uppfört bygge. Arbetet pågick 1990-1992 med både egna duktiga hantverkare och tidigare professionella yrkesmän.

Dansuppvisning i Paris

Danslaget har med åren framträtt och deltagit i flera uppmärksammade sammanhang. Det mest spektakulära är besöket i Paris i början av 1990-talet där en kvinnlig Grava-medlem vid Svenska kyrkan i Paris ordnade en uppvisning på en stor marknadsplats strax utanför staden. Den besågs av tusentals, bland andra prinsessan Christina, skådespelerskan Audrey Hepburn och svenska topptjänstemän på olika stora företag i Paris.

I samband med 40-årsfirandet visades en framtagen fana att paradera med under olika engagemang. På kläderna fanns då också två små träskor som symboliserade ett vedertaget klubbmärke

Träfotere av i dag drivs som alltid på helt ideella grunder. Danslaget använder träningshallen till gammeldans och buggkurser och ibland också till spelaftnar och utställningar.

Folkdanslaget ägnar sig inte bara år folkdans. Man har betydligt flera strängar på sin lyra, bland annat buggkurser, marknader, loppisar och slöjdverksamhet. Dessutom är man med och arrangerar Gravadagen. Men nu är det alltså dags att fira sig själva i de egna lokalerna på Träfotere i Hynboholm!

Hur började det då? Året var 1966 när Mats och Rut Söderholm en vardagskväll framför tv:n kom på tanken att starta en dansgrupp. Intresset bollades vidare till ett studieförbund. Efter klartecken därifrån åtog sig läraren Nils Karlsson, som förut haft en egen liten dansgrupp, att starta det hela. Året efter, 1967, upptogs verksamheten i Svenska Ungdomsringen.

Planerna på en dansgrupp kom till eftersom det fanns för lite att göra i Hynboholm med omnejd, även om bandy vintertid var ett stående inslag på platsen.

Varannan fredag anordnades dans med tillgång till musik och sång från grammofonskivor. I början hämtades dansinstruktörer från Ulleruds folkdanslag.

Uppsydda dräkter

Från starten hade medlemmarna som målsättning att sy upp folkdräkter. Så blev det också: tio färggranna kvinnodräkter och sex herrdräkter. I slutet av 1960-talet ägde den första dräktparaden rum i Källgården i Skåre genom ledaren Nils Karlssons försorg.

Man behövde också någonstans att vara. Den första byggnaden som blev aktuell att flytta till Träfotere var en stolpbod som 1968 skänktes av Thomas Ferm, Stora Vänsberg. Godsägaren Paul Svensson hade från begynnelsen skänkt mark för att realisera verksamheten. Det innebar efterhand att successivt restaurerade och förvärvade byggnader kunde tas i anspråk. Gården Bjällbo, ett soldattorp, som fanns i närheten kunde flyttas över efter medgivande av markägaren, landstinget.

Ny överflyttning

Blind-Fredriks torp som var uppsatt på närliggande ängen Våldalen kunde lämpligt nog efterhand också att flyttas till Träfotere när det framkom att den nya flygplatsen planerades till Våldalen.

Den nuvarande knuttimrade träningshallen fanns tidigare på ett hemman i socknen. Den överfördes och invigdes 1968. Cirka tio år senare genomgick den en grundlig och väsentlig förbättring. 1971 köptes en timrad loge från Östra Deje att användas för aktiviteter sommartid och som förvaringsutrymme.

1969, med 80 medlemmar i föreningen, tog nordvärmlänningen Erik Olsson, aktiv än i dag inom kommittéer, hand om folkdansträningen samtidigt som Rut Söderholm blev värd för barngruppen.

Julmarknaden med egentillverkade slöjdföremål är numera obligatorisk på Träfotere efter flytt från Skåreskolan.

Fler medlemmar

Med tiden växte antalet medlemmar. Under 1970-talet var man hela 300 stycken, i dag är man cirka 150. En stor andel av dem ställer dessutom upp när arbete och förbättringar påkallas. På senare år har det inte minst gällt den hembygdsgård som hembygdsföreningen äger och som finns stationerad inom området. En så kallad Gravagrupp åtog sig uppdraget att förverkliga och uppföra den. Framför allt stommen inhämtades från ett tidigare uppfört bygge. Arbetet pågick 1990-1992 med både egna duktiga hantverkare och tidigare professionella yrkesmän.

Dansuppvisning i Paris

Danslaget har med åren framträtt och deltagit i flera uppmärksammade sammanhang. Det mest spektakulära är besöket i Paris i början av 1990-talet där en kvinnlig Grava-medlem vid Svenska kyrkan i Paris ordnade en uppvisning på en stor marknadsplats strax utanför staden. Den besågs av tusentals, bland andra prinsessan Christina, skådespelerskan Audrey Hepburn och svenska topptjänstemän på olika stora företag i Paris.

I samband med 40-årsfirandet visades en framtagen fana att paradera med under olika engagemang. På kläderna fanns då också två små träskor som symboliserade ett vedertaget klubbmärke

Träfotere av i dag drivs som alltid på helt ideella grunder. Danslaget använder träningshallen till gammeldans och buggkurser och ibland också till spelaftnar och utställningar.