2017-09-02 06:00

2017-09-02 06:00

Karlstads "rondellkung" fortsätter att köra på

KARLSTAD: Hans Nyqvist började jobba dagen efter högertrafikomläggningen

Hans Nyqvist har varit med och utformat stora delar av Karlstads infrastruktur. Dessutom har han ritat 25 av stans cirka 35 rondeller!
4 september är det 50 år sedan första arbetsdagen, men han har inga planer på att lämna jobbet på WSP riktigt än.

– Nej, jag trivs med blandningen. Numera jobbar jag tre dagar i veckan och den övriga tiden är jag hemma och tar det lugnt. Jag har tid för familjen samtidigt som det känns bra att vara lite behövd på jobbet, säger han.

På skrivbordet ligger en ritning över ett av två pågående projekt, en spårvägshållplats utanför Dramaten vid Nybroplan i Stockholm.

– Jag hoppade in i detta uppdrag efter semestern och det ska vara klart i oktober.

WSP är ett världsomspännande teknikkonsultföretag med hållbar samhällsutveckling i fokus inom hus och industri, transport och infrastruktur och miljö och energi. Företaget har globalt 40 000 anställda. I Sverige arbetar 3700 personer varav 150 i Karlstad. Beställare utgörs av statlig, kommunal och privat sektor.

Hitta nya lösningar

Hans är specialiserad på vägutformning, skyltning och vägvisning och har deltagit i merparten av Karlstadskontorets vägprojekt genom åren, men också stöttat kontoren i Stockholm, Göteborg, Örebro, Falun, Jönköping och Uppsala.

– Det gäller att vara kreativ, man får inte låsa fast sig vid den gamla utformningen av trafiken på en plats utan se om det finns andra, bättre lösningar, förklarar han.

Vilka uppdrag har varit svårast?

– Bland de svåraste är nog resecentrum i Norrköping och Linköping. De var krångliga att få ihop och så mycket som skulle stämma. Det var också en stor utmaning att utforma en färje- och bussterminal på egen pir i vattnet vid Lilla Varholmen utanför Göteborg.

Rondellen vid Löfbergs

Allra roligast tycker han det är att få vara med och påverka miljön i sin egen hemstad. Några projekt som han aldrig kommer att glömma är Hagaleden, Hamngatan och Bergvik.

– Hagaleden diskuterades under 20 år innan det blev en väg, säger han.

Några hundra meter från jobbet, vid Löfbergs, ligger den rondell som han är mest stolt över.

– Den sticker ut lite genom att den är åttkantig, berättar han på sitt lågmälda sätt.

Uppdraget var lite speciellt. Kommunen ville ha en så kallad ”shared space” vilket fritt översatt innebär en attraktiv yta för alla trafikanter, alltså inte en vanlig cirkulationsplats, för att skapa en ”torgkänsla” från Löfbergsskrapan ner till Samhällsbyggnadshuset och samtidigt knyta ihop Hamntorget med Inre hamn.

– Det gällde att tänka kreativt och ändå hitta en lösning som var trafiksäker, säger han. Budgeten medgav lite dyrare material så vi använde oss av olika plattor och stensättning i granit. Vi har inte den möjligheten alla gånger och då får vi använda oss av billigare material, säger han.

Den senaste rondellen som lämnat Hans Nyqvists skrivbord är den på Packhusgatan, nära Hammaröleden.

Trivs med arbetskamraterna

Ville du bli väg- och vatteningenjör från början?

– Nej, jag började läsa till kemiingenjör men bytte inriktning efter ett år eftersom jag istället ville ha ett yrke där man fick jobba både inne och ute, säger han.

Och han hade flyt, som han uttrycker det. När han var klar fanns det ett enda ledigt jobb som väg- och vatteningenjör i Karlstad.

– Och jag fick det!

På Hulthéns Ingenjörsbyrå, som på 90-talet blev uppköpta av J&W. På 2000-talet togs J&W över av WSP. Och Hans Nyqvist stannade kvar.

– Ja, jag har alltid trivts med jobbet och mina arbetskamrater, säger han. Vi gamla Hulthénare har bildat en pensionärsklubb så vi ses några gånger om året.

En ljuspunkt

Att han började jobba dagen efter högertrafikomläggningen ställde inte till några problem för honom.

– Nej, omläggningen var ju genomförd när jag började jobba. Men mina äldre kollegor som utformade E18 genom Karlstad fick tänka tvärt om vid ritbordet, eftersom vägen skulle fungera med högertrafik, säger Hans.

Det förändring som har betytt mest under Hans Nyqvists tid är när man började mäta med ljus istället för måttband.

– Jag glömmer inte hur svårt och farligt det var när vi gjorde mätningsarbeten med måttband tvärs över den befintliga E6:an utanför Varberg. Det var sent 60-tal och trafiken var extra intensiv på grund av en pågående järnvägsstrejk.

Cyklister i fokus

Men det är inte bara mätmetoderna som förändrats, i dag görs alla ritningar i datorn.

– Men jag har fortsatt att arbeta med papper och penna, sedan lämnar jag över ritningarna till en kollega som för över dem i ett CAD-program, berättar han.

Ett arbetssätt som har både för- och nackdelar.

– Det tar mycket tid att rita i datorn och eftersom jag slipper det, så kan jag ta på mig fler uppdrag, säger han.

Miljöhänsyn har också blivit en naturlig del av jobbet.

– De första 25 åren ritade vi vägar för bilisterna, sedan 25 år tillbaka är det cyklisterna och fotgängarna som är i fokus, säger han.

– Nej, jag trivs med blandningen. Numera jobbar jag tre dagar i veckan och den övriga tiden är jag hemma och tar det lugnt. Jag har tid för familjen samtidigt som det känns bra att vara lite behövd på jobbet, säger han.

På skrivbordet ligger en ritning över ett av två pågående projekt, en spårvägshållplats utanför Dramaten vid Nybroplan i Stockholm.

– Jag hoppade in i detta uppdrag efter semestern och det ska vara klart i oktober.

WSP är ett världsomspännande teknikkonsultföretag med hållbar samhällsutveckling i fokus inom hus och industri, transport och infrastruktur och miljö och energi. Företaget har globalt 40 000 anställda. I Sverige arbetar 3700 personer varav 150 i Karlstad. Beställare utgörs av statlig, kommunal och privat sektor.

Hitta nya lösningar

Hans är specialiserad på vägutformning, skyltning och vägvisning och har deltagit i merparten av Karlstadskontorets vägprojekt genom åren, men också stöttat kontoren i Stockholm, Göteborg, Örebro, Falun, Jönköping och Uppsala.

– Det gäller att vara kreativ, man får inte låsa fast sig vid den gamla utformningen av trafiken på en plats utan se om det finns andra, bättre lösningar, förklarar han.

Vilka uppdrag har varit svårast?

– Bland de svåraste är nog resecentrum i Norrköping och Linköping. De var krångliga att få ihop och så mycket som skulle stämma. Det var också en stor utmaning att utforma en färje- och bussterminal på egen pir i vattnet vid Lilla Varholmen utanför Göteborg.

Rondellen vid Löfbergs

Allra roligast tycker han det är att få vara med och påverka miljön i sin egen hemstad. Några projekt som han aldrig kommer att glömma är Hagaleden, Hamngatan och Bergvik.

– Hagaleden diskuterades under 20 år innan det blev en väg, säger han.

Några hundra meter från jobbet, vid Löfbergs, ligger den rondell som han är mest stolt över.

– Den sticker ut lite genom att den är åttkantig, berättar han på sitt lågmälda sätt.

Uppdraget var lite speciellt. Kommunen ville ha en så kallad ”shared space” vilket fritt översatt innebär en attraktiv yta för alla trafikanter, alltså inte en vanlig cirkulationsplats, för att skapa en ”torgkänsla” från Löfbergsskrapan ner till Samhällsbyggnadshuset och samtidigt knyta ihop Hamntorget med Inre hamn.

– Det gällde att tänka kreativt och ändå hitta en lösning som var trafiksäker, säger han. Budgeten medgav lite dyrare material så vi använde oss av olika plattor och stensättning i granit. Vi har inte den möjligheten alla gånger och då får vi använda oss av billigare material, säger han.

Den senaste rondellen som lämnat Hans Nyqvists skrivbord är den på Packhusgatan, nära Hammaröleden.

Trivs med arbetskamraterna

Ville du bli väg- och vatteningenjör från början?

– Nej, jag började läsa till kemiingenjör men bytte inriktning efter ett år eftersom jag istället ville ha ett yrke där man fick jobba både inne och ute, säger han.

Och han hade flyt, som han uttrycker det. När han var klar fanns det ett enda ledigt jobb som väg- och vatteningenjör i Karlstad.

– Och jag fick det!

På Hulthéns Ingenjörsbyrå, som på 90-talet blev uppköpta av J&W. På 2000-talet togs J&W över av WSP. Och Hans Nyqvist stannade kvar.

– Ja, jag har alltid trivts med jobbet och mina arbetskamrater, säger han. Vi gamla Hulthénare har bildat en pensionärsklubb så vi ses några gånger om året.

En ljuspunkt

Att han började jobba dagen efter högertrafikomläggningen ställde inte till några problem för honom.

– Nej, omläggningen var ju genomförd när jag började jobba. Men mina äldre kollegor som utformade E18 genom Karlstad fick tänka tvärt om vid ritbordet, eftersom vägen skulle fungera med högertrafik, säger Hans.

Det förändring som har betytt mest under Hans Nyqvists tid är när man började mäta med ljus istället för måttband.

– Jag glömmer inte hur svårt och farligt det var när vi gjorde mätningsarbeten med måttband tvärs över den befintliga E6:an utanför Varberg. Det var sent 60-tal och trafiken var extra intensiv på grund av en pågående järnvägsstrejk.

Cyklister i fokus

Men det är inte bara mätmetoderna som förändrats, i dag görs alla ritningar i datorn.

– Men jag har fortsatt att arbeta med papper och penna, sedan lämnar jag över ritningarna till en kollega som för över dem i ett CAD-program, berättar han.

Ett arbetssätt som har både för- och nackdelar.

– Det tar mycket tid att rita i datorn och eftersom jag slipper det, så kan jag ta på mig fler uppdrag, säger han.

Miljöhänsyn har också blivit en naturlig del av jobbet.

– De första 25 åren ritade vi vägar för bilisterna, sedan 25 år tillbaka är det cyklisterna och fotgängarna som är i fokus, säger han.

Hans Nyqvist

Ålder: 73 år

Familj: Fru, två barn, fyra barnbarn

Bor: Hus på Mjölnartorpet, men flyttar snart in i lägenhet vid Kanikenäsholmen i Karlstad.

Utbildning: Ingenjörsexamen från Väg- och vattenlinjen vid Örebro tekniska gymnasium.

Gör: Konsult på WSP med vägutformning, skyltning och vägvisning som specialité. Förr var han också uppdragsansvarig under många år.

Några tidigare uppdrag i Karlstad: Hagaleden, Hamngatan, Karl IX gata, Ullebergsleden, Hagalundsvägen, Bergviksvägen, Bergviks köpcentrum och Karlstads centrala delar samt 25 av Karlstads cirka 35 rondeller och givetvis en vägvisningsplan för tätorten.

Några tidigare uppdrag utanför stan: Resecentrum i Linköping och Norrköping, färje- och bussterminal vid Lilla Varholmen utanför Göteborg, rastplatsen Morokulien på gränsen mellan Sverige och Norge, motorvägsetapper på E4, E6, E18 och E20, vägvisningsplaner för hela tätorter, bland annat Linköping, Solna stad och Arlanda flygplats.

Yrkesskada: ”Man går och tittar på kanter och stenläggningar för att se hur jobbet är utfört, att höjdsättningen blivit bra så att det inte står vatten och att det ser snyggt ut.”

Aktuell: På måndag har han varit anställd på samma företag i 50 år, men numera har han gått ner till 60 procent.

Intressen: Trädgårdsarbete, segling och svampplockning

Källa: