2017-05-27 06:00

2017-05-27 06:00

I varje by minst en handelsbod

KRÖNIKA

Låt oss i denna tid av e-handel, stormarknader och butiksnedläggningar titta tillbaka några årtionden, då varje liten by hade en egen handelsbod. Kanske två. De flesta dagligvarorna fanns inom gångavstånd och affärslokalerna var viktiga mötesplatser, det var i boa folk träffades för samspråk och utbyte av nyheter.

I en skrift som heter ”Näringsliv i Värmland” från 1945 kan man få belägg för hur det för drygt 70 år sedan gick att driva handel utanför tätorterna. Jag försöker ge en redovisning av läget i den länsdel som skulle bli Finnskoga-Dalby kommun några år senare. Några handelsbodar som jag inte hittat i skriften är Backebo handel, Bänteby koopra, Transtrands handel samt kooperativa, Amneruds lanthandel m fl.

I Bjurberget fanns en välsorterad lanthandel, Robert Finnes Eftr, som drevs av S. Hammarström, som också hade butik i Västra Ämtervik. I Bjurberget fanns dessutom O. Halvarssons Spec- & Div.affär, som också höll en filial i en grannby.

Kooperativ butik fanns sedan 1944 i Kindsjön, och den förestods av Oliver Jansson.

I Bograngen hade Bröderna Finnson butik sedan 1895, dessutom filialer i Medskogen, Järpliden och Posåsen. ICA-handel drivs än i samma lokal. I Bograngen fanns också en Kooperativ handelsförening sedan 1928 i en lokal som ännu står mitt emot Gästis. Före kooperativa tiden drevs där handel av O. Fjaellstad. Konsumbutiken flyttades senare längre in i byn men är nedlagd sedan många år.

I Järpliden öppnades butik under Klarälvdalens kooperativa 1939, men byn hade även tidigare en typ av kooperativ affär. Kunderna kom från ett vidsträckt område.

Från Höljes beskrivs i andra källor att byn hade lanthandel redan i mitten av 1800-talet, och den fick flera efterföljare. 1894 grundades Höljes handel av storhandlaren Knut Erik Henriksson. Verksamheten övertogs 1942 av Lilly och Axel Larsson och övergick senare till deras son Peter ”Petter i Boa”. Jag läser i beskrivningen från 1945 att affären ”har utvecklats betydligt sedan övertagandet”. Mer skulle komma.

Höljes kooperativa handelsförening bildades 1916 och höll i början till på Danielsmon (Gästis). 1925 satte föreningen upp egen byggnad nästgårds till Höljes handel, och föreståndare från 1936 var Erik Sirén från Långav. Bara några kilometer söderut bildades i Båtstad en handelsförening 1935 av en fru Eskilsson, och från 1944 drevs den i Konsums regi.

Uppe i Furufall nära Aspberget startade H. Kareliusson 1930 Furufallets kontantaffär av den enkla orsaken att ”Konsum ej ville öppna en filial på platsen”. Denna diverseaffär räknade med ett 25-tal hushåll som kunder. Handelsmannen drygade ut inkomsten med småjordbruk och reparationer. Efter ett tjugotal år lades affären ner.

1919 bildades i Kärrbackstrand en handelsförening som nio år senare gick upp i Klarälvdalens Koop. Handelsförening. Föreståndare var Oscar Olsson från Södra Lövberget, och här började en ung Erik Tellander sin bana inom handel och reklam. ”Någon bestämd stängningstid fanns inte då och arbetsdagen i butiken varade till framåt tiotiden på kvällen.” Medlemsantalet var 132 personer.

Sysslebäck var den by som var mest välförsedd med handelsbodar. Vid Näckån i norra delen hade Klarälvdalens Kooperativa Handelsförening sin butik nr 6 med närmare två hundra medlemmar. Föreståndare sedan 1942 var Bertil Olsson från Hamra. Förste föreståndare var Emanuel Sirén. Butiken stod för 70 år sedan inför en renovering – i dag är platsen för länge sedan tom.

Ett hundratal meter söder därom fanns Hedlunds affär, grundad redan 1898 och som några år under tidigt 1900-tal hade filialer i Lillbergsgården och på Brattmon. 1937 flyttades affären till den nya byggnaden invid den blott två år gamla landsvägen. 1945 tog Rickard Hedlund över rörelsen efter sin far Per, som var grundaren. Affären förde allehanda varor, såsom specerier, charkuterier, manufaktur m m.

Mellan dessa två närliggande handelsbodar fanns ytterligare en liten affär, egentligen kiosk och kafé som först låg på västsidan älven och som utvidgades med försäljning av pappersvaror och allehanda artiklar. Här tillverkades karameller och bakades bröd. Linneas kiosk, som den kom att kallas, grundades 1937 av Linnéa och maken Eric Johansson och blev en populär samlingsplats.

I Slättne mitt i Sysslebäck låg Lindows affär, som senare blev ICA-butik. Affären var känd för en rikhaltig sortering, som förutom specerier omfattade bland annat byggnadsvaror och spannmål. Bengt Lindow köpte år 1900 företaget av Daniel Styffe, som hade sin handelsbod något längre norrut.

Sysslebäcks andra Konsumbutik öppnades 1929 i Hole. Där var såväl medlemsantalet som omsättningen mindre än i Näckåbutiken, men butiken beskrivs som fullt modern med bland annat kyldisk. Föreståndaren hette Helge Elis Hansson. I dag finns byggnaden kvar som privatbostad.

(Enligt vanligtvis välunderrättade ”Ovansjöboken” grundades Sysslebäcks handel i Lillbergsgården redan 1892 och köptes 1945 av Märta och Nils Larsson från Östmark. Man förde mångahanda varor och drev affären fram till 1970, då den flyttades till Slättne, Lindows).

Bland övriga butiker runt 1945 omnämns de kooperativa föreningarna i Ransby och Långav. Olle och Bojan Andersson hade butik i Björlinsstugan i Ransby från 1927. ”Koppra” vid korsvägen byggdes 1938, öppnades 1939 och föreståndarna följde med. Butiksinredningen beskrivs som fullt modern med kyldisk, tidens stora modernitet. 1944 vikarierade Åke Hyddén som föreståndare. Makarna Andersson öppnade några år senare egen diversehandel i byn.

Kooperativas förening i Långav var den första som öppnade affär i övre Klarälvdalen. Flera olika personer förestod butiken men från 1944 leddes den av Elvy Bengtsson, gift Bergquist, som fortsatte i verksamheten många år. 1936 byggdes den hypermoderna butiken med kylrum och elektrisk fläkt.

Långavs handel hette en annan rörelse som egentligen var mer kiosk än handelsbod. Den var belägen mitt emot kyrkan. Kiosken var en populär samlingsplats med servering av kaffe och läsk. ”Han Hans i kiosken” med efternamn Ohlsson skötte verksamheten.

1934 grundades Firma Henning Nyquist i Branäs och flyttade in i den välbekanta butiken tre år senare. Hos Henning Nyquist gick det mesta att köpa från matvaror till järnvaror, gödningsämnen och spannmål. Butiken var modernt inredd och två magasin fanns på tomten. Henning tog senare över Janne Jonssons butik i Persby.

140 medlemmar tillhörde Likenäs konsumförening för dryga 70-talet år sedan. Föreståndaren hette Fransson och kom från Aneby. Hans väg till kooperatörsyrket var lite speciell – han arbetade tidigare i ett sågverk ”men råkade genom olyckshändelse såga av sig några fingrar, varför han nödgades byta yrke”. Konsum i Likenäs hade en avdelning för manufaktur och skor och en för specerier och diverse.

En svår konkurrent till denna butik fanns ett stenkast bort – Emil Larssons innehållsrika affär som drog kunder från vida omkring. Där tillhandahölls förutom specerier, hö, spannmål och byggvaror, men den största omsättningen hade man inom manufaktur- och konfektion. Emil Larsson var också virkesuppköpare för Uddeholmsbolaget. 1914 hade han flyttat sin butiksrörelse från Uggenäs.

Dessa handelsbodar som finns redovisade i boken från 1945 kan jämföras med omkring det dubbla i 1966 års turistbroschyr – eller varför inte den cirka handfull som finns 2017.

I en skrift som heter ”Näringsliv i Värmland” från 1945 kan man få belägg för hur det för drygt 70 år sedan gick att driva handel utanför tätorterna. Jag försöker ge en redovisning av läget i den länsdel som skulle bli Finnskoga-Dalby kommun några år senare. Några handelsbodar som jag inte hittat i skriften är Backebo handel, Bänteby koopra, Transtrands handel samt kooperativa, Amneruds lanthandel m fl.

I Bjurberget fanns en välsorterad lanthandel, Robert Finnes Eftr, som drevs av S. Hammarström, som också hade butik i Västra Ämtervik. I Bjurberget fanns dessutom O. Halvarssons Spec- & Div.affär, som också höll en filial i en grannby.

Kooperativ butik fanns sedan 1944 i Kindsjön, och den förestods av Oliver Jansson.

I Bograngen hade Bröderna Finnson butik sedan 1895, dessutom filialer i Medskogen, Järpliden och Posåsen. ICA-handel drivs än i samma lokal. I Bograngen fanns också en Kooperativ handelsförening sedan 1928 i en lokal som ännu står mitt emot Gästis. Före kooperativa tiden drevs där handel av O. Fjaellstad. Konsumbutiken flyttades senare längre in i byn men är nedlagd sedan många år.

I Järpliden öppnades butik under Klarälvdalens kooperativa 1939, men byn hade även tidigare en typ av kooperativ affär. Kunderna kom från ett vidsträckt område.

Från Höljes beskrivs i andra källor att byn hade lanthandel redan i mitten av 1800-talet, och den fick flera efterföljare. 1894 grundades Höljes handel av storhandlaren Knut Erik Henriksson. Verksamheten övertogs 1942 av Lilly och Axel Larsson och övergick senare till deras son Peter ”Petter i Boa”. Jag läser i beskrivningen från 1945 att affären ”har utvecklats betydligt sedan övertagandet”. Mer skulle komma.

Höljes kooperativa handelsförening bildades 1916 och höll i början till på Danielsmon (Gästis). 1925 satte föreningen upp egen byggnad nästgårds till Höljes handel, och föreståndare från 1936 var Erik Sirén från Långav. Bara några kilometer söderut bildades i Båtstad en handelsförening 1935 av en fru Eskilsson, och från 1944 drevs den i Konsums regi.

Uppe i Furufall nära Aspberget startade H. Kareliusson 1930 Furufallets kontantaffär av den enkla orsaken att ”Konsum ej ville öppna en filial på platsen”. Denna diverseaffär räknade med ett 25-tal hushåll som kunder. Handelsmannen drygade ut inkomsten med småjordbruk och reparationer. Efter ett tjugotal år lades affären ner.

1919 bildades i Kärrbackstrand en handelsförening som nio år senare gick upp i Klarälvdalens Koop. Handelsförening. Föreståndare var Oscar Olsson från Södra Lövberget, och här började en ung Erik Tellander sin bana inom handel och reklam. ”Någon bestämd stängningstid fanns inte då och arbetsdagen i butiken varade till framåt tiotiden på kvällen.” Medlemsantalet var 132 personer.

Sysslebäck var den by som var mest välförsedd med handelsbodar. Vid Näckån i norra delen hade Klarälvdalens Kooperativa Handelsförening sin butik nr 6 med närmare två hundra medlemmar. Föreståndare sedan 1942 var Bertil Olsson från Hamra. Förste föreståndare var Emanuel Sirén. Butiken stod för 70 år sedan inför en renovering – i dag är platsen för länge sedan tom.

Ett hundratal meter söder därom fanns Hedlunds affär, grundad redan 1898 och som några år under tidigt 1900-tal hade filialer i Lillbergsgården och på Brattmon. 1937 flyttades affären till den nya byggnaden invid den blott två år gamla landsvägen. 1945 tog Rickard Hedlund över rörelsen efter sin far Per, som var grundaren. Affären förde allehanda varor, såsom specerier, charkuterier, manufaktur m m.

Mellan dessa två närliggande handelsbodar fanns ytterligare en liten affär, egentligen kiosk och kafé som först låg på västsidan älven och som utvidgades med försäljning av pappersvaror och allehanda artiklar. Här tillverkades karameller och bakades bröd. Linneas kiosk, som den kom att kallas, grundades 1937 av Linnéa och maken Eric Johansson och blev en populär samlingsplats.

I Slättne mitt i Sysslebäck låg Lindows affär, som senare blev ICA-butik. Affären var känd för en rikhaltig sortering, som förutom specerier omfattade bland annat byggnadsvaror och spannmål. Bengt Lindow köpte år 1900 företaget av Daniel Styffe, som hade sin handelsbod något längre norrut.

Sysslebäcks andra Konsumbutik öppnades 1929 i Hole. Där var såväl medlemsantalet som omsättningen mindre än i Näckåbutiken, men butiken beskrivs som fullt modern med bland annat kyldisk. Föreståndaren hette Helge Elis Hansson. I dag finns byggnaden kvar som privatbostad.

(Enligt vanligtvis välunderrättade ”Ovansjöboken” grundades Sysslebäcks handel i Lillbergsgården redan 1892 och köptes 1945 av Märta och Nils Larsson från Östmark. Man förde mångahanda varor och drev affären fram till 1970, då den flyttades till Slättne, Lindows).

Bland övriga butiker runt 1945 omnämns de kooperativa föreningarna i Ransby och Långav. Olle och Bojan Andersson hade butik i Björlinsstugan i Ransby från 1927. ”Koppra” vid korsvägen byggdes 1938, öppnades 1939 och föreståndarna följde med. Butiksinredningen beskrivs som fullt modern med kyldisk, tidens stora modernitet. 1944 vikarierade Åke Hyddén som föreståndare. Makarna Andersson öppnade några år senare egen diversehandel i byn.

Kooperativas förening i Långav var den första som öppnade affär i övre Klarälvdalen. Flera olika personer förestod butiken men från 1944 leddes den av Elvy Bengtsson, gift Bergquist, som fortsatte i verksamheten många år. 1936 byggdes den hypermoderna butiken med kylrum och elektrisk fläkt.

Långavs handel hette en annan rörelse som egentligen var mer kiosk än handelsbod. Den var belägen mitt emot kyrkan. Kiosken var en populär samlingsplats med servering av kaffe och läsk. ”Han Hans i kiosken” med efternamn Ohlsson skötte verksamheten.

1934 grundades Firma Henning Nyquist i Branäs och flyttade in i den välbekanta butiken tre år senare. Hos Henning Nyquist gick det mesta att köpa från matvaror till järnvaror, gödningsämnen och spannmål. Butiken var modernt inredd och två magasin fanns på tomten. Henning tog senare över Janne Jonssons butik i Persby.

140 medlemmar tillhörde Likenäs konsumförening för dryga 70-talet år sedan. Föreståndaren hette Fransson och kom från Aneby. Hans väg till kooperatörsyrket var lite speciell – han arbetade tidigare i ett sågverk ”men råkade genom olyckshändelse såga av sig några fingrar, varför han nödgades byta yrke”. Konsum i Likenäs hade en avdelning för manufaktur och skor och en för specerier och diverse.

En svår konkurrent till denna butik fanns ett stenkast bort – Emil Larssons innehållsrika affär som drog kunder från vida omkring. Där tillhandahölls förutom specerier, hö, spannmål och byggvaror, men den största omsättningen hade man inom manufaktur- och konfektion. Emil Larsson var också virkesuppköpare för Uddeholmsbolaget. 1914 hade han flyttat sin butiksrörelse från Uggenäs.

Dessa handelsbodar som finns redovisade i boken från 1945 kan jämföras med omkring det dubbla i 1966 års turistbroschyr – eller varför inte den cirka handfull som finns 2017.

  • TORLEIF STYFFE