2017-04-29 06:00

2017-04-29 06:00

Erland Myrin efterlämnade en unik fotoskatt

KRÖNIKA

Jag undrar ibland om de gamla bygdefotograferna själva tänkte på vilken skatt de lämnade efter sig i form av papperskopior eller negativ. För hundratalet år sedan var inte kamerorna på något sätt var mans egendom som de blivit idag, utan de var stora och klumpiga tingestar som lämnade negativa avtryck på ”plåtar” av glas och så småningom på mer hanterbara filmremsor.

De bilder som har räddats till eftervärlden måste vara ett fåtal av alla som har funnits, men en del innehåller information som är oersättlig. För den som inte fotograferade yrkesmässigt var detta en dyrbar hobby som nog har värderats högre av efterkommande generationer än av samtiden.

För några år sedan blev jag kontaktad av Björn Myrin i Stockholm som tillsammans med nära släktingar hade en fotosamling från övre Klarälvdalen. Det var ett antal pappersbilder och flera kilo glasplåtar från tidigt 1900-tal. Många av dem var till och med tredimensionella bilder som krävde speciell betraktningsapparat. Även några tidiga färgbilder fanns med. För att inte bilderna skulle gå förlorade erbjöd Björn och hans släktingar att Dalby hembygdsförening skulle få det nordvärmländska materialet. Det finns nu bevarat på Dalby hembygdsgård, det mesta i form av negativ. De flesta som jag har kunnat identifiera har jag skannat in och bevarat digitalt. Några pappersbilder finns att beskåda uppnålade på skärm på hembygdsgården. Tyvärr saknas betraktningsapparat för de tredimensionella bilderna.

Fotografen bakom denna digra dokumentation var Björns far, Erland Myrin från Likenäs, sedermera Karlstad. Han föddes 1886 och fotointresset väcktes tidigt. Redan 1899 hade han fått sin egen kamera, och Klarälven, skogarna och bergen blev kära motiv. Flera bilder är tagna högt uppe på Branäsberget och andra mindre lättåtkomliga platser. Hans far Albert var landsfiskal och bodde i Transtrand i Dalby socken. Erland själv fick jobb på Wermlandsbanken i Likenäs och bodde med hustru Greta och fem barn på Klarastrand i byns utkant. Vintern 1921–22 brann huset och familjen flyttade söderut till Halla i Transtrand. Familjen utökades med ytterligare två barn.

1932 blev hobbyn till ett yrke. Erland Myrin flyttade till Karlstad och öppnade fotoaffär. Många äldre Karlstadsbor har handlat hos Myrins foto, som senare togs över av sonen Börje.

1954 avled Erland Myrin. Efter sig lämnade han en fin dokumentation. Här presenteras några få av hans unika bilder, alla sannolikt från 1920-talet.

Jag undrar ibland om de gamla bygdefotograferna själva tänkte på vilken skatt de lämnade efter sig i form av papperskopior eller negativ. För hundratalet år sedan var inte kamerorna på något sätt var mans egendom som de blivit idag, utan de var stora och klumpiga tingestar som lämnade negativa avtryck på ”plåtar” av glas och så småningom på mer hanterbara filmremsor.

De bilder som har räddats till eftervärlden måste vara ett fåtal av alla som har funnits, men en del innehåller information som är oersättlig. För den som inte fotograferade yrkesmässigt var detta en dyrbar hobby som nog har värderats högre av efterkommande generationer än av samtiden.

För några år sedan blev jag kontaktad av Björn Myrin i Stockholm som tillsammans med nära släktingar hade en fotosamling från övre Klarälvdalen. Det var ett antal pappersbilder och flera kilo glasplåtar från tidigt 1900-tal. Många av dem var till och med tredimensionella bilder som krävde speciell betraktningsapparat. Även några tidiga färgbilder fanns med. För att inte bilderna skulle gå förlorade erbjöd Björn och hans släktingar att Dalby hembygdsförening skulle få det nordvärmländska materialet. Det finns nu bevarat på Dalby hembygdsgård, det mesta i form av negativ. De flesta som jag har kunnat identifiera har jag skannat in och bevarat digitalt. Några pappersbilder finns att beskåda uppnålade på skärm på hembygdsgården. Tyvärr saknas betraktningsapparat för de tredimensionella bilderna.

Fotografen bakom denna digra dokumentation var Björns far, Erland Myrin från Likenäs, sedermera Karlstad. Han föddes 1886 och fotointresset väcktes tidigt. Redan 1899 hade han fått sin egen kamera, och Klarälven, skogarna och bergen blev kära motiv. Flera bilder är tagna högt uppe på Branäsberget och andra mindre lättåtkomliga platser. Hans far Albert var landsfiskal och bodde i Transtrand i Dalby socken. Erland själv fick jobb på Wermlandsbanken i Likenäs och bodde med hustru Greta och fem barn på Klarastrand i byns utkant. Vintern 1921–22 brann huset och familjen flyttade söderut till Halla i Transtrand. Familjen utökades med ytterligare två barn.

1932 blev hobbyn till ett yrke. Erland Myrin flyttade till Karlstad och öppnade fotoaffär. Många äldre Karlstadsbor har handlat hos Myrins foto, som senare togs över av sonen Börje.

1954 avled Erland Myrin. Efter sig lämnade han en fin dokumentation. Här presenteras några få av hans unika bilder, alla sannolikt från 1920-talet.

  • Torleif Styffe