2017-02-25 06:00

2017-02-25 06:00

En gammal födelsedag

DEJE: Gamla foton sätter i gång fantasin

Det togs inte så många fotografier för 100 år sedan. Kameror var stora och otympliga men framförallt dyra. De bilder som fanns i vanliga människors hem var i huvudsak porträtt som tagits hos en fotograf.

När min mor Gurli Svensson fyllde femton år fredagen den 18 juli 1924 uppvaktades hon av sin väninna Carin Blom hemma i Risäter, Deje med ett brevkort. På bilden har Carin säkert på sig sina finaste kläder, hon har en blomma fäst vid bröstet, håret är uppkammat med ett band runtom. Hennes stora ögon blickar rakt mot betraktaren. Bilden är kolorerad, man har lagt på färger för hand. Färgfotografering fanns visserligen sedan slutet av 1800-talet, men det var en komplicerad och dyrbar teknik tills nyare färgfilm utvecklades under trettiotalet. På baksidan är förtryckt plats för adress, porto och plats att skriva. Sådana här brevkort var vanliga, man kan säga de var en variant på vykort.

Inga tonåringar 1924

Bilden är tagen i en studio men det står inte fotografens namn på bilden, vilket var brukligt. Carin skrev en hälsning på kortet med den skrivstil hon hade lärt sig i skolan, välskrivning var ett av de viktigaste ämnena i dåtida undervisning för vanligt folk. Folkskolan omfattade sex år, så fanns det en frivillig fortsättningsskola med klass sex och sju. För de som hade råd vill säga, för Carin och Gurli var det nog arbete för att hjälpa till med försörjningen som tidigt gällde. Jag vill minnas att min mor Gurli berättade om sin besvikelse över att inte ha fått fortsätta i skolan och att hon fick börja arbeta på pappersbruket när hon var tolv år. När hon fyllde femton och fick kortet av Carin var hon således redan ute i arbetslivet. Några tonåringar fanns inte 1924, begreppet med ett slags mellanperiod mellan barndom och vuxenliv var inte etablerat.

Skrivstil och bläck

När jag gick på Herrhagsskolan i skolan runt 1960 skrev vi välskrivning med reservoarpenna. Bredvid en ränna fram på bänken under ett lock där pennor skulle ligga fanns ett hål med plats för ett bläckhorn. Jag har emellertid inte minne av att vi hade varsitt bläckhorn, kanske fick man gå fram till läraren för påfyllning. Förmodligen klokt uttänkt. Läskpapper fanns det ilagt i skrivböckerna. Carin skrev antagligen sin hälsning med bläckpenna med stålspets som doppades i ett bläckhorn, reservoarpennor fanns men var inte i allmänt bruk då och rymdes säkert inte i skolans i Deje eller i arbetarhemmens budget. Hennes bokstäver blir ibland lite tjockare. Endera var det när hon nyss på nytt doppat spetsen i bläcket eller så var hon lite oprecis. Trycker man för hårt kan det rinna ner mer bläck, vilket i värsta fall blir till en fläck, en plump. Det hade inte varit roligt på kortet som säkert kostade en slant. Det finns inget frimärke på kortet, inte ens spår efter något som suttit där. Däremot står skrivet ”-15” på dess tilltänkta plats i rutan uppe till höger. 15 öre, det var nog rätt porto för ett brevkort 1924. Kanske sparade hon in på portot genom att överlämna kortet själv, kanske kom hon på att det inte skulle hinna fram i tid med vanlig postgång, eller också bodde hon inte så långt bort och hon skulle väl ändå på besök för att uppvakta.

Namn och titel

Hon har i alla fall adresserat kortet korrekt, och hon titulerar sin femtonåriga väninna formellt som ”fröken”. Hon avslutar med ”...din kamrat..”. Kamrat är ett tilltalsord som uppstod under revolutionernas tidevarv från mitten av 1800-talet, då man ville ha ett mer jämlikt alternativ. Det användes också soldater emellan och har sitt ursprung från ordet camera, som betyder ”rum”, alltså den man delar logement med. Det kom även att användas sammansatt som skolkamrater, arbetskamrater osv.

Hur firades 15-årsdagen? Gurli hade två yngre systrar, de lär ha varit med. Ett par bekanta till kanske. Pappa Ludvig och mamma Maria Svensson får man förmoda. Man kan ha haft en grammofon hos familjen Svensson, däremot ingen radio, det var fortfarande fem månader kvar tills Sven Jerring påannonserade Radiotjänsts första utsändning, högmässa från Sankt Jacobs kyrka i Stockholm den 1 januari 1925.

Jag tackar Carin för det fina kortet som hon uppvaktade Gurli, som senare blev min mor, med den där julifredagen för över nittio år sedan och även för den stund jag tyckte mig känna att hon höll mig sällskap när detta skrevs.

Lars-Eric Sundin.

Faktaruta:

Händelser 1924:

Den sovjetiska staden Petrograd byter namn till Leningrad

Sveriges riksdag inför bensinskatt om 5 öre per liter

Flygbolaget ABA öppnar sin första reguljära flyglinje, den går mellan Stockholm och Helsingfors

En trafikräkning genomförs vid Slussen i Stockholm. Nära 25 000 åkdon passerar under dagen, varav ungefär hälften är bilar.

Bibliotekarie R Höckert blir svårt misshandlad av ligister på Söder i Stockholm då han tagit ett par ofredade damer i försvar. Detta framkallar en livlig pressdiskussion om säkerheten på Stockholms gator, varunder behovet av effektivare polisbevakning med styrka framhålls.

Arbetet med den första Volvon påbörjas.

När min mor Gurli Svensson fyllde femton år fredagen den 18 juli 1924 uppvaktades hon av sin väninna Carin Blom hemma i Risäter, Deje med ett brevkort. På bilden har Carin säkert på sig sina finaste kläder, hon har en blomma fäst vid bröstet, håret är uppkammat med ett band runtom. Hennes stora ögon blickar rakt mot betraktaren. Bilden är kolorerad, man har lagt på färger för hand. Färgfotografering fanns visserligen sedan slutet av 1800-talet, men det var en komplicerad och dyrbar teknik tills nyare färgfilm utvecklades under trettiotalet. På baksidan är förtryckt plats för adress, porto och plats att skriva. Sådana här brevkort var vanliga, man kan säga de var en variant på vykort.

Inga tonåringar 1924

Bilden är tagen i en studio men det står inte fotografens namn på bilden, vilket var brukligt. Carin skrev en hälsning på kortet med den skrivstil hon hade lärt sig i skolan, välskrivning var ett av de viktigaste ämnena i dåtida undervisning för vanligt folk. Folkskolan omfattade sex år, så fanns det en frivillig fortsättningsskola med klass sex och sju. För de som hade råd vill säga, för Carin och Gurli var det nog arbete för att hjälpa till med försörjningen som tidigt gällde. Jag vill minnas att min mor Gurli berättade om sin besvikelse över att inte ha fått fortsätta i skolan och att hon fick börja arbeta på pappersbruket när hon var tolv år. När hon fyllde femton och fick kortet av Carin var hon således redan ute i arbetslivet. Några tonåringar fanns inte 1924, begreppet med ett slags mellanperiod mellan barndom och vuxenliv var inte etablerat.

Skrivstil och bläck

När jag gick på Herrhagsskolan i skolan runt 1960 skrev vi välskrivning med reservoarpenna. Bredvid en ränna fram på bänken under ett lock där pennor skulle ligga fanns ett hål med plats för ett bläckhorn. Jag har emellertid inte minne av att vi hade varsitt bläckhorn, kanske fick man gå fram till läraren för påfyllning. Förmodligen klokt uttänkt. Läskpapper fanns det ilagt i skrivböckerna. Carin skrev antagligen sin hälsning med bläckpenna med stålspets som doppades i ett bläckhorn, reservoarpennor fanns men var inte i allmänt bruk då och rymdes säkert inte i skolans i Deje eller i arbetarhemmens budget. Hennes bokstäver blir ibland lite tjockare. Endera var det när hon nyss på nytt doppat spetsen i bläcket eller så var hon lite oprecis. Trycker man för hårt kan det rinna ner mer bläck, vilket i värsta fall blir till en fläck, en plump. Det hade inte varit roligt på kortet som säkert kostade en slant. Det finns inget frimärke på kortet, inte ens spår efter något som suttit där. Däremot står skrivet ”-15” på dess tilltänkta plats i rutan uppe till höger. 15 öre, det var nog rätt porto för ett brevkort 1924. Kanske sparade hon in på portot genom att överlämna kortet själv, kanske kom hon på att det inte skulle hinna fram i tid med vanlig postgång, eller också bodde hon inte så långt bort och hon skulle väl ändå på besök för att uppvakta.

Namn och titel

Hon har i alla fall adresserat kortet korrekt, och hon titulerar sin femtonåriga väninna formellt som ”fröken”. Hon avslutar med ”...din kamrat..”. Kamrat är ett tilltalsord som uppstod under revolutionernas tidevarv från mitten av 1800-talet, då man ville ha ett mer jämlikt alternativ. Det användes också soldater emellan och har sitt ursprung från ordet camera, som betyder ”rum”, alltså den man delar logement med. Det kom även att användas sammansatt som skolkamrater, arbetskamrater osv.

Hur firades 15-årsdagen? Gurli hade två yngre systrar, de lär ha varit med. Ett par bekanta till kanske. Pappa Ludvig och mamma Maria Svensson får man förmoda. Man kan ha haft en grammofon hos familjen Svensson, däremot ingen radio, det var fortfarande fem månader kvar tills Sven Jerring påannonserade Radiotjänsts första utsändning, högmässa från Sankt Jacobs kyrka i Stockholm den 1 januari 1925.

Jag tackar Carin för det fina kortet som hon uppvaktade Gurli, som senare blev min mor, med den där julifredagen för över nittio år sedan och även för den stund jag tyckte mig känna att hon höll mig sällskap när detta skrevs.

Lars-Eric Sundin.

Faktaruta:

Händelser 1924:

Den sovjetiska staden Petrograd byter namn till Leningrad

Sveriges riksdag inför bensinskatt om 5 öre per liter

Flygbolaget ABA öppnar sin första reguljära flyglinje, den går mellan Stockholm och Helsingfors

En trafikräkning genomförs vid Slussen i Stockholm. Nära 25 000 åkdon passerar under dagen, varav ungefär hälften är bilar.

Bibliotekarie R Höckert blir svårt misshandlad av ligister på Söder i Stockholm då han tagit ett par ofredade damer i försvar. Detta framkallar en livlig pressdiskussion om säkerheten på Stockholms gator, varunder behovet av effektivare polisbevakning med styrka framhålls.

Arbetet med den första Volvon påbörjas.

  • Lars-Eric Sundin