2016-11-01 07:48

2016-11-01 07:48

Veteraner på två hjul

KARLSTAD: En av få föreningar som inte minskar i medlemstal

Man hör ofta att föreningslivet det moderna samhället håller på att tyna bort. Det gäller inte för Club MC-Veteranerna, en rikstäckande organisation som är högst livaktig med inriktning på gamla motorcyklar och historien kring dem.

Denna soliga med kyliga höstdag samlades ett drygt trettiotal ledamöter från Club MC-Veteranerna (MCV) till rådsmöte i Karlstad. MCV är paraplyorganisation för lokala klubbar, vilka finns på 27 platser runt hela landet. Till rådsmötet kommer två representanter från vardera lokalförening. Verksamhet finns från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Det finns specialsektioner med inriktning på motocross och trial eller militärmotorcyklar. Verksamheten i klubbarna består i att ordna rallyn, träffar och marknader där gamla mc-delar säljes eller bytes. Inriktningen är motorcyklar och mopeder äldre än trettio år och gemenskapen är en viktig del.

– De flesta har moderna motorcyklar också, men vår avsikt är att man ska åka på sina gamla motorcyklar, de ska vara levande väsen. Det är viktigt att komma ihåg det, säger MCV:s ordförande Ambjörn Eriksson.

– MCV bildades 1971, vi har nästan 5700 medlemmar, en av de få föreningarna i landet som inte minskar sitt medlemsantal, fortsätter Ambjörn. Det är den i särklass största veteranmotorcykelföreningen i Sverige. Vi är lyckligt lottade som håller medlemsantalet uppe med tanke på åldersstrukturen. Vi får hela tiden nya medlemmar och har en god nyrekrytering.

Klubbar från nord till syd

Man har rådsmöten varje år på olika ställen för att få bättre representation. Det är ganska långt att åka för den enskilde i vårt långa land där det alltid är några som inte kan komma då det kan vara för långt att resa. Här i Värmland finns avdelningar i Hammarö och Arvika med omkring 200 medlemmar vardera och en avdelning i Kristinehamn. I de lokala föreningarna finns ytterligare medlemmar som inte är anslutna till den rikstäckande delen.

Jag frågar ordföranden Ambjörn Eriksson om alla medlemmar har varsin motorcykel.

– Nej, de har verkligen inte varsin motorcykel, svarar han finurligt. Medlemmarna kan ha mellan fem och femtio motorcyklar!

– Vi har många medlemmar som inte har någon motorcykel, men som har ett intresse för tvåhjulingar och allt som hör till historien runt om.

Skjutsas i veteranbuss

Det är Olof Östberg som är ansvarig för arrangemanget i Karlstad under rådsmötet. Förutom mötesförhandlingarna på Hotel Scandic Klarälven med middag på kvällen ska man besöka Rune Johanssons motorcykelsamling på söndag. Dit skjutsas man i buss från Värmlands Bussveteraner efter besök där på söndag morgon. Bussveteranerna är en annan gren på det livaktiga trädet av människor engagerade i att hålla gamla fordon och kulturen som hör till dem levande. Det brukar vara liknande arrangemang under sammankomsterna, museibesök, filmvisning eller föreläsningar av någon som kört mycket eller är duktig på att renovera.

Verkar för motorkulturen

– I vår egenskap av paraplyorganisation är vi kontaktyta mot Motorhistoriska Riksförbundet, där har vi vår politiska gärning att påverka för att ta upp frågor med Transportstyrelsen som är aktuella för oss motorcyklister, säger Ambjörn Eriksson.

– Det som diskuteras mest nu är besiktningsfrågor, det är besiktningsfrihet för alla cyklar som är femtio år eller äldre, fortsätter han. Där diskuterar man att ha en rullande besiktningsgräns eller att ha besiktning vid ägarbyte. I dagens trafik är det viktigt att bromsar och lyse fungerar, å andra sidan, de här gamla motorcyklarna som körs sköts väldigt väl av sina ägare så problemet är ganska litet.

Att påverka beslutsfattare är naturligtvis viktigt. Den största biten i MCV:s verksamhet är ändå den sociala biten, att man har något att samlas kring, att utbyta erfarenheter och förstås att bevara fordon och teknik åt eftervärlden.

Denna soliga med kyliga höstdag samlades ett drygt trettiotal ledamöter från Club MC-Veteranerna (MCV) till rådsmöte i Karlstad. MCV är paraplyorganisation för lokala klubbar, vilka finns på 27 platser runt hela landet. Till rådsmötet kommer två representanter från vardera lokalförening. Verksamhet finns från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Det finns specialsektioner med inriktning på motocross och trial eller militärmotorcyklar. Verksamheten i klubbarna består i att ordna rallyn, träffar och marknader där gamla mc-delar säljes eller bytes. Inriktningen är motorcyklar och mopeder äldre än trettio år och gemenskapen är en viktig del.

– De flesta har moderna motorcyklar också, men vår avsikt är att man ska åka på sina gamla motorcyklar, de ska vara levande väsen. Det är viktigt att komma ihåg det, säger MCV:s ordförande Ambjörn Eriksson.

– MCV bildades 1971, vi har nästan 5700 medlemmar, en av de få föreningarna i landet som inte minskar sitt medlemsantal, fortsätter Ambjörn. Det är den i särklass största veteranmotorcykelföreningen i Sverige. Vi är lyckligt lottade som håller medlemsantalet uppe med tanke på åldersstrukturen. Vi får hela tiden nya medlemmar och har en god nyrekrytering.

Klubbar från nord till syd

Man har rådsmöten varje år på olika ställen för att få bättre representation. Det är ganska långt att åka för den enskilde i vårt långa land där det alltid är några som inte kan komma då det kan vara för långt att resa. Här i Värmland finns avdelningar i Hammarö och Arvika med omkring 200 medlemmar vardera och en avdelning i Kristinehamn. I de lokala föreningarna finns ytterligare medlemmar som inte är anslutna till den rikstäckande delen.

Jag frågar ordföranden Ambjörn Eriksson om alla medlemmar har varsin motorcykel.

– Nej, de har verkligen inte varsin motorcykel, svarar han finurligt. Medlemmarna kan ha mellan fem och femtio motorcyklar!

– Vi har många medlemmar som inte har någon motorcykel, men som har ett intresse för tvåhjulingar och allt som hör till historien runt om.

Skjutsas i veteranbuss

Det är Olof Östberg som är ansvarig för arrangemanget i Karlstad under rådsmötet. Förutom mötesförhandlingarna på Hotel Scandic Klarälven med middag på kvällen ska man besöka Rune Johanssons motorcykelsamling på söndag. Dit skjutsas man i buss från Värmlands Bussveteraner efter besök där på söndag morgon. Bussveteranerna är en annan gren på det livaktiga trädet av människor engagerade i att hålla gamla fordon och kulturen som hör till dem levande. Det brukar vara liknande arrangemang under sammankomsterna, museibesök, filmvisning eller föreläsningar av någon som kört mycket eller är duktig på att renovera.

Verkar för motorkulturen

– I vår egenskap av paraplyorganisation är vi kontaktyta mot Motorhistoriska Riksförbundet, där har vi vår politiska gärning att påverka för att ta upp frågor med Transportstyrelsen som är aktuella för oss motorcyklister, säger Ambjörn Eriksson.

– Det som diskuteras mest nu är besiktningsfrågor, det är besiktningsfrihet för alla cyklar som är femtio år eller äldre, fortsätter han. Där diskuterar man att ha en rullande besiktningsgräns eller att ha besiktning vid ägarbyte. I dagens trafik är det viktigt att bromsar och lyse fungerar, å andra sidan, de här gamla motorcyklarna som körs sköts väldigt väl av sina ägare så problemet är ganska litet.

Att påverka beslutsfattare är naturligtvis viktigt. Den största biten i MCV:s verksamhet är ändå den sociala biten, att man har något att samlas kring, att utbyta erfarenheter och förstås att bevara fordon och teknik åt eftervärlden.

  • Lars-Eric Sundin

Club MC-Veteranerna Sverige

Föreningen är en ideell sammanslutning av motorcykelhistoriskt intresserade, med uppgift att i kulturbevarande syfte verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder äldre än trettio år tillvaratas och bevaras, samt att motorcyklar och mopeder som företeelse och deras roll i samhället och trafiken dokumenteras. Man ger även ut tidskriften MC-Veteranen med fem nummer årligen.

Mer information finns på: www.mcveteranerna.se

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.