2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Högvakt för Värmlandsbataljonen

STOCKHOLM/VÄRMLAND

Sedan Gustav Vasas tid år 1523 har slottet i Stockholm oavbrutet vaktats av militära enheter. En varm och solig helg i september var det Värmlandsbataljonens tur.

Innan 1800-talet var slottsvakten, upp till 200 man, ansvarig för brandförsvar och för att hålla ordning i Stockholm. Efter 1874 kallas styrkan högvakt. Denna är Försvarsmaktens honnörsvakt för statschefen och kungafamiljen och ingår i Stockholms militära beredskap. Olika slag av militära förband gör högvakt i tur och ordning. Åtskilliga värnpliktiga och befäl på Värmlands regemente I 2 har minnen från tjänst vid Stockholms slott. I 2 lades ner år 2000, men regementets traditioner och fana förs vidare av (19.) Värmlandsbataljonen, ett hemvärnsförband.

I omvandling

Hemvärnet i Värmland har sedan nittiotalet genomgått en omfattande modernisering och sammanslagningar av enheter. Personalen, som tidigare huvudsakligen bestod av överåriga, har föryngrats kraftigt. Numera direktutbildas män och kvinnor till hemvärnsförbanden från 18 års ålder. Under de senaste tjugo åren har det inte varit någon högvakt från hemvärnet i Värmland, men nu var det dags. Man sökte frivilliga ur bataljonen för att sätta ihop en vaktstyrka. Det blev 40 män och kvinnor, varav en vaktchef med ställföreträdare, fanförare, kalfaktor, kvartermästare och bussförare. Styrkan började sin träning under våren och har samlats vid sex tillfällen, varav två hela helger. Under vaktveckan åker man först till Livgardet i Kungsängen för att under två dagar finslipa truppen. Det krävs mängdträning för att vapengrepp och exercis ska sitta rätt. Det brukar vara stor publik vid vaktavlösningarna och medverkan av musikkår, denna gång av Hemvärnets musikkår Blekinge.

Civilt och militärt

Emma Delin är från Sannahedsbataljonen och är med några andra örebroare med för att fylla ut truppen. Det är inte alldeles lätt för alla att bli fria från sina civila arbeten. Manskap och befäl blir tillfälligt anställda av Försvarsmakten för sådan här tjänstgöring. Emma är medicinteknisk ingenjör civilt, annars gruppbefäl i en stab- och sambandsgrupp. Hon var med i örebroarnas högvakt förra året och kom med nu också för hon tycker att det är roligt, både det skarpa bevakningsuppdraget och det ceremoniella.

– Det är mycket folk som tittar på, klart att det känns, men det har gått jättebra, säger Emma.

– Vi var ovana när vi kom, men mycket föll på plats när vi kom hit och man fick se, här är mitt märke och nu ska jag gå mot den här stenen. Det ska vara samtidigt, snyggt, distinkt och rätt enligt reglementet. Det har varit ett par missar men som folk har räddat snyggt.

Skarpt och ceremoniellt

Uppgiften är att skydda och bevaka Stockholms slott och utföra ceremoniell verksamhet i samband med avlösningar och vaktparad. Kapten Johan Roxenstål, 193.kompaniets chef på hemmaplan har inte varit vaktchef vid slottet tidigare. Den som tror att en vaktchef kan sitta och dricka kaffe hela helgen har tagit miste, de båda vaktcheferna har häcken full dygnet runt.

– Det var mycket nytt att sätta sig in i med mycket detaljer, men bara man för grepp på det så är det väldigt logiskt, summerar Johan. Det var nog något av det roligaste jag har gjort, det gick så bra och vi fick mycket god kritik från kommendantstaben.

Bevarar värmländsk tradition

Örebro-Värmlandsgruppens chef överstelöjtnant Bengt Fransson tycker att högvaktsstyrkan har gjort en utmärkt insats, både i bevakningsuppgiften och i den ceremoniella tjänsten.

– Som traditionsbevarare för Värmlands regemente har de inte bara följt utan också förstärkt sina föregångares goda rykte, säger Bengt Fransson. För det ska de vara stolta och för det vill jag tacka dem alla. Hemvärnet i Värmland är idag fullvärdiga arvtagare till Värmlands regemente och kommer så att vara.

Innan 1800-talet var slottsvakten, upp till 200 man, ansvarig för brandförsvar och för att hålla ordning i Stockholm. Efter 1874 kallas styrkan högvakt. Denna är Försvarsmaktens honnörsvakt för statschefen och kungafamiljen och ingår i Stockholms militära beredskap. Olika slag av militära förband gör högvakt i tur och ordning. Åtskilliga värnpliktiga och befäl på Värmlands regemente I 2 har minnen från tjänst vid Stockholms slott. I 2 lades ner år 2000, men regementets traditioner och fana förs vidare av (19.) Värmlandsbataljonen, ett hemvärnsförband.

I omvandling

Hemvärnet i Värmland har sedan nittiotalet genomgått en omfattande modernisering och sammanslagningar av enheter. Personalen, som tidigare huvudsakligen bestod av överåriga, har föryngrats kraftigt. Numera direktutbildas män och kvinnor till hemvärnsförbanden från 18 års ålder. Under de senaste tjugo åren har det inte varit någon högvakt från hemvärnet i Värmland, men nu var det dags. Man sökte frivilliga ur bataljonen för att sätta ihop en vaktstyrka. Det blev 40 män och kvinnor, varav en vaktchef med ställföreträdare, fanförare, kalfaktor, kvartermästare och bussförare. Styrkan började sin träning under våren och har samlats vid sex tillfällen, varav två hela helger. Under vaktveckan åker man först till Livgardet i Kungsängen för att under två dagar finslipa truppen. Det krävs mängdträning för att vapengrepp och exercis ska sitta rätt. Det brukar vara stor publik vid vaktavlösningarna och medverkan av musikkår, denna gång av Hemvärnets musikkår Blekinge.

Civilt och militärt

Emma Delin är från Sannahedsbataljonen och är med några andra örebroare med för att fylla ut truppen. Det är inte alldeles lätt för alla att bli fria från sina civila arbeten. Manskap och befäl blir tillfälligt anställda av Försvarsmakten för sådan här tjänstgöring. Emma är medicinteknisk ingenjör civilt, annars gruppbefäl i en stab- och sambandsgrupp. Hon var med i örebroarnas högvakt förra året och kom med nu också för hon tycker att det är roligt, både det skarpa bevakningsuppdraget och det ceremoniella.

– Det är mycket folk som tittar på, klart att det känns, men det har gått jättebra, säger Emma.

– Vi var ovana när vi kom, men mycket föll på plats när vi kom hit och man fick se, här är mitt märke och nu ska jag gå mot den här stenen. Det ska vara samtidigt, snyggt, distinkt och rätt enligt reglementet. Det har varit ett par missar men som folk har räddat snyggt.

Skarpt och ceremoniellt

Uppgiften är att skydda och bevaka Stockholms slott och utföra ceremoniell verksamhet i samband med avlösningar och vaktparad. Kapten Johan Roxenstål, 193.kompaniets chef på hemmaplan har inte varit vaktchef vid slottet tidigare. Den som tror att en vaktchef kan sitta och dricka kaffe hela helgen har tagit miste, de båda vaktcheferna har häcken full dygnet runt.

– Det var mycket nytt att sätta sig in i med mycket detaljer, men bara man för grepp på det så är det väldigt logiskt, summerar Johan. Det var nog något av det roligaste jag har gjort, det gick så bra och vi fick mycket god kritik från kommendantstaben.

Bevarar värmländsk tradition

Örebro-Värmlandsgruppens chef överstelöjtnant Bengt Fransson tycker att högvaktsstyrkan har gjort en utmärkt insats, både i bevakningsuppgiften och i den ceremoniella tjänsten.

– Som traditionsbevarare för Värmlands regemente har de inte bara följt utan också förstärkt sina föregångares goda rykte, säger Bengt Fransson. För det ska de vara stolta och för det vill jag tacka dem alla. Hemvärnet i Värmland är idag fullvärdiga arvtagare till Värmlands regemente och kommer så att vara.

  • Lars-Eric Sundin