2016-03-07 06:00

2016-03-07 06:00

Blindtarmar och dödfött i Karlstad

REFLEKTIONEN: Subkulturell katedral och påbörjad bro

Mycket av det vi människor bestämmer oss för att göra blir aldrig av. Planer ändras eller förutsättningar försvinner. Även i samhällets planering går en del projekt i stå.

Planering av samhällets infrastruktur kräver lång framförhållning. En del projekt blir inte av i slutänden därför att omvärlden förändrats, behovet inte längre finns eller att ny teknik gjort det man tänkt otidsenligt. Det stora exemplet i Sverige lär vara Göta kanal. Denna öppnades i hela sin sträckning 1832 efter 22 års byggtid och var en enorm investering vid denna tid. Efter en kort storhetstid kom den att förlora sin betydelse när järnvägarna utbyggts ett halvsekel senare. Om vi betraktar Karlstads utveckling, finner vi som i alla städer spår av sådant som påbörjades men som sedan kom av sig.

Väg blev graffiti

Hammaröleden går på en bro över inloppet till Tullholmsviken. Den delen av bron som finns vid holmen Tuvan mot Hammaröhållet har en utformning som inte riktigt smälter in med resten av bron. Förklaringen är att här gjordes plats för en väg som skulle gå ut till Bergholmen. Det kan ju tänkas att man anlägger något där till slut, kanske en småbåtshamn, vilket möjligen var tänkt från början. Under bron har, istället för väg, åstadkommits en anläggning med skateboardramper för olika g-krafter och en samling graffitimålningar som för tankarna till något slags subkulturell katedral. Helt klart sevärt.

Huslös grund

Mitt i avfartskarusellen vid Kronoparken-Kroppkärr på södra sidan E 18 finns en liten dunge. I denna dunge finns en husgrund. Vad har funnits här? För att få svar på detta tar jag med Dan Signell dit för spaning. Dan är rådsmedlem i Carlstads-Gillet och kanske vet något om grundproblemet.

– Jag har hört att det var meningen att det skulle bli en bensinstation här, säger Dan, men att det aldrig blev något av. Men jag har inte hört någon som vet bestämt.

Det kan nog stämma ändå. Det finns inga spår av något hus. Tvådelad grund, en del kan vara tvätthall, golvet där är lägre. Motorvägen fanns inte då, det var en t- korsning där man svängde norrut för att via Edsgatan komma till Filipstad. Inte ville väl någon bygga sitt hus i en korsning, bensinstation verkar troligast enas vi om.

Ogjorda gator

Om man studerar gamla stadskartor kan man ibland finna gatnamn som man aldrig hört talas om, som Tyrgatan, Trossnäsgatan eller Riddaregatan. De var tänkta att dras fram nordost om Lamberget där industriområdet ligger. Man kan se den tänkta planen på en karta från 1946. Även i Klara, där Karolinen och NWT-huset ligger gjordes enligt 1908 års karta en sådan indelning. Persmässgatan, Lagerlöfsgatan och Kaptensgatan är exempel på tänkta gatunamn här.

Mellan två hustomter på Kroppkärr finns ett stråk där man tänkt att dra fram en gata när tomterna styckades av under mellankrigstiden. Planerna ändrades till slut, men ett stycke mark mellan två hustomter finns kvar som ett minne av att kartan gick att ändra, men inte redan påbörjad verklighet.

Fäste utan bro

I början av förra seklet gick vägen från Karlstad till Hammarö via Orrholmen där det fanns en färja. Ett brobygge planerades och påbörjades. Sten till fundamenten transporterades dit och bygget påbörjades. Även dessa planer skrinlades och det blev istället Jakobsbergsbron, vilken invigdes 1930, som kom att bli den enda broförbindelsen tills ännu en väg drogs fram mellan Romstad och Vidön omkring 1960. Brofundamenten vid Orrholmen finns kvar på båda sidorna av älven.

Rondell blev korv

Omkring 1970 hade Karlstads motorcykelklubb ett klubbhus i skogen vid Råtorp, ungefär där ytterdörren till Råtorps allé 4 finns nu. En inte nödvändigtvis vacker dag fick vi en karta från kommunen. Den visade hur en stor rondell skulle byggas i närheten, någonstans där den nuvarande är. Därifrån skulle man komma till endera Arvika eller mot Hagfors. Sträckningen av väg 61 skulle då klart hota klubbhuset. Nu blev aldrig detta av, motsvarande korsning är den som nu finns vid Bergvik. Det gick så långt ändå att man stakade ut sträckningen med stora mängder träpinnar i skogen. Korven vi grillade blev jättegod.

Den som är intresserad av att jämföra Karlstad från 1960 till nu kan göra detta via länk: http://gi.karlstad.se/maps/swipe.html

Planering av samhällets infrastruktur kräver lång framförhållning. En del projekt blir inte av i slutänden därför att omvärlden förändrats, behovet inte längre finns eller att ny teknik gjort det man tänkt otidsenligt. Det stora exemplet i Sverige lär vara Göta kanal. Denna öppnades i hela sin sträckning 1832 efter 22 års byggtid och var en enorm investering vid denna tid. Efter en kort storhetstid kom den att förlora sin betydelse när järnvägarna utbyggts ett halvsekel senare. Om vi betraktar Karlstads utveckling, finner vi som i alla städer spår av sådant som påbörjades men som sedan kom av sig.

Väg blev graffiti

Hammaröleden går på en bro över inloppet till Tullholmsviken. Den delen av bron som finns vid holmen Tuvan mot Hammaröhållet har en utformning som inte riktigt smälter in med resten av bron. Förklaringen är att här gjordes plats för en väg som skulle gå ut till Bergholmen. Det kan ju tänkas att man anlägger något där till slut, kanske en småbåtshamn, vilket möjligen var tänkt från början. Under bron har, istället för väg, åstadkommits en anläggning med skateboardramper för olika g-krafter och en samling graffitimålningar som för tankarna till något slags subkulturell katedral. Helt klart sevärt.

Huslös grund

Mitt i avfartskarusellen vid Kronoparken-Kroppkärr på södra sidan E 18 finns en liten dunge. I denna dunge finns en husgrund. Vad har funnits här? För att få svar på detta tar jag med Dan Signell dit för spaning. Dan är rådsmedlem i Carlstads-Gillet och kanske vet något om grundproblemet.

– Jag har hört att det var meningen att det skulle bli en bensinstation här, säger Dan, men att det aldrig blev något av. Men jag har inte hört någon som vet bestämt.

Det kan nog stämma ändå. Det finns inga spår av något hus. Tvådelad grund, en del kan vara tvätthall, golvet där är lägre. Motorvägen fanns inte då, det var en t- korsning där man svängde norrut för att via Edsgatan komma till Filipstad. Inte ville väl någon bygga sitt hus i en korsning, bensinstation verkar troligast enas vi om.

Ogjorda gator

Om man studerar gamla stadskartor kan man ibland finna gatnamn som man aldrig hört talas om, som Tyrgatan, Trossnäsgatan eller Riddaregatan. De var tänkta att dras fram nordost om Lamberget där industriområdet ligger. Man kan se den tänkta planen på en karta från 1946. Även i Klara, där Karolinen och NWT-huset ligger gjordes enligt 1908 års karta en sådan indelning. Persmässgatan, Lagerlöfsgatan och Kaptensgatan är exempel på tänkta gatunamn här.

Mellan två hustomter på Kroppkärr finns ett stråk där man tänkt att dra fram en gata när tomterna styckades av under mellankrigstiden. Planerna ändrades till slut, men ett stycke mark mellan två hustomter finns kvar som ett minne av att kartan gick att ändra, men inte redan påbörjad verklighet.

Fäste utan bro

I början av förra seklet gick vägen från Karlstad till Hammarö via Orrholmen där det fanns en färja. Ett brobygge planerades och påbörjades. Sten till fundamenten transporterades dit och bygget påbörjades. Även dessa planer skrinlades och det blev istället Jakobsbergsbron, vilken invigdes 1930, som kom att bli den enda broförbindelsen tills ännu en väg drogs fram mellan Romstad och Vidön omkring 1960. Brofundamenten vid Orrholmen finns kvar på båda sidorna av älven.

Rondell blev korv

Omkring 1970 hade Karlstads motorcykelklubb ett klubbhus i skogen vid Råtorp, ungefär där ytterdörren till Råtorps allé 4 finns nu. En inte nödvändigtvis vacker dag fick vi en karta från kommunen. Den visade hur en stor rondell skulle byggas i närheten, någonstans där den nuvarande är. Därifrån skulle man komma till endera Arvika eller mot Hagfors. Sträckningen av väg 61 skulle då klart hota klubbhuset. Nu blev aldrig detta av, motsvarande korsning är den som nu finns vid Bergvik. Det gick så långt ändå att man stakade ut sträckningen med stora mängder träpinnar i skogen. Korven vi grillade blev jättegod.

Den som är intresserad av att jämföra Karlstad från 1960 till nu kan göra detta via länk: http://gi.karlstad.se/maps/swipe.html

  • Lars-Eric Sundin