2016-03-02 06:00

2016-03-02 09:14

Gud är poppis i kommunen

FORSHAGA: Alltfler kommer till kyrkorna

Unga och äldre Forshaga-bor samt nyanlända svenskar som kommit till kommunen har ett gemensamt. De söker sig i allt större utsträckning till kyrkorna, Missionskyrkan, Home Church, som tidigare var pingstförsamlingen, samt Svenska Kyrkan. Missionskyrkan anordnade häromdagen en internationell fest som blev en stor succé.
– Det blev en fantastisk tillställning. Mitt under festen anordnades också en unik gudstjänst som avslutades med att vi tillsammans sjöng svenska nationalsången, säger Andreas Hultsten, pastor i Missionskyrkan.

I den tidigare brukskommunen Forshaga fanns det för 25–30 år sedan fem församlingar, Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen, Pingstförsamlingen, Frälsningsarmén samt Kyrkan. I dag ansvarar tre församlingar för det kristna budskapet i kommunen, Missionskyrkan, Svenska kyrkan och Home Church.

Olikheter

– Nu skall man inte stirra sig blind på medlemsantalet. Vi är öppna kyrkor och öppna församlingar som innebär att folk kommer och går, men det är självfallet bra att ha medlemsstocken som en grund, säger Staffan Hellström, pastor i Home Church.

Ekonomin

De tre församlingarna lever under olika ekonomiska betingelser. Svenska kyrkan får in pengar via kyrkoavgiften, kollekter och gåvor medan Missionskyrkan och Home Church får förlita sig på enbart kollekter och gåvor. I Home Church finns också gåvobegreppet tioende kvar. Det vill säga att de som så önskar kan ge tio procent av den lön eller den pension man får till församlingsarbetet.

Att intresset för det kristna budskapet ökar tillskriver kyrkoherde Thomas Pfitzinger Drewes den oro som råder ute i världen och att många söker tryggheten.

– Alla är välkomna in i värmen. Guds budskap är till för alla.

Fler ungdomar

Ungdomsverksamheten växer i alla församlingarna. I dag använder man sig av Facebook, Instagram och ibland också av Skype med storbild. När får vi se det kristna budskapet från Forshaga på Youtube?

– Det är nästa steg vi troligen kommer att ta. Vi måste anpassa oss till förändringarna i samhället, men bibelns budskap ändrar vi inte på, säger Andreas Hultsten.

Samma positiva syn på ungdomsverksamheten redovisar Staffan Hellström.

– Det är ingen slump att vi valde bort det svenska namnet på församlingen och övergick till Home Church. Ungdomarna vill ha det så. Äldre församlingsmedlemmar kanske inte hänger med i allt, men de kontrar med att det som skett är rätt.

Lite hiphop

Det händer också att de gamla läsarsångerna i segertoner toner ibland byts ut mot lite hiphop.

Andreas Hultsten talar gärna om den enorma ökningen inom scoutverksamheten.

– Det låter kanske lite konstigt, men i fjol fick vi sätta en stoppgräns, Vi hade inte nog med ledare för att klara anstormningen.

Samarbetet ekumeniskt mellan församlingarna fungerar tillfredställande.

– Vi tillhör så att säga samma familj, säger Thomas Phitzinger Drewes.

I dag finns det också flera bevis på att nyanlända konverterar och vill bli kristna. Flera har efterfrågat kurser i att bli kristen.

I den tidigare brukskommunen Forshaga fanns det för 25–30 år sedan fem församlingar, Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen, Pingstförsamlingen, Frälsningsarmén samt Kyrkan. I dag ansvarar tre församlingar för det kristna budskapet i kommunen, Missionskyrkan, Svenska kyrkan och Home Church.

Olikheter

– Nu skall man inte stirra sig blind på medlemsantalet. Vi är öppna kyrkor och öppna församlingar som innebär att folk kommer och går, men det är självfallet bra att ha medlemsstocken som en grund, säger Staffan Hellström, pastor i Home Church.

Ekonomin

De tre församlingarna lever under olika ekonomiska betingelser. Svenska kyrkan får in pengar via kyrkoavgiften, kollekter och gåvor medan Missionskyrkan och Home Church får förlita sig på enbart kollekter och gåvor. I Home Church finns också gåvobegreppet tioende kvar. Det vill säga att de som så önskar kan ge tio procent av den lön eller den pension man får till församlingsarbetet.

Att intresset för det kristna budskapet ökar tillskriver kyrkoherde Thomas Pfitzinger Drewes den oro som råder ute i världen och att många söker tryggheten.

– Alla är välkomna in i värmen. Guds budskap är till för alla.

Fler ungdomar

Ungdomsverksamheten växer i alla församlingarna. I dag använder man sig av Facebook, Instagram och ibland också av Skype med storbild. När får vi se det kristna budskapet från Forshaga på Youtube?

– Det är nästa steg vi troligen kommer att ta. Vi måste anpassa oss till förändringarna i samhället, men bibelns budskap ändrar vi inte på, säger Andreas Hultsten.

Samma positiva syn på ungdomsverksamheten redovisar Staffan Hellström.

– Det är ingen slump att vi valde bort det svenska namnet på församlingen och övergick till Home Church. Ungdomarna vill ha det så. Äldre församlingsmedlemmar kanske inte hänger med i allt, men de kontrar med att det som skett är rätt.

Lite hiphop

Det händer också att de gamla läsarsångerna i segertoner toner ibland byts ut mot lite hiphop.

Andreas Hultsten talar gärna om den enorma ökningen inom scoutverksamheten.

– Det låter kanske lite konstigt, men i fjol fick vi sätta en stoppgräns, Vi hade inte nog med ledare för att klara anstormningen.

Samarbetet ekumeniskt mellan församlingarna fungerar tillfredställande.

– Vi tillhör så att säga samma familj, säger Thomas Phitzinger Drewes.

I dag finns det också flera bevis på att nyanlända konverterar och vill bli kristna. Flera har efterfrågat kurser i att bli kristen.