2016-01-05 08:13

2016-01-05 08:18

Kommunalrådets genmäle

TORSBY

Jag har läst helgens nordvärmländska krönika, som också utformats som en årskrönika, författad av Torleif Styffe. Det är ros och ris i en salig blandning och så ska det vara i en krönika. Här finns författarens personliga tankar om livet i Torsby kommun under 2015 samlade. I Torleifs krönika har det dock smugit sig in några direkta sakfel rörande kommunal handläggning och jag tycker att det känns viktigt att det blir rättat.

Man kan ha åsikter om konferensanläggningar som bakar in möjlighet till alkoholkonsumtion i konferenspriser och tillhandahåller vinprovning som en personalaktivitet men det är viktigt att veta att dessa aktiviteter inte har pågått tvärtemot kommunens alkoholpolicy. I den alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda som kommunstyrelsen antog 2008-01-14 står det i § 7

Vid representation för kommunens räkning skall restriktivitet med alkohol iakttas.” Vad man än må tycka i sakfrågan är det viktigt för kommuninnevånarna att veta att inga formella fel begåtts av anställda. Det finns förslag på en åtstramning och ett förtydligande men det finns ännu inga politiska beslut.

Även när det gäller förmånsbilar som benämns ”lyxbilar” i krönikan finns formella felaktigheter. Kommunen tillämpar de riktlinjer som Riksskatteverket tagit fram och bilarna är inget tjänstemännen ”får” utan bilarna man har tillgång till så länge man är anställd. Förmånsbil är en rekryteringsåtgärd som beslutats av en enig kommunstyrelse och finns redan sedan länge i många kommuner i landet bland annat i Västerås. Förmånsbil är en vanlig företeelse i stora delar av det privata näringslivet och det är en marknad som även kommunerna konkurrerar på när det gäller rekrytering av främst chefer. Del av lön/arvode kan växlas mot tillgång till bil enligt de tillämpningsföreskrifter som finns utarbetade. Privat körning bekostas naturligtvis av den anställde och tillgång till bil är skattepliktigt.

Tvärtom, vad Torleif skriver, har vi ett mycket tufft läge när det gäller såväl rekrytering som möjligheten att behålla anställda. Både privat näringsliv och kommuner i Värmland tävlar om att bjuda över varandra för att locka till sig duktiga medarbetare. Vi är långtifrån ensamma – Eda kommun är ett annat aktuellt exempel. De närmast tio åren behöver vi rekrytera över 400 nya medarbetare varav 20 chefer bara på grund av pensionsavgångarna. Ingen dålig utmaning!

Så till kommunalrådsbilen. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade 2015-05-26 (Kf § 70 komplettering av kommunalrådsarvodet) att kommunalrådet ska ha möjlighet att växla arvode mot tillgång till en förmånsbil, istället för som tidigare en leasingbil. Möjligen en ovanlig ordning men absolut inte hemlig.

Det finns ett talesätt som säger att all publicitet är bra publicitet – låt oss hoppas att det är så. Kanske leder alla dessa reportage och skriverier till att Torsby kommun kan dra till sig modiga människor som inte bryr sig om Jantelagen? Ingen skulle vara gladare än jag i så fall för det är nytänkande och optimism som vår kommun behöver mest av allt!


Ann-Katrin Järåsen (S)

Ordförande i kommunstyrelsen i Torsby kommun

Man kan ha åsikter om konferensanläggningar som bakar in möjlighet till alkoholkonsumtion i konferenspriser och tillhandahåller vinprovning som en personalaktivitet men det är viktigt att veta att dessa aktiviteter inte har pågått tvärtemot kommunens alkoholpolicy. I den alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda som kommunstyrelsen antog 2008-01-14 står det i § 7

Vid representation för kommunens räkning skall restriktivitet med alkohol iakttas.” Vad man än må tycka i sakfrågan är det viktigt för kommuninnevånarna att veta att inga formella fel begåtts av anställda. Det finns förslag på en åtstramning och ett förtydligande men det finns ännu inga politiska beslut.

Även när det gäller förmånsbilar som benämns ”lyxbilar” i krönikan finns formella felaktigheter. Kommunen tillämpar de riktlinjer som Riksskatteverket tagit fram och bilarna är inget tjänstemännen ”får” utan bilarna man har tillgång till så länge man är anställd. Förmånsbil är en rekryteringsåtgärd som beslutats av en enig kommunstyrelse och finns redan sedan länge i många kommuner i landet bland annat i Västerås. Förmånsbil är en vanlig företeelse i stora delar av det privata näringslivet och det är en marknad som även kommunerna konkurrerar på när det gäller rekrytering av främst chefer. Del av lön/arvode kan växlas mot tillgång till bil enligt de tillämpningsföreskrifter som finns utarbetade. Privat körning bekostas naturligtvis av den anställde och tillgång till bil är skattepliktigt.

Tvärtom, vad Torleif skriver, har vi ett mycket tufft läge när det gäller såväl rekrytering som möjligheten att behålla anställda. Både privat näringsliv och kommuner i Värmland tävlar om att bjuda över varandra för att locka till sig duktiga medarbetare. Vi är långtifrån ensamma – Eda kommun är ett annat aktuellt exempel. De närmast tio åren behöver vi rekrytera över 400 nya medarbetare varav 20 chefer bara på grund av pensionsavgångarna. Ingen dålig utmaning!

Så till kommunalrådsbilen. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade 2015-05-26 (Kf § 70 komplettering av kommunalrådsarvodet) att kommunalrådet ska ha möjlighet att växla arvode mot tillgång till en förmånsbil, istället för som tidigare en leasingbil. Möjligen en ovanlig ordning men absolut inte hemlig.

Det finns ett talesätt som säger att all publicitet är bra publicitet – låt oss hoppas att det är så. Kanske leder alla dessa reportage och skriverier till att Torsby kommun kan dra till sig modiga människor som inte bryr sig om Jantelagen? Ingen skulle vara gladare än jag i så fall för det är nytänkande och optimism som vår kommun behöver mest av allt!


Ann-Katrin Järåsen (S)

Ordförande i kommunstyrelsen i Torsby kommun