2015-10-12 23:17

2015-10-12 23:42

Lars Ander har avlidit

FAMILJ

Lars Ander, NWT-koncernens högste chef, har avlidit.
Han blev 74 år och gick bort efter en kort tids sjukdom.
Mediasverige har därmed förlorat en av sina mer profilskarpa och inflytelserika aktörer.
Lars Ander var son till den legendariske tidningsägaren Gustaf Ander och äldre bror till NWT:s chefredaktör Staffan Ander.

Med glimten i ögat berättade Lars Ander en gång - för tidningsmannen Bo Östman - att han tjänade sin första miljon ”på tejprullar”.

Tejpen, som användes vid montering av annonser och texter i offsettryckta tidningar, såg Lars Ander på en utställning i England.

Den svenske tidningsmannen, alltid på alerten när det gällde ny teknik, insåg den potential som undgick andra.

Och raskt skaffade han sig den skandinaviska ensamrätten att sälja tejprullarna.

”Min far var allt lite stolt när han kallade mig ´min son miljonären`”, konstaterade Lars Ander och citerade sin legendariske far, Gustaf Ander, mannen som byggde upp NWT-koncernen.

Historien om tejprullarna säger en del om Lars Anders affärssinne. Med åren skulle han komma att ha nytta av det när det gällde projekt betydligt större än försäljning av tejp.

Koncernchef

När Gustaf Ander gick ur tiden år 2000 steg sonen Lars in i rollen som koncernchef.

De följande åren - med stora tekniska förändringar och en ännu långt ifrån genomliden kris inom tidningsbranschen - ledde Lars Ander, i samarbete med yngre brodern Staffan, NWT:s chefredaktör, ett lyckosamt arbete med att förvalta och utveckla det Gustaf Ander hade skapat.

Detta förvaltande och utvecklingsarbete gjorde att NWT-koncernen växte genom nya tidningsförvärv. Under Lars Anders ledning fördes flera lokaltidningar (exempelvis Dalslänningen, Provinstidningen Dalsland och Karlskoga-Kuriren) in i koncernen.

Strategin utgick från en grundmurad tro på välskötta lokaltidningars livskraft: ”Vi tror på en god framtid för lokaltidningarna. De kommer i framtiden att bli allt viktigare informationskällor”, slog han fast i samband med förvärvet av Dalslänningen år 2009.

Lyhörd för teknik

Lars Ander växte i likhet med sin broder Staffan tidigt in i rollen som tidningsman.

Redan som tonåring började han att arbeta på NWT:s tekniska avdelning. Senare skaffade han sig en ingenjörsutbildning, blev med tiden NWT:s tekniske chef, och var den som under 60-talet ledde arbetet med införandet av offsetteknik inom tidningsproduktionen.

Lars Ander var hela tiden mycket lyhörd för just tekniska nyheter som kunde gagna produktionen.

Samtidigt hade han ett starkt affärssinne och en välutvecklad känsla för lönsamma satsningar. Rationaliseringar och effektiviseringar kombinerades med framåtsyftande investeringar i ny teknik inom det digitala området.

Detaljkännedom

Som chef för en stor tidningskoncern, bland annat med betydande investeringar i Norge, var Lars Ander en välkänd och respekterad person.

Han var en företagsledare som krävde en hel del av sina anställda men aldrig mer än vad han krävde av sig själv. Hans detaljkännedom om NWT-koncernen var förbluffande stor och kombinerades med ett erkänt gott minne.

Detta gjorde att han med åren kom att mycket likna sin far.

Lars Anders kraftfulla och beslutsamma framtoning som ledare för en stor tidningskoncern gjorde att en del uppfattade honom som sträv. Han sade vad han tyckte, uppskattade goda råd och medarbetares rättframhet, men var mindre intresserad av smicker och bristande sakkunskap.

Konst och samhälle

Med sin broder Staffan delade Lars Ander ett stort konstintresse, och många av de viktiga konstverk som numera visas under konstvandringar på NWT införlivades i samlingarna på initiativ av Lars Ander.

Privat var han en betydande samlare av framför allt glaskonst och keramik.

Lars Anders stora samhällsengagemang tog sig uttryck bland annat i ett betydande ekonomiskt stöd till Karlstads universitet.

Och när handelshögskolan i Riga etablerades 1994, gav Lars Ander och NWT på olika sätt starkt och uppskattat stöd.

Lars Ander representerade - tillsammans med sin bror Staffan - den tredje generationen tidningsskapare Ander.

Av sin far tog han över ledningen för en synnerligen lönsam och effektivt skött koncern.

Men detta ledde inte till att han på något sätt slog sig till ro, Lars Ander var i stället en hårt arbetande ledare som karakteriserades av en välutvecklad pliktkänsla och en minst lika stor arbetsglädje.

Lars Ander efterlämnar fyra barn, Anna, Joakim, Fredrik och Carl.

Med glimten i ögat berättade Lars Ander en gång - för tidningsmannen Bo Östman - att han tjänade sin första miljon ”på tejprullar”.

Tejpen, som användes vid montering av annonser och texter i offsettryckta tidningar, såg Lars Ander på en utställning i England.

Den svenske tidningsmannen, alltid på alerten när det gällde ny teknik, insåg den potential som undgick andra.

Och raskt skaffade han sig den skandinaviska ensamrätten att sälja tejprullarna.

”Min far var allt lite stolt när han kallade mig ´min son miljonären`”, konstaterade Lars Ander och citerade sin legendariske far, Gustaf Ander, mannen som byggde upp NWT-koncernen.

Historien om tejprullarna säger en del om Lars Anders affärssinne. Med åren skulle han komma att ha nytta av det när det gällde projekt betydligt större än försäljning av tejp.

Koncernchef

När Gustaf Ander gick ur tiden år 2000 steg sonen Lars in i rollen som koncernchef.

De följande åren - med stora tekniska förändringar och en ännu långt ifrån genomliden kris inom tidningsbranschen - ledde Lars Ander, i samarbete med yngre brodern Staffan, NWT:s chefredaktör, ett lyckosamt arbete med att förvalta och utveckla det Gustaf Ander hade skapat.

Detta förvaltande och utvecklingsarbete gjorde att NWT-koncernen växte genom nya tidningsförvärv. Under Lars Anders ledning fördes flera lokaltidningar (exempelvis Dalslänningen, Provinstidningen Dalsland och Karlskoga-Kuriren) in i koncernen.

Strategin utgick från en grundmurad tro på välskötta lokaltidningars livskraft: ”Vi tror på en god framtid för lokaltidningarna. De kommer i framtiden att bli allt viktigare informationskällor”, slog han fast i samband med förvärvet av Dalslänningen år 2009.

Lyhörd för teknik

Lars Ander växte i likhet med sin broder Staffan tidigt in i rollen som tidningsman.

Redan som tonåring började han att arbeta på NWT:s tekniska avdelning. Senare skaffade han sig en ingenjörsutbildning, blev med tiden NWT:s tekniske chef, och var den som under 60-talet ledde arbetet med införandet av offsetteknik inom tidningsproduktionen.

Lars Ander var hela tiden mycket lyhörd för just tekniska nyheter som kunde gagna produktionen.

Samtidigt hade han ett starkt affärssinne och en välutvecklad känsla för lönsamma satsningar. Rationaliseringar och effektiviseringar kombinerades med framåtsyftande investeringar i ny teknik inom det digitala området.

Detaljkännedom

Som chef för en stor tidningskoncern, bland annat med betydande investeringar i Norge, var Lars Ander en välkänd och respekterad person.

Han var en företagsledare som krävde en hel del av sina anställda men aldrig mer än vad han krävde av sig själv. Hans detaljkännedom om NWT-koncernen var förbluffande stor och kombinerades med ett erkänt gott minne.

Detta gjorde att han med åren kom att mycket likna sin far.

Lars Anders kraftfulla och beslutsamma framtoning som ledare för en stor tidningskoncern gjorde att en del uppfattade honom som sträv. Han sade vad han tyckte, uppskattade goda råd och medarbetares rättframhet, men var mindre intresserad av smicker och bristande sakkunskap.

Konst och samhälle

Med sin broder Staffan delade Lars Ander ett stort konstintresse, och många av de viktiga konstverk som numera visas under konstvandringar på NWT införlivades i samlingarna på initiativ av Lars Ander.

Privat var han en betydande samlare av framför allt glaskonst och keramik.

Lars Anders stora samhällsengagemang tog sig uttryck bland annat i ett betydande ekonomiskt stöd till Karlstads universitet.

Och när handelshögskolan i Riga etablerades 1994, gav Lars Ander och NWT på olika sätt starkt och uppskattat stöd.

Lars Ander representerade - tillsammans med sin bror Staffan - den tredje generationen tidningsskapare Ander.

Av sin far tog han över ledningen för en synnerligen lönsam och effektivt skött koncern.

Men detta ledde inte till att han på något sätt slog sig till ro, Lars Ander var i stället en hårt arbetande ledare som karakteriserades av en välutvecklad pliktkänsla och en minst lika stor arbetsglädje.

Lars Ander efterlämnar fyra barn, Anna, Joakim, Fredrik och Carl.