2015-11-15 10:03

2015-11-15 17:00

Personbil voltade på väg 61

OLYCKA: halt på vägarna

En singelolycka skedde på söndagsförmiddagen mellan Åmotfors och Hagnästet camping.

Personen som färdades i bilen uppges ha först till sjukhus med lindrigare skador.

 

Personen som färdades i bilen uppges ha först till sjukhus med lindrigare skador.