2015-06-30 06:00

2015-06-30 10:08

Planerar nytt köpcenter

CHARLOTTENBERG: Olav Thon satsar på sällanköpshandel

Gränshandeln i Charlottenberg växer vidare. Eda kommun arbetar med en ny detaljplan för den gamla LBC-tomten där Olav Thon-gruppen planerar för ett nytt köpcenter för sällanköpshandel.
– Faller alla beslut på plats kan det bli byggstart i höst, säger Nicklas Backelin (V).

I april 2014 öppnade Olav Thon en 27 000 kvadratmeter stor tillbyggnad av sitt shoppingcenter. Nu planerar han för ytterligare ett handelsområde vid den gamla LBC-tomten söder om Gränsrasta.

– Det handlar om lokaler för sällanköpshandel och önskemålet är att börja bygga så snart som möjligt, säger Kjell Ericsson, Olav Thon-gruppens talesperson i Sverige.

Bolaget vill till att börja med uppföra totalt 12 000 kvadratmeter handel fördelat på två byggnader. Vilka butiker som ska etablera sig är ännu inte klart, men Biltema är en av kedjorna som har nämnts.

Ska granskas

Eda kommun har arbetat fram en ny detaljplan för området och den ska ut på granskning under sommaren.

– Faller alla beslut på plats kan det bli byggstart i höst. Förhoppningen är att planen kan antas av fullmäktige efter sommaren, men då måste ett markköp gå i lås och Trafikverket måste acceptera trafiklösningen, säger Nicklas Backelin, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Trafiklösningen är en ny 900 meter lång väg, Södra länken, som kommunen planerar att bygga från Åkaregatan till det nya handelsområdet. Den beräknas kosta 8,5 miljoner kronor och ska avlasta 61:an.

– Alla partier är överens om den satsningen och den ger förutsättningar för ytterligare handelsetableringar här och sådana diskussioner pågår, säger Backelin.

Kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) är mycket nöjd med att det snart blir mer handel i Charlottenberg.

– Det är jättebra och ger ännu fler arbetsplatser för Eda och Värmland. Samtidigt finns det planer både för sammanslagning av de två Thon-köpcentren och byggande av ännu mer handel norr om Vrångsälven, men där kräver Trafikverket en planfri korsning medan vi tycker det räcker med en rondell på 61:an.

I april 2014 öppnade Olav Thon en 27 000 kvadratmeter stor tillbyggnad av sitt shoppingcenter. Nu planerar han för ytterligare ett handelsområde vid den gamla LBC-tomten söder om Gränsrasta.

– Det handlar om lokaler för sällanköpshandel och önskemålet är att börja bygga så snart som möjligt, säger Kjell Ericsson, Olav Thon-gruppens talesperson i Sverige.

Bolaget vill till att börja med uppföra totalt 12 000 kvadratmeter handel fördelat på två byggnader. Vilka butiker som ska etablera sig är ännu inte klart, men Biltema är en av kedjorna som har nämnts.

Ska granskas

Eda kommun har arbetat fram en ny detaljplan för området och den ska ut på granskning under sommaren.

– Faller alla beslut på plats kan det bli byggstart i höst. Förhoppningen är att planen kan antas av fullmäktige efter sommaren, men då måste ett markköp gå i lås och Trafikverket måste acceptera trafiklösningen, säger Nicklas Backelin, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Trafiklösningen är en ny 900 meter lång väg, Södra länken, som kommunen planerar att bygga från Åkaregatan till det nya handelsområdet. Den beräknas kosta 8,5 miljoner kronor och ska avlasta 61:an.

– Alla partier är överens om den satsningen och den ger förutsättningar för ytterligare handelsetableringar här och sådana diskussioner pågår, säger Backelin.

Kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) är mycket nöjd med att det snart blir mer handel i Charlottenberg.

– Det är jättebra och ger ännu fler arbetsplatser för Eda och Värmland. Samtidigt finns det planer både för sammanslagning av de två Thon-köpcentren och byggande av ännu mer handel norr om Vrångsälven, men där kräver Trafikverket en planfri korsning medan vi tycker det räcker med en rondell på 61:an.