2015-03-12 18:28

2015-03-12 18:28

”Ledarskap” i Eda

PERSONALPOLITIK

På de mest elementära ledarskapskurserna får man lära sig att beröm av medarbetare gärna kan ske offentligt, men att kritik alltid sker mellan fyra ögon.

Att i media gå ut offentligt och förklena sina närmsta medarbetare, tyder på omoget ledarskap. I synnerhet om medarbetaren tidigare tjänstgjort prickfritt i 30 år.

Kommunens högsta chefstjänsteman ska vara ett föredöme för övriga chefer. Inte exempel på något helt annat.

Har inte kommunalrådet kontroll på kommunchefen, som tillåter henne äventyra kommunens ekonomi genom att leka med miljoner i avgångsvederlag? Samtidigt fortsätter underskotten inom Eda kommuns största verksamhet att skena mot nya rekord! Men att lösa detta problem verkar inte prioriterat.

Uppgiven skattebetalare

Att i media gå ut offentligt och förklena sina närmsta medarbetare, tyder på omoget ledarskap. I synnerhet om medarbetaren tidigare tjänstgjort prickfritt i 30 år.

Kommunens högsta chefstjänsteman ska vara ett föredöme för övriga chefer. Inte exempel på något helt annat.

Har inte kommunalrådet kontroll på kommunchefen, som tillåter henne äventyra kommunens ekonomi genom att leka med miljoner i avgångsvederlag? Samtidigt fortsätter underskotten inom Eda kommuns största verksamhet att skena mot nya rekord! Men att lösa detta problem verkar inte prioriterat.

Uppgiven skattebetalare