2015-02-25 12:14

2015-02-25 12:14

Kommunen bra på medborgardialog

EDA

Eda kommun hamnar på en åttondeplats i landet när det handlar om medborgardemokrati.

Det visar resultatet av Kommunens kvalitet i korthet 2014, en undersökning som drygt 220 kommuner deltagit i. Eda rankas även högt det gäller att svara på mail, på enkla frågor som ställs till kommunens tjänstemän, liksom att få kontakt med rätt person.

Enligt Margareta Bergman, utvecklingschef hos Eda kommun, är det flera faktorer som gör att Eda kommun ligger högt på listan. En är kommunens arbete med att få in medborgarnas synpunkter i beslutprocessen:

 

Det visar resultatet av Kommunens kvalitet i korthet 2014, en undersökning som drygt 220 kommuner deltagit i. Eda rankas även högt det gäller att svara på mail, på enkla frågor som ställs till kommunens tjänstemän, liksom att få kontakt med rätt person.

Enligt Margareta Bergman, utvecklingschef hos Eda kommun, är det flera faktorer som gör att Eda kommun ligger högt på listan. En är kommunens arbete med att få in medborgarnas synpunkter i beslutprocessen: