2015-01-22 11:16

2015-01-22 12:39

Vill söka EU-medel till vårdutbildning

ARVIKA/EDA: Arvika och Eda planerar att göra gemensam sak

Arvika och Eda kommuner kan komma att göra gemensam sak och söka pengar ur EU:s Socialfond till utbildning av vårdpersonal inom äldreomsorgen.

Initiativet kommer från Eda kommun som sen hört av sig till Arvika om man är intresserad av att vara med. Men först måste man själv bestämma sig för om man ska gå vidare och genomföra idén eller inte.

– Det är under förutsättning att politikerna säger ja, än så länge är det ett tjänstemannaförslag. Sen är det inte säkert att vi får pengar heller, säger Eda kommuns personalchef Hans Engström.

Medfinansiering

I februari ska Edapolitikerna ta ställning till förslaget som kommer att kräva viss medfinansiering från kommunernas sida. Ansökan gäller pengar till en uppdragsutbildning riktad till vårdbiträden som ska kunna studera för att få motsvarande undersköterskeutbildning.

– Alla har inte undersköterskekompetens och vi behöver medarbetare med den utbildningen, säger Hans Engström.

På distans

Enligt förslaget ska studierna ske på distans och på deltid under en period av fyra terminer. Meningen är att personal som går utbildningen delvis ska kunna jobba vid sidan av studierna.

Vet ni om det finns intresse för att gå utbildningen om den blir av?

– Vi bedömer att det finns ett intresse, säger Hans Engström.

I Arvika är man positiv till att ingå i Eda kommuns ansökan till EU:s Socialfond. Syftet är detsamma, att höja vårdpersonalens kompetensnivån, enligt verksamhetschefen för vård och omsorg, Eva Nilsson. Vårdbiträden ska kunna utbilda sig till undersköterskor. I dag har 82 procent av personalen inom Arvikas äldreomsorg undersköterskeutbildning.

Initiativet kommer från Eda kommun som sen hört av sig till Arvika om man är intresserad av att vara med. Men först måste man själv bestämma sig för om man ska gå vidare och genomföra idén eller inte.

– Det är under förutsättning att politikerna säger ja, än så länge är det ett tjänstemannaförslag. Sen är det inte säkert att vi får pengar heller, säger Eda kommuns personalchef Hans Engström.

Medfinansiering

I februari ska Edapolitikerna ta ställning till förslaget som kommer att kräva viss medfinansiering från kommunernas sida. Ansökan gäller pengar till en uppdragsutbildning riktad till vårdbiträden som ska kunna studera för att få motsvarande undersköterskeutbildning.

– Alla har inte undersköterskekompetens och vi behöver medarbetare med den utbildningen, säger Hans Engström.

På distans

Enligt förslaget ska studierna ske på distans och på deltid under en period av fyra terminer. Meningen är att personal som går utbildningen delvis ska kunna jobba vid sidan av studierna.

Vet ni om det finns intresse för att gå utbildningen om den blir av?

– Vi bedömer att det finns ett intresse, säger Hans Engström.

I Arvika är man positiv till att ingå i Eda kommuns ansökan till EU:s Socialfond. Syftet är detsamma, att höja vårdpersonalens kompetensnivån, enligt verksamhetschefen för vård och omsorg, Eva Nilsson. Vårdbiträden ska kunna utbilda sig till undersköterskor. I dag har 82 procent av personalen inom Arvikas äldreomsorg undersköterskeutbildning.