2015-01-07 11:22

2015-01-20 23:14

Många står bakom Martin

CHARLOTTENBERG: Samlades för att visa sitt stöd

I fredags samlades ett hundratal personer på torget i Charlottenberg för att visa sitt stöd för Martin Fallgren, som riskerar att bli av med sin rätt till personlig assistens. Samtidigt lämnade man över en skrivelse till Hans Nilsson (Hel), nytt kommunalråd i Eda kommun.

Martin Fallgrens öde har berört många människor. Sedan han var ett och ett halvt år har han haft personlig assistent, kunnat utbilda sig och skaffa sig ett jobb som reparatör på en verkstad. I samband med den årliga omprövningen i maj ansökte Martin om utökat stöd. Istället beslutade Eda kommun att han från och med september skulle bli helt utan assistans.

Överklagade

Martin och hans familj överklagade till förvaltningsrätten, som i december beslutade om inhibition (upphävande) av kommunens beslut. Men dagen före nyårsafton kom beskedet att kommunen överklagat inhibitionen till kammarrätten. Det var upprinnelsen till den manifestation som hölls på fredagen. En vän till Martin, Kristoffer Bergsten, startade en Facebookgrupp för att samla människor till stöd för Martin. Och uppslutningen var stor trots kort varsel.

– Gruppen hade bara legat ute i två dagar. Martin känner ett väldigt stort stöd i det här, vi tror att det var ett hundratal personer som kom, säger Martins mamma, Agneta Sjöberg.

Brev till politikerna

I samband med manifestationen på torget fick Hans Nilsson ta emot en skrivelse riktad till politikerna i Eda. I brevet står bland annat att ”Vi förstår inte hur Eda kommun kan vara av den uppfattningen att en kille på 20 år, som utbildat sig och lyckats få sitt drömjobb trots de stora utmaningar han har i livet, nu är hänvisad till att säga upp sin tjänst och istället söka hjälp genom hemtjänst. Det ser inte vi som ett liv med goda levnadsvillkor!”

– Vi skickade också med en rapport från Akademikerförbundet SSR och Handikappförbunden, ”LSS – målsättningen som försvann”. Den hoppas vi att de ska läsa och börja jobba efter.

Positivt besked

Strax efter manifestationen fick Martin och hans föräldrar ett besked som åtminstone är ett litet steg i rätt riktning.

– Vi har fått besked om att kammarrätten inte har beviljat prövningstillstånd, så de tar alltså inte upp kommunens överklagan, säger Agneta Sjöberg.

Nu förbereder sig familjen, med hjälp av en jurist, inför att ärendet ska tas upp i förvaltningsrätten. I väntan på prövning av ärendet har Martin en fungerande vardag med sin assistent och sitt jobb.

Martin Fallgrens öde har berört många människor. Sedan han var ett och ett halvt år har han haft personlig assistent, kunnat utbilda sig och skaffa sig ett jobb som reparatör på en verkstad. I samband med den årliga omprövningen i maj ansökte Martin om utökat stöd. Istället beslutade Eda kommun att han från och med september skulle bli helt utan assistans.

Överklagade

Martin och hans familj överklagade till förvaltningsrätten, som i december beslutade om inhibition (upphävande) av kommunens beslut. Men dagen före nyårsafton kom beskedet att kommunen överklagat inhibitionen till kammarrätten. Det var upprinnelsen till den manifestation som hölls på fredagen. En vän till Martin, Kristoffer Bergsten, startade en Facebookgrupp för att samla människor till stöd för Martin. Och uppslutningen var stor trots kort varsel.

– Gruppen hade bara legat ute i två dagar. Martin känner ett väldigt stort stöd i det här, vi tror att det var ett hundratal personer som kom, säger Martins mamma, Agneta Sjöberg.

Brev till politikerna

I samband med manifestationen på torget fick Hans Nilsson ta emot en skrivelse riktad till politikerna i Eda. I brevet står bland annat att ”Vi förstår inte hur Eda kommun kan vara av den uppfattningen att en kille på 20 år, som utbildat sig och lyckats få sitt drömjobb trots de stora utmaningar han har i livet, nu är hänvisad till att säga upp sin tjänst och istället söka hjälp genom hemtjänst. Det ser inte vi som ett liv med goda levnadsvillkor!”

– Vi skickade också med en rapport från Akademikerförbundet SSR och Handikappförbunden, ”LSS – målsättningen som försvann”. Den hoppas vi att de ska läsa och börja jobba efter.

Positivt besked

Strax efter manifestationen fick Martin och hans föräldrar ett besked som åtminstone är ett litet steg i rätt riktning.

– Vi har fått besked om att kammarrätten inte har beviljat prövningstillstånd, så de tar alltså inte upp kommunens överklagan, säger Agneta Sjöberg.

Nu förbereder sig familjen, med hjälp av en jurist, inför att ärendet ska tas upp i förvaltningsrätten. I väntan på prövning av ärendet har Martin en fungerande vardag med sin assistent och sitt jobb.

Brevet till politikerna

Till våra politiker i Eda Kommun.

Vi som har samlats här på torget i Charlottenberg idag, är representanter för de 2835 personer som hittills har skrivit under namninsamlingen, som stödjer Martin Fallgren i hans kamp om laglig rätt till personlig assistans och ett liv med goda levnadsvillkor.

Vi som är här idag känner alla Martin, antingen jobbar vi tillsammans med honom, har växt upp med honom, gått i skolan ihop eller umgås med honom på fritiden. Vi alla, vet och känner väl till hans hjälpbehov. Därför ställer vi oss frågande till hur han har hamnat i den situation han är nu.

Vi förstår inte hur Eda Kommun kan vara av den uppfattningen att en kille på 20 år, som utbildat sig och lyckats få sitt drömjobb trots de stora utmaningar han har i livet, nu är hänvisad till att säga upp sin tjänst och istället söka hjälp genom hemtjänst. Det ser inte vi som ett liv med goda levnadsvillkor!!

I mitten av december fick han sin trygghet tillbaka, om än tillfälligt i väntan på dom, när förvaltningsrätten beslutade om inhibition. Dagen före nyårsafton kommer besked om att Eda Kommun har överklagat beslutet. Hur kan Eda Kommun behandla en människa såhär?! Märk väl att det rör sig om en människa som behöver trygghet för att överhuvudtaget fungera.

Nu när tjänstemännen inom Eda Kommun gjort sitt, kräver vi att Ni politiker i Eda Kommun tar krafttag i och ser över hur tjänstemännen handlägger sina ärenden. Ni kan börja med att läsa Konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs, begrunda och börja jobba efter den.

Vi överlämnar med varm hand en rapport, från Akademiker Förbundet SSR och Handikappförbunden, som presenterades i september -14. Den heter LSS- målsättningen som försvann. Läs, begrunda och vi hoppas att den kan vara till hjälp i Ert fortsatta arbete.

Med Vänlig Hälsning

Vi 2835 personer som stödjer Martin Fallgren i hans kamp om rätt till personlig assistans och ett liv med goda levnadsvillkor.

Källa: