2014-12-22 15:00

2015-01-20 23:12

S-politiker kan uteslutas

EDA: Bo-Inge Nilsson är medlem i två partier

Nyligen valdes Bo-Inge Nilsson till fullmäktiges ordförande i Eda.
Nu kan han bli utesluten ur Socialdemokraterna.

Bo-Inge Nilsson är ledamot i LO-distriktets styrelse i Värmland och har länge varit medlem i Socialdemokraterna. Men på grund av interna stridigheter inom partiet i Eda valde han att lämna S lokalt och i stället engagera sig i Hela Edas Lista:

– Det har ju blivit som två läger inom partiet, därför valde jag att gå över till HEL, säger Bo-Inge Nilsson.

– Jag har varit helt öppen mot partiet om att mitt hjärta klappar för S och det har varit lugnt fram tills nu. Förmodligen tog det ny fart i och med att jag valdes till ordförande för kommunfullmäktige.

Kan bli utesluten

Men från Socialdemokraternas håll är man inte särskilt nöjd.

– Det normala är ju att man utträder ur partiet om man avser att kandidera för eller sympatisera med ett annat parti, säger Socialdemokraternas distriktsordförande Ulric Andersson.

Vad händer nu?

– Det här blir en fråga för partistyrelsen, det är de som hanterar uteslutningsärenden.

Men Bo-Inge Nilsson vill inte lämna Socialdemokraterna:

– Det är mycket tragiskt det här. Jag tycker att partiet borde ta tag i problemet med S lokalt i stället för att göra en stor affär av en liten fråga. HEL är ju ett tvärpolitiskt parti som bara finns lokalt. Det är heller ingen från S som pratat med mig om det här.

Ulric Andersson:

– Man kan ju inte ha tre, fyra eller fem medlemskap i olika partier på olika nivåer: kommunalt, regionalt och nationellt. Man får ju ta ställning till i vilket parti man hör hemma.

Bo-Inge Nilsson är ledamot i LO-distriktets styrelse i Värmland och har länge varit medlem i Socialdemokraterna. Men på grund av interna stridigheter inom partiet i Eda valde han att lämna S lokalt och i stället engagera sig i Hela Edas Lista:

– Det har ju blivit som två läger inom partiet, därför valde jag att gå över till HEL, säger Bo-Inge Nilsson.

– Jag har varit helt öppen mot partiet om att mitt hjärta klappar för S och det har varit lugnt fram tills nu. Förmodligen tog det ny fart i och med att jag valdes till ordförande för kommunfullmäktige.

Kan bli utesluten

Men från Socialdemokraternas håll är man inte särskilt nöjd.

– Det normala är ju att man utträder ur partiet om man avser att kandidera för eller sympatisera med ett annat parti, säger Socialdemokraternas distriktsordförande Ulric Andersson.

Vad händer nu?

– Det här blir en fråga för partistyrelsen, det är de som hanterar uteslutningsärenden.

Men Bo-Inge Nilsson vill inte lämna Socialdemokraterna:

– Det är mycket tragiskt det här. Jag tycker att partiet borde ta tag i problemet med S lokalt i stället för att göra en stor affär av en liten fråga. HEL är ju ett tvärpolitiskt parti som bara finns lokalt. Det är heller ingen från S som pratat med mig om det här.

Ulric Andersson:

– Man kan ju inte ha tre, fyra eller fem medlemskap i olika partier på olika nivåer: kommunalt, regionalt och nationellt. Man får ju ta ställning till i vilket parti man hör hemma.