2017-04-19 18:15

2017-04-19 18:16

Kommunen startar egen arbetsförmedling

BENGTSFORS. KOMMUNCHEFEN GÖRAN ERIKSSON: ”STATEN HAR MISSLYCKATS”

Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag. Det menar kommunchefen i Bengtsfors, Göran Eriksson, som tidigare var chef för arbetsförmedlingen i Dalsland. Bengtsfors kommun startar därför en egen arbetsförmedling.

Samtidigt gör kommunen också en satsning på ett projekt för tidsbegränsade subventionerade anställningar.

– Det handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder som instegsjobb och nystartsjobb. Vi ska inrätta 30 till 40 tillfälliga anställningar. Det kommer att handla om tjänster som vaktmästare och språkstödjare inom skola, vård och omsorg, säger Göran Eriksson.

Bengtsfors kommun satsar totalt 4,5 miljoner kronor på denna typ av extratjänster.

– Det är pengar som plockas ur överskottet från 2016 och är ingenting som påverkar budgeten för 2017.

”En viktig satsning”

Göran Eriksson tycker att det är en viktig satsning som nu politikerna i kommunstyrelsen har beslutat om.

– Den är viktig för att de arbetssökande ska få en lön och en meningsfull sysselsättning, men också för samhället. Vi hoppas att det här ger den effekten att fler människor ges en plattform för att kunna söka riktiga jobb och att försörjningsstöden minskar, säger Göran Eriksson.

De tillfälliga anställningarna kommer till att börja med att löpa på ett år.

– Många av de som berörs har aldrig haft jobb tidigare i Sverige och det här blir även viktigt för deras språkträning. Men vi vänder oss också till svenskar.

Riktar kritik mot AF

Den andra nyheten är alltså att kommunen ska inrätta en egen arbetsförmedling.

– Vi kommer att anställa två personer som ska arbeta heltid som jobbcoacher. De ska hjälpa personer som står lite längre från arbetsmarknaden. De ska också hålla i kontakterna med Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna.

Har inte Arbetsförmedlingen skött sitt jobb?

– Nej, jag tycker faktiskt inte det. Men det har inte kommunerna heller gjort här.

– När jag började på Arbetsförmedlingen 1997 ägnade vi oss till 75 procent åt att förmedla kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare. När jag slutade lade vi 50 procent på administration. Den utvecklingen var helt fel.

– Om vi vill att människor ska stanna kvar i kommunen och betala skatt här så måste vi se till att de kan få jobb också, säger Göran Eriksson.

Bengtsfors kommun kommer att lägga 1,2–1,3 miljoner kronor på lönekostnader för de båda jobbcoacherna.

– Vi går ut med annonsering nu och hoppas kunna ha dem i gång före midsommar, säger Göran Eriksson.

Samtidigt gör kommunen också en satsning på ett projekt för tidsbegränsade subventionerade anställningar.

– Det handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder som instegsjobb och nystartsjobb. Vi ska inrätta 30 till 40 tillfälliga anställningar. Det kommer att handla om tjänster som vaktmästare och språkstödjare inom skola, vård och omsorg, säger Göran Eriksson.

Bengtsfors kommun satsar totalt 4,5 miljoner kronor på denna typ av extratjänster.

– Det är pengar som plockas ur överskottet från 2016 och är ingenting som påverkar budgeten för 2017.

”En viktig satsning”

Göran Eriksson tycker att det är en viktig satsning som nu politikerna i kommunstyrelsen har beslutat om.

– Den är viktig för att de arbetssökande ska få en lön och en meningsfull sysselsättning, men också för samhället. Vi hoppas att det här ger den effekten att fler människor ges en plattform för att kunna söka riktiga jobb och att försörjningsstöden minskar, säger Göran Eriksson.

De tillfälliga anställningarna kommer till att börja med att löpa på ett år.

– Många av de som berörs har aldrig haft jobb tidigare i Sverige och det här blir även viktigt för deras språkträning. Men vi vänder oss också till svenskar.

Riktar kritik mot AF

Den andra nyheten är alltså att kommunen ska inrätta en egen arbetsförmedling.

– Vi kommer att anställa två personer som ska arbeta heltid som jobbcoacher. De ska hjälpa personer som står lite längre från arbetsmarknaden. De ska också hålla i kontakterna med Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna.

Har inte Arbetsförmedlingen skött sitt jobb?

– Nej, jag tycker faktiskt inte det. Men det har inte kommunerna heller gjort här.

– När jag började på Arbetsförmedlingen 1997 ägnade vi oss till 75 procent åt att förmedla kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare. När jag slutade lade vi 50 procent på administration. Den utvecklingen var helt fel.

– Om vi vill att människor ska stanna kvar i kommunen och betala skatt här så måste vi se till att de kan få jobb också, säger Göran Eriksson.

Bengtsfors kommun kommer att lägga 1,2–1,3 miljoner kronor på lönekostnader för de båda jobbcoacherna.

– Vi går ut med annonsering nu och hoppas kunna ha dem i gång före midsommar, säger Göran Eriksson.