2015-01-28 09:13

2015-01-28 09:13

Dals-Ed utbildar chefer

DALS-ED

Personalavdelningen i Dals-Eds kommun har tagit fram ett utbildningsprogram för kommunens chefer.

Programmet omfattar åren 2015–2017 och innehåller dels en introduktion av nya chefer, dels utbildningsinsatser inom områden som mediehantering, ekonomi, budget, rekrytering, medarbetarsamtal, arbetsrätt, rehabilitering med mera.

Utbildningstillfällena är planerade till en dag per månad. Till det kommer fyra punkter som genomförs vid behov.

Programmet omfattar åren 2015–2017 och innehåller dels en introduktion av nya chefer, dels utbildningsinsatser inom områden som mediehantering, ekonomi, budget, rekrytering, medarbetarsamtal, arbetsrätt, rehabilitering med mera.

Utbildningstillfällena är planerade till en dag per månad. Till det kommer fyra punkter som genomförs vid behov.