2015-01-27 13:51

2015-01-27 16:48

Mellerudsborna får ge sin syn på torget

MELLERUD: Åmål-Mellerud

Med början denna vecka bjuder Melleruds kommun in medborgarna till en dialog kring Melleruds centrums utveckling.

Medborgardialogen är ett sätt för kommunen att ta in synpunkter och förslag till det fortsatta arbetet med centrum.

Kommunen vill i första hand vill ha svar på vad kommuninvånarna tycker om Köpmantorget och vilka aktiviteter de vill se där.

Under våren bjuder Melleruds kommun in till möten och workshops om dessa frågor. Det blir besök på skolor för att få barn och ungdomars åsikter, träff med funktionshindergruppen och en torgdialog, där de som rör sig på torget kan komma med tankar och idéer.

Medborgardialogen kommer att pågå till och med april I maj sammanställs inkomna synpunkter, och dessa återrapporteras till medborgarna under juni.

– Medborgardialogen är ett sätt att få kommuninvånarna engagerade, säger kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson. Det ger en möjlighet för alla att vara med och påverka mellan valen, en viktig del av demokratin.

Medborgardialogen är ett sätt för kommunen att ta in synpunkter och förslag till det fortsatta arbetet med centrum.

Kommunen vill i första hand vill ha svar på vad kommuninvånarna tycker om Köpmantorget och vilka aktiviteter de vill se där.

Under våren bjuder Melleruds kommun in till möten och workshops om dessa frågor. Det blir besök på skolor för att få barn och ungdomars åsikter, träff med funktionshindergruppen och en torgdialog, där de som rör sig på torget kan komma med tankar och idéer.

Medborgardialogen kommer att pågå till och med april I maj sammanställs inkomna synpunkter, och dessa återrapporteras till medborgarna under juni.

– Medborgardialogen är ett sätt att få kommuninvånarna engagerade, säger kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson. Det ger en möjlighet för alla att vara med och påverka mellan valen, en viktig del av demokratin.