2015-01-14 13:45

2015-01-20 22:46

Långedsläcka försenade lagning

VATTENLEDNINGAR

En nyupptäckt vattenläcka på Tallmovägen i Dals Långed gjorde att Bengtsfors kommuns personal fick ändra sin prioritering. Detta eftersom läckan i Långed var akut.

I stället för att täta en vattenläcka vid Almgatan i Bengtsfors, fick personalen ägna sig åt Tallmovägen.

– Vi behöver göra lite mer innan vi är klara, men jag tror att det ska vara klart före halv fyra i dag, sade Suzanne Håkansson på va/renhållningsenheten under torsdagen. Det är bara de som bor högt som blir drabbade, men räddningstjänsten har fyllt på vatten så det dagliga behovet ska vara tillgodosett.

Läckan vid Almgatan, som inte ansågs lika akut, ska lagas under torsdagen.

I stället för att täta en vattenläcka vid Almgatan i Bengtsfors, fick personalen ägna sig åt Tallmovägen.

– Vi behöver göra lite mer innan vi är klara, men jag tror att det ska vara klart före halv fyra i dag, sade Suzanne Håkansson på va/renhållningsenheten under torsdagen. Det är bara de som bor högt som blir drabbade, men räddningstjänsten har fyllt på vatten så det dagliga behovet ska vara tillgodosett.

Läckan vid Almgatan, som inte ansågs lika akut, ska lagas under torsdagen.