2014-12-08 11:32

2015-01-20 22:49

Nu bestäms framtiden för Utsiktens gymnasieskola

DALS-ED: Tuffa ekonomiska beslut för fokusnämnden

På onsdag avgörs framtiden för hotell- och turismprogrammet på Utsikten då fokusnämnden ska ta ställning till de fyra förslag som finns. Ett av dem är nedläggning av utbildningen.
Nämnden ska samtidigt besluta om ett omfattande sparförslag.

Fokusnämndens budgetprognos pekade i delårsbokslutet mot ett underskott på 5,7 miljoner kronor; det blev omedelbar bakläxa.

I november presenterade nämnden ett tufft anpassningsförslag med besparingar på 5,2 miljoner kronor. Bland annat gällde det indragna lärartjänster, minskade öppettider på ungdomsgården och stängning av familjecentralen.

I förra veckan beslöt kommunstyrelsen att tillföra nämnden 1,6 miljoner kronor – pengar som öronmärks för familjecentralen, att lärartjänsterna behålls, samt att tekniksatsningen inom grundskolan fullföljs.

Exakt hur mycket nämnden har kvar att spara, kan ordförande Britta Carlén (C) inte svara på.

– Vi är tacksamma för extraanslaget. I övrigt får vi ta ställning till anpassningsförslaget på mötet.

Socialdemokraterna har tidigare reserverat sig mot sparförslaget.

Utsiktens framtid

Den andra viktiga punkten gäller framtiden för hotell- och turismutbildningen på Utsikten som går 2,5 miljoner kronor back i år.

– Arbetsgruppen kommer att presentera sin utredning som innehåller fyra olika förslag (se faktaruta). Helt klart är att utbildningen inte kan drivas vidare i samma form som tidigare, det kostar för mycket. Det måste finnas en ekonomisk bäring – det gör det inte nu. Det blir ett tufft och jobbigt beslut, säger Carlén.

Sista ordet i frågan har dock fullmäktige.

Fokusnämndens budgetprognos pekade i delårsbokslutet mot ett underskott på 5,7 miljoner kronor; det blev omedelbar bakläxa.

I november presenterade nämnden ett tufft anpassningsförslag med besparingar på 5,2 miljoner kronor. Bland annat gällde det indragna lärartjänster, minskade öppettider på ungdomsgården och stängning av familjecentralen.

I förra veckan beslöt kommunstyrelsen att tillföra nämnden 1,6 miljoner kronor – pengar som öronmärks för familjecentralen, att lärartjänsterna behålls, samt att tekniksatsningen inom grundskolan fullföljs.

Exakt hur mycket nämnden har kvar att spara, kan ordförande Britta Carlén (C) inte svara på.

– Vi är tacksamma för extraanslaget. I övrigt får vi ta ställning till anpassningsförslaget på mötet.

Socialdemokraterna har tidigare reserverat sig mot sparförslaget.

Utsiktens framtid

Den andra viktiga punkten gäller framtiden för hotell- och turismutbildningen på Utsikten som går 2,5 miljoner kronor back i år.

– Arbetsgruppen kommer att presentera sin utredning som innehåller fyra olika förslag (se faktaruta). Helt klart är att utbildningen inte kan drivas vidare i samma form som tidigare, det kostar för mycket. Det måste finnas en ekonomisk bäring – det gör det inte nu. Det blir ett tufft och jobbigt beslut, säger Carlén.

Sista ordet i frågan har dock fullmäktige.

Arbetsgruppens förslag

Följande förslag har nämnden att ta ställning till gällande Utsiktens framtid.

* Nedläggning av hotell- och turismutbildning (HT).

* Omstrukturering inom nuvarande HT.

* Ansökan om riksintag till HT.

* Annan inriktning på gymnasiet; någon form av naturbruksutbildning.

Källa: