2014-07-16 20:43

2015-01-05 23:59

Öfolket närmar sig målet

TÖSSE: Stugan på Storön rustas upp

Efter många om och men har renoveringen av stugan på Storön kommit i gång.
– Det var i sista stund, säger Ingvar Sjöholm, som är ordförande för den ideella föreningen Öfolket.

Egentligen var det tänkt att renoveringen skulle ha dragit i gång redan i fjol, men på grund av segdraget pappersarbete fick starten senareläggas. Arbetet finansieras till största delen med bidrag från kommunen.

– Det har varit mycket båtfolk här ute i sommar och alla har varit positiva till vad vi gör, säger snickaren Claes-Göran Andersson.

Tillsammans med hantlangaren Anders Ahnström har han bland annat reparerat husgrunden, som blivit hårt åtgången av grävlingar. Närmast väntar ett välbehövligt byte av brädfodring.

Kulturarv och utflyktsmål

Storön ägs av Åmåls kommun och sköttes länge av sjöscouterna. Numera vilar delar av det ansvaret i stället på Öfolket, en ideell förening som bildades i fjol på initiativ av Ingvar Sjöholm och Anders Hedin. Målsättningen är både att bevara ett lokalt kulturarv och skapa ett populärt utflyktsmål.

– Stugan på Storön är den sista resten vi har från tiden då det bodde folk i skärgården som livnärde sig genom en blandning av småbruk, fiske och att sälja is, berättar Ingvar Sjöholm, som menar att renoveringen kommit i gång i sista stund.

– Om det inte vore för plåttaket så hade stugan inte funnits i dag.

Ska återställa ett rum

Den förste som bodde på Storön var enligt Tösse kyrkoarkiv en före detta soldat vid namn Lars Larsson Fred med familj. Sannolikt var det också denne som byggde bostadshuset med tillhörande ekonomibyggnader vid mitten av 1800-talet.

– Rummet som de bodde i kommer att inredas så nära som möjligt det såg ut på den tiden, berättar Ingvar Sjöholm, och drar med handen över innerväggen.

Ytan är täckt av något slags lermassa.

Blommor och körsbär

I övrigt består stugan av kök, sal och vind. Allt står öppet för besökare, även om det lär dröja ett tag innan allt är färdigt. Desto längre har Öfolket kommit vad gäller utomhusmiljön. I trädgården återfinns numera små blomsterrabatter, bänkar och körsbärsträd. Föreningsmedlemmar har även snitslat stigar och färdigställt en grillplats. Snart anländer också själva skalet till en ny mulltoalett, som ska placeras i närheten av det gamla boningshuset.

– Vi har röjt granskog successivt sedan vi började vara här på ön. Innan dess kunde man inte se huset från bryggan, säger Ingvar Sjöholm.

Upp till tio båtar

Bryggan har förövrigt förlängts med en nybyggd del som lades på plats tidigare i sommar. Vissa dagar har det legat upp till tio båtar förtöjda samtidigt. Framöver är det tänkt att ytterligare en brygga ska byggas på andra sidan ön, så att även lite större fartyg får möjlighet att stanna till.

– Det är en enorm resurs vi har i öarna för att kunna locka hit turister, säger Ingvar Sjöholm.

Egentligen var det tänkt att renoveringen skulle ha dragit i gång redan i fjol, men på grund av segdraget pappersarbete fick starten senareläggas. Arbetet finansieras till största delen med bidrag från kommunen.

– Det har varit mycket båtfolk här ute i sommar och alla har varit positiva till vad vi gör, säger snickaren Claes-Göran Andersson.

Tillsammans med hantlangaren Anders Ahnström har han bland annat reparerat husgrunden, som blivit hårt åtgången av grävlingar. Närmast väntar ett välbehövligt byte av brädfodring.

Kulturarv och utflyktsmål

Storön ägs av Åmåls kommun och sköttes länge av sjöscouterna. Numera vilar delar av det ansvaret i stället på Öfolket, en ideell förening som bildades i fjol på initiativ av Ingvar Sjöholm och Anders Hedin. Målsättningen är både att bevara ett lokalt kulturarv och skapa ett populärt utflyktsmål.

– Stugan på Storön är den sista resten vi har från tiden då det bodde folk i skärgården som livnärde sig genom en blandning av småbruk, fiske och att sälja is, berättar Ingvar Sjöholm, som menar att renoveringen kommit i gång i sista stund.

– Om det inte vore för plåttaket så hade stugan inte funnits i dag.

Ska återställa ett rum

Den förste som bodde på Storön var enligt Tösse kyrkoarkiv en före detta soldat vid namn Lars Larsson Fred med familj. Sannolikt var det också denne som byggde bostadshuset med tillhörande ekonomibyggnader vid mitten av 1800-talet.

– Rummet som de bodde i kommer att inredas så nära som möjligt det såg ut på den tiden, berättar Ingvar Sjöholm, och drar med handen över innerväggen.

Ytan är täckt av något slags lermassa.

Blommor och körsbär

I övrigt består stugan av kök, sal och vind. Allt står öppet för besökare, även om det lär dröja ett tag innan allt är färdigt. Desto längre har Öfolket kommit vad gäller utomhusmiljön. I trädgården återfinns numera små blomsterrabatter, bänkar och körsbärsträd. Föreningsmedlemmar har även snitslat stigar och färdigställt en grillplats. Snart anländer också själva skalet till en ny mulltoalett, som ska placeras i närheten av det gamla boningshuset.

– Vi har röjt granskog successivt sedan vi började vara här på ön. Innan dess kunde man inte se huset från bryggan, säger Ingvar Sjöholm.

Upp till tio båtar

Bryggan har förövrigt förlängts med en nybyggd del som lades på plats tidigare i sommar. Vissa dagar har det legat upp till tio båtar förtöjda samtidigt. Framöver är det tänkt att ytterligare en brygga ska byggas på andra sidan ön, så att även lite större fartyg får möjlighet att stanna till.

– Det är en enorm resurs vi har i öarna för att kunna locka hit turister, säger Ingvar Sjöholm.

  • Andreas Dagström

null
null
null