2017-04-21 08:55

2017-04-21 08:55

Färgelanda får sin multiarena

IDROTTSANLÄGGNINGAR: Invigning om två månader

Färgelanda. Om två månader står den nya multisportarenan klar på Högalid i Färgelanda. Utöver fotbollsspelare får även friidrottare och beachvolleyspelare plats på anläggningen.

– Det känns jättebra att kunna erbjuda möjligheter för flera olika sporter, säger Hans Jacob Svensson i Färgelanda IF och Valbo Sportunion.

Planerna på en ny sportarena i Färgelanda har flera år på nacken. Redan 2009 började Färgelanda IF att skissa på en anläggning. Men då handlade det uteslutande om en konstgräsplan för fotboll.

– Det har varit många turer sedan dess. Vi har behövt ta en del omtag genom åren, säger Svensson.

Den tänkta konstgräsplanen, som från början var beräknad att kosta cirka 6 miljoner kronor, var en het potatis bland politiker och beslutsfattare. Valbo Sportunion, som är en union av några idrottsföreningar i Högsäter, Stigen, Färgelanda, Ödeborg, Ellenö samt HEF Valbo, hoppades på stöd och ett politiskt ja till projektet redan 2012.

Med tiden utvecklades tankarna och idéerna till att en ny arena även kunde innehålla möjligheter för friidrott och beachvolley. Allmänna Arvsfonden uppfattade anläggningen som nyskapande och den inrymdes därmed i kriterierna för att lämna bidrag. Även kommunen såg positivt på projektet och beviljade anslag.

Individuella idrotter

– Vi såg att det fanns behov även för individuella idrotter och ville skapa möjligheter för det, säger Ingemar Carlsson, även han engagerad inom Färgelanda IF och Valbo Sportunion.

Efter samråd med övriga föreningar inom unionen skissades planerna på en ny multisportarena sakta fram. 2013 fanns de första skisserna klara och året därpå lämnades en ansökan om stöd till Allmänna Arvsfonden. Nu fanns det – förutom en konstgräsplan – även löparbanor, hoppgropar, en kulstötningsring och beachvolleyplaner inritade.

Och så, i juli 2015, kom det efterlängtade beskedet. Allmänna Arvsfonden sa ja till att stödja projektet.

– Vi fick 5,6 miljoner, säger Hans Jacob Svensson.

Planerna på den nya anläggningen kunde nu börja realiseras. För ett år sedan sågades skogen i området ner, i december började sprängningarna i berget och nu är stenfyllet och marken tillplattad.

Snart är anläggningen klar.

Vad kommer det här att betyda för idrotten i Färgelanda?

– Om man tar bolldelen så har man sett tidigare på andra orter att när det finns goda förutsättningar att spela året om, så har utövandet ökat. Sporten breddas. Med tiden kanske vi också kan få ett seniorlag från området som spelar i division 3, säger Ingemar Carlsson.

Ny sektion

– När det gäller friidrotten så handlar det till en början om att få i gång så många som möjligt. Men när det nu kommer att finnas möjligheter att hålla på med friidrott så kommer det i sig att skapa ett intresse. Vi har redan bildat en ny sektion för friidrott inom Färgelanda IF och det finns vuxna som anmält sitt intresse för att vara med och leda verksamheten, säger Hans Jacob Svensson.

De föreningar som utgör Valbo Sportunion har förtur till anläggningen.

– Men det kommer att vara möjligt även för andra föreningar att boka anläggningen. Vår förhoppning är också att spontanidrottandet som helhet ska öka och att kommunens skolor skall nyttja den.

I början av maj asfalteras anläggningen. Några veckor senare läggs konstgräset ut. Samtidigt görs det klart med allvädersbanor för friidrott och beachvolleyplaner.

I månadsskiftet juni/juli är det invigning.

– Det känns jättebra att kunna erbjuda möjligheter för flera olika sporter, säger Hans Jacob Svensson i Färgelanda IF och Valbo Sportunion.

Planerna på en ny sportarena i Färgelanda har flera år på nacken. Redan 2009 började Färgelanda IF att skissa på en anläggning. Men då handlade det uteslutande om en konstgräsplan för fotboll.

– Det har varit många turer sedan dess. Vi har behövt ta en del omtag genom åren, säger Svensson.

Den tänkta konstgräsplanen, som från början var beräknad att kosta cirka 6 miljoner kronor, var en het potatis bland politiker och beslutsfattare. Valbo Sportunion, som är en union av några idrottsföreningar i Högsäter, Stigen, Färgelanda, Ödeborg, Ellenö samt HEF Valbo, hoppades på stöd och ett politiskt ja till projektet redan 2012.

Med tiden utvecklades tankarna och idéerna till att en ny arena även kunde innehålla möjligheter för friidrott och beachvolley. Allmänna Arvsfonden uppfattade anläggningen som nyskapande och den inrymdes därmed i kriterierna för att lämna bidrag. Även kommunen såg positivt på projektet och beviljade anslag.

Individuella idrotter

– Vi såg att det fanns behov även för individuella idrotter och ville skapa möjligheter för det, säger Ingemar Carlsson, även han engagerad inom Färgelanda IF och Valbo Sportunion.

Efter samråd med övriga föreningar inom unionen skissades planerna på en ny multisportarena sakta fram. 2013 fanns de första skisserna klara och året därpå lämnades en ansökan om stöd till Allmänna Arvsfonden. Nu fanns det – förutom en konstgräsplan – även löparbanor, hoppgropar, en kulstötningsring och beachvolleyplaner inritade.

Och så, i juli 2015, kom det efterlängtade beskedet. Allmänna Arvsfonden sa ja till att stödja projektet.

– Vi fick 5,6 miljoner, säger Hans Jacob Svensson.

Planerna på den nya anläggningen kunde nu börja realiseras. För ett år sedan sågades skogen i området ner, i december började sprängningarna i berget och nu är stenfyllet och marken tillplattad.

Snart är anläggningen klar.

Vad kommer det här att betyda för idrotten i Färgelanda?

– Om man tar bolldelen så har man sett tidigare på andra orter att när det finns goda förutsättningar att spela året om, så har utövandet ökat. Sporten breddas. Med tiden kanske vi också kan få ett seniorlag från området som spelar i division 3, säger Ingemar Carlsson.

Ny sektion

– När det gäller friidrotten så handlar det till en början om att få i gång så många som möjligt. Men när det nu kommer att finnas möjligheter att hålla på med friidrott så kommer det i sig att skapa ett intresse. Vi har redan bildat en ny sektion för friidrott inom Färgelanda IF och det finns vuxna som anmält sitt intresse för att vara med och leda verksamheten, säger Hans Jacob Svensson.

De föreningar som utgör Valbo Sportunion har förtur till anläggningen.

– Men det kommer att vara möjligt även för andra föreningar att boka anläggningen. Vår förhoppning är också att spontanidrottandet som helhet ska öka och att kommunens skolor skall nyttja den.

I början av maj asfalteras anläggningen. Några veckor senare läggs konstgräset ut. Samtidigt görs det klart med allvädersbanor för friidrott och beachvolleyplaner.

I månadsskiftet juni/juli är det invigning.

  • Mattias Modéen

Färgelanda Multisportarena

Var: Högalids IP i Färgelanda.

Kostnad för projektet: 13 miljoner kronor.

Finansiering: Allmänna Arvsfonden 5,6 miljoner kronor, Färgelanda kommun 4,4 miljoner kronor. Lokala företag och egen insats 2 miljoner kronor, Riksidrottsförbundet 700 000 kronor, Svenska Fotbollförbundet 300 000 kronor. Den tidigare markägaren, som har skänkt marken.

Vem äger anläggningen: Färgelanda IF.

Vilka ska driva anläggningen: Färgelanda IF och Valbo Sportunion bestående av idrottsföreningarna Färgelanda IF, Ödeborgs IF, Högsäters GF, Stigens IF, Ellenö IK samt HEF Valbo ska driva konstgräsdelen. Färgelanda IF driver friidrottsdelen.