2017-06-15 16:22

2017-06-15 16:22

Mer än väntat till bokprojekt

DALSLAND

Dalslands Litteraturförening beviljas 140 000 kronor i stöd för projektet Barnens nordiska språkförståelse från Västra Götalands kulturnämnd.

Det är 40 000 kronor mer än det förslag som nämnden hade att ta ställning till.

Två ytterligare stöd till kulturella utvecklingsprojekt i Dalsland beviljades.

Dalslands Turist AB fick 100 000 kronor för Glupsk på Dalsland extended och Kulturrepubliken Dalsland erhöll 25 000 för Pilgrimspop – ett vandrande kulturarrangemang.

Det är 40 000 kronor mer än det förslag som nämnden hade att ta ställning till.

Två ytterligare stöd till kulturella utvecklingsprojekt i Dalsland beviljades.

Dalslands Turist AB fick 100 000 kronor för Glupsk på Dalsland extended och Kulturrepubliken Dalsland erhöll 25 000 för Pilgrimspop – ett vandrande kulturarrangemang.