2017-02-09 17:44

2017-02-09 17:44

Dags för ett LUT-avdrag

DALSLÄNNINGEN ANSER: Trygghet

Inför ett avdrag för åtgärder mot stöld och inbrott som privatpersoner tvingas betala, när staten inte lever upp till att säkerställa den trygghet den ska.

Rot-avdrag och rutavdrag är skattefördelar på agendan för närvarande. De kan givetvis ifrågasättas, men har också fördelar. Som med alla skattesubventioner har de en tendens att dra med sig smyghöjningar av de kostnader som subventioneras. Det kan var och en se som jämför en offert med några år på nacken, med en i dag. En fördel är dock att det blivit fart inom de sektorer som påverkas. Något politikerna sällan medger är att avdragsmöjligheterna, som är en skattesänkning, indirekt är ett bevis för att höga skatter hämmar sysselsättningen.

En liknande sak just nu, gäller tillkortakommanden inom trygghets- och rättssäkerhetsområdet. Att polisen kämpar mot brottsligheten bäst man kan, märks inte minst i denna tidnings spalter. Ändå känner många stark otrygghet och det kompenseras med alternativa lösningar som privata vaktbolag med flera erbjuder. Men de kostar pengar, och många tycker att det är en dryg utgift, när den dessutom är orsakad av att staten inte lever upp till vad den ska.

Gissningsvis har det aldrig installerats så många larm i bostäder, sommarhus och fastigheter som den senaste tiden. Det gäller kanske inte i första hand Dalsland, utan i ännu högre grad till synes laglösa städer som Göteborg. Polisen manar även allmänheten att DNA-märka sina stöldbergärliga saker, och vidta en del andra åtgärder. Så långt är allt gott och väl, även om inget av detta är något privatpersoner egentligen vill prioritera eller betala dyrt för. De är snarare tvingade till det.

Är det då rimligt att betala skatt och moms fullt ut för installationer och åtgärder som behövs för att myndigheterna inte klarar att säkerställa tryggheten?

Ett fullt godtagbart krav i det sammanhanget är att det införs ett avdrag kopplat till åtgärder där privata insatser behövs för att staten inte lever upp till de krav som ställs på dem. Ett avdrag exempelvis för larminstallationer och bevakning hos privatpersoner kunde vara en sådan början. Larm, utryckning och trygghet - LUT.

Thomas Wallin

Rot-avdrag och rutavdrag är skattefördelar på agendan för närvarande. De kan givetvis ifrågasättas, men har också fördelar. Som med alla skattesubventioner har de en tendens att dra med sig smyghöjningar av de kostnader som subventioneras. Det kan var och en se som jämför en offert med några år på nacken, med en i dag. En fördel är dock att det blivit fart inom de sektorer som påverkas. Något politikerna sällan medger är att avdragsmöjligheterna, som är en skattesänkning, indirekt är ett bevis för att höga skatter hämmar sysselsättningen.

En liknande sak just nu, gäller tillkortakommanden inom trygghets- och rättssäkerhetsområdet. Att polisen kämpar mot brottsligheten bäst man kan, märks inte minst i denna tidnings spalter. Ändå känner många stark otrygghet och det kompenseras med alternativa lösningar som privata vaktbolag med flera erbjuder. Men de kostar pengar, och många tycker att det är en dryg utgift, när den dessutom är orsakad av att staten inte lever upp till vad den ska.

Gissningsvis har det aldrig installerats så många larm i bostäder, sommarhus och fastigheter som den senaste tiden. Det gäller kanske inte i första hand Dalsland, utan i ännu högre grad till synes laglösa städer som Göteborg. Polisen manar även allmänheten att DNA-märka sina stöldbergärliga saker, och vidta en del andra åtgärder. Så långt är allt gott och väl, även om inget av detta är något privatpersoner egentligen vill prioritera eller betala dyrt för. De är snarare tvingade till det.

Är det då rimligt att betala skatt och moms fullt ut för installationer och åtgärder som behövs för att myndigheterna inte klarar att säkerställa tryggheten?

Ett fullt godtagbart krav i det sammanhanget är att det införs ett avdrag kopplat till åtgärder där privata insatser behövs för att staten inte lever upp till de krav som ställs på dem. Ett avdrag exempelvis för larminstallationer och bevakning hos privatpersoner kunde vara en sådan början. Larm, utryckning och trygghet - LUT.

Thomas Wallin