2017-01-20 06:00

2017-01-20 08:46

Lantisar är smartare

Oss ”lantisar” emellan är det möjligen ett känt faktum att det på små orter, och på små skolor finns en bra grogrund för att utveckla smarta tankar.

Det visar historien med alla de landsortsbor som står för smarta idéer och tankegångar, men som tyvärr ofta dras bort från hembygden via centralt belägna högskolor närmare större städer.

Som syn för sägen kom i tisdags beskedet om att lilla Strömkullegymnasiet i Bengtsfors har landets näst bästa betygsresultat. Med råge, och det är bara att gratulera!

Slutbetyget 15,8 överträffas enbart av Öckerö och sedan är det en fallande skala med exempelvis välbärgade Danderyd på fjärde plats. Man skåpar ut traditionellt ”starka” orter som i jämförelse med Bengtsfors ofta hamnar på motsatt plats. Det är roligt att undersökningen visar fler fall där det ”lönar” sig att studera på små orter där det finns stort engagemang bland lärarkåren och där eleverna inte hamnar i skymundan. Åmål ligger också bra till med 14,4 och är över riksgenomsnittet. Mellerud ligger precis på snittet medan Dals-Ed är lite inunder. Detta talar för att det borde finnas fog för slutsatserna i undersökningen. Bra studieresultat kan ha ett samband med allmän studiero på en mindre ort, med mindre skolor.

Undersökningar av det här slaget kan förstås innehålla frågetecken. Det har på senaste tiden publicerats en del undersökningar från skolans värld som visat sig innehålla stora felaktigheter, och senare fått korrigeras. Vi får hoppas att inget sådant framkommer. Bengtsfors låg bra till redan vid förra årets mätning, och har nu klättrat. Därför torde det inte vara nycker som ligger bakom det fina resultatet.

För skolan, och i synnerhet Bengtsfors kommun är det fantastisk pr som förhoppningsvis lockar många nya elever till en toppositionerad skola. Vi alla som sett skolan växa fram hoppas på att det nu snabbt kommer upp någon banderoll och gärna en rejäl skylt med skolans namn som visar att här ligger landets näst bästa gymnasium. Temat för infartsskyltarna i Bengtsfors torde också vara klart, och i dag fredag tänker skolan fira lite extra. Det borde nästan arrangeras en folkfest efter detta, och varför inte bjuda in vissa rikspolitiker som inte vet hur smarta lantisar kan vara...

Thomas Wallin

Det visar historien med alla de landsortsbor som står för smarta idéer och tankegångar, men som tyvärr ofta dras bort från hembygden via centralt belägna högskolor närmare större städer.

Som syn för sägen kom i tisdags beskedet om att lilla Strömkullegymnasiet i Bengtsfors har landets näst bästa betygsresultat. Med råge, och det är bara att gratulera!

Slutbetyget 15,8 överträffas enbart av Öckerö och sedan är det en fallande skala med exempelvis välbärgade Danderyd på fjärde plats. Man skåpar ut traditionellt ”starka” orter som i jämförelse med Bengtsfors ofta hamnar på motsatt plats. Det är roligt att undersökningen visar fler fall där det ”lönar” sig att studera på små orter där det finns stort engagemang bland lärarkåren och där eleverna inte hamnar i skymundan. Åmål ligger också bra till med 14,4 och är över riksgenomsnittet. Mellerud ligger precis på snittet medan Dals-Ed är lite inunder. Detta talar för att det borde finnas fog för slutsatserna i undersökningen. Bra studieresultat kan ha ett samband med allmän studiero på en mindre ort, med mindre skolor.

Undersökningar av det här slaget kan förstås innehålla frågetecken. Det har på senaste tiden publicerats en del undersökningar från skolans värld som visat sig innehålla stora felaktigheter, och senare fått korrigeras. Vi får hoppas att inget sådant framkommer. Bengtsfors låg bra till redan vid förra årets mätning, och har nu klättrat. Därför torde det inte vara nycker som ligger bakom det fina resultatet.

För skolan, och i synnerhet Bengtsfors kommun är det fantastisk pr som förhoppningsvis lockar många nya elever till en toppositionerad skola. Vi alla som sett skolan växa fram hoppas på att det nu snabbt kommer upp någon banderoll och gärna en rejäl skylt med skolans namn som visar att här ligger landets näst bästa gymnasium. Temat för infartsskyltarna i Bengtsfors torde också vara klart, och i dag fredag tänker skolan fira lite extra. Det borde nästan arrangeras en folkfest efter detta, och varför inte bjuda in vissa rikspolitiker som inte vet hur smarta lantisar kan vara...

Thomas Wallin