2018-07-03 06:00

2018-07-03 06:00

De allra flesta resorna går bra

INSÄNDARE: Kommunikationer: Västtrafik svarar Sjukresa till Näl som gick snett orsakade problem

Vi har varit i kontakt med kunden och rett ut händelsen. Precis som skribenten beskriver i sin insändare startade vi upp ett nytt trafikavtal söndagen den 17 juni. Det är en stor trafikstart med cirka 700 fordon och drygt 2 000 förare från 50 företag. På det stora hela har det gått bra, de allra flesta resorna går precis som de ska.

Vi hade initialt en del tekniska problem. Av den anledningen valde vi att lägga ut ett meddelande för att informera våra kunder som åker sjukresa och färdtjänst både för kundernas skull men även för att avlasta beställningscentralen. De tekniska problemen innebar att vi hade svårt att kommunicera med ett antal av fordonen, vilket innebar att beställningscentralen fick ringa ut körordrar till förarna, något som tar stora resurser i anspråk. En stor trafikstart innebär även att en stor verksamhet ska dras igång med många människor. Även om alla förare är utbildade för att köra den här typen av resor är det såväl nya som erfarna förare som kör på för dem nya ställen och möter nya kunder. För att ge förarna en chans att lära känna sina nya områden har vi valt att lägga trafikstarten under sommaren då antalet resor går ner. Vi försöker hela tiden i möjligaste mån säkerställa att våra kunder inte drabbas.

I insändaren nämns även en del frågor om hur verksamheten fungerar samt upphandlingen av trafikföretag: Vi har höga kvalitetskrav på våra trafikföretag som vi följer upp regelbundet.

• Västtrafik har uppdraget från Västra Götalandsregionen att utföra sjukresor, samt uppdraget från 44 av kommunerna att utföra färdtjänst.

• Vi handlar upp trafikföretag i enlighet med lagen om offentlig upphandling så att vi kan utföra den trafik i enlighet med vad kommunerna och Västra Götalandsregionen beslutat om.

• Vi ställer höga krav på trafikföretagen. Bland annat måste alla förare ha genomgått en nationell förarcertifiering för att få köra den här typen av resor. Det gäller från dag ett. I förra avtalet hade vi en dispens på sex månader eftersom vi var först med detta krav när det trafikavtalet startade. Det var helt enkelt omöjligt 2012 att kräva certifiering från dag ett, men det har vi i detta avtal.

• Vi utreder varje synpunkt som kommer in till oss, det är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Eftersom alla samtal till beställningscentralen spelas in och alla resor loggas i bilarna har vi bra underlag för att jobba med förbättringar. Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg när du reser med oss. Och I de allra flesta fallen går resorna som de ska. Vi kör ca 1,8 miljoner resor årligen i Västra Götaland och 99,5 procent av dem går som de ska. Men när det går fel, även om det bara är i 0,5 procent av resorna, så gör vi allt vi kan för att du som kund ska känna dig trygg med oss.

Åsa Björk

Kommunikationsansvarig Västtrafik Anropsstyrd Trafik

Vi hade initialt en del tekniska problem. Av den anledningen valde vi att lägga ut ett meddelande för att informera våra kunder som åker sjukresa och färdtjänst både för kundernas skull men även för att avlasta beställningscentralen. De tekniska problemen innebar att vi hade svårt att kommunicera med ett antal av fordonen, vilket innebar att beställningscentralen fick ringa ut körordrar till förarna, något som tar stora resurser i anspråk. En stor trafikstart innebär även att en stor verksamhet ska dras igång med många människor. Även om alla förare är utbildade för att köra den här typen av resor är det såväl nya som erfarna förare som kör på för dem nya ställen och möter nya kunder. För att ge förarna en chans att lära känna sina nya områden har vi valt att lägga trafikstarten under sommaren då antalet resor går ner. Vi försöker hela tiden i möjligaste mån säkerställa att våra kunder inte drabbas.

I insändaren nämns även en del frågor om hur verksamheten fungerar samt upphandlingen av trafikföretag: Vi har höga kvalitetskrav på våra trafikföretag som vi följer upp regelbundet.

• Västtrafik har uppdraget från Västra Götalandsregionen att utföra sjukresor, samt uppdraget från 44 av kommunerna att utföra färdtjänst.

• Vi handlar upp trafikföretag i enlighet med lagen om offentlig upphandling så att vi kan utföra den trafik i enlighet med vad kommunerna och Västra Götalandsregionen beslutat om.

• Vi ställer höga krav på trafikföretagen. Bland annat måste alla förare ha genomgått en nationell förarcertifiering för att få köra den här typen av resor. Det gäller från dag ett. I förra avtalet hade vi en dispens på sex månader eftersom vi var först med detta krav när det trafikavtalet startade. Det var helt enkelt omöjligt 2012 att kräva certifiering från dag ett, men det har vi i detta avtal.

• Vi utreder varje synpunkt som kommer in till oss, det är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Eftersom alla samtal till beställningscentralen spelas in och alla resor loggas i bilarna har vi bra underlag för att jobba med förbättringar. Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg när du reser med oss. Och I de allra flesta fallen går resorna som de ska. Vi kör ca 1,8 miljoner resor årligen i Västra Götaland och 99,5 procent av dem går som de ska. Men när det går fel, även om det bara är i 0,5 procent av resorna, så gör vi allt vi kan för att du som kund ska känna dig trygg med oss.

Åsa Björk

Kommunikationsansvarig Västtrafik Anropsstyrd Trafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.