2018-04-17 09:14

2018-04-17 09:14

Utveckla omsorgen tillsammans

Äldreomsorg: Svar till liberalernas insändare om Håvestensgården

Vård

Huruvida det är vuxet eller ej att föreslå centraliseringar får Bernt Johansson (L) själv stå för. För Centerpartiet handlar det alltid om att erbjuda en god, kvalitativ och nära vård och omsorg för våra invånare i hela kommunen.

Färgelanda kommuns demenscentrum vid Håvestensgården har varit igång sedan år 2013. Idag bedrivs fyra avdelningar i huset med särskilt boende, inriktning demens. Från Centerpartiet, som ledde arbetet i Välfärdsberedningen när det begav sig, är vi mycket nöjda med resultatet så som lokalerna utformats och så som verksamheten bedrivs idag. Inte minst när det gäller den hemlagade maten. Vi ska alla var stolta över denna verksamhet, precis som Bernt Johansson är inne på i sin insändare.

Vad har vi då att vänta framöver?

Färgelanda kommun ligger bra till, tack vare att kapaciteten kan utökas genom att den femte avdelningen på Håvestensgården tas i bruk. Denna avdelning står idag tom och tickar hyreskostnader utan att nyttjas, något som naturligtvis inte är bra. Centerpartiet föreslog redan för ett år sedan att avdelningen skulle tas i bruk på lämpligt sätt och öronmärkte även pengar för detta i vårt förslag till budget för 2018. I den styrande majoritetens budget saknas dock dessa medel.

Det kan tyckas dystert men bör ändock konstateras att det vi har att vänta framöver är en mer sjukdomstyngd äldreomsorg vid kommunens särskilda boenden. Antalet demensplatser lär troligen också behöva ökas upp i takt med att antalet äldre väntas öka fram under den planperiod, 2018-2023, som vi diskuterar. Den äldsta befolkningsgruppen, 85+, väntas enligt kommunens befolkningsprognosen öka med 25% till år 2026. Av personer över 90 år beräknas cirka hälften lida av demens i någon form. Det är av denna anledning som våra förslag till justeringar i äldreplanen just handlar om kapacitetsökningar och om förstärkningar av fler kompetenser vid fler boenden, snarare än färre. Låt oss tillsammans säkerställa att antalet platser ökas upp under perioden, istället för att endast centraliseras till oförändrad volym.

Låt oss ta till vara resurserna som finns vid våra boenden och göra så att alla kommunens boenden når samma toppklass som vi nu lyckats utveckla vid Håvestensgården. Vi har lagt flera förslag, senast vid kommunstyrelsemötet den 4 april, som vi gärna resonerar vidare kring. Låt oss tillsammans utveckla en trygg och nära äldreomsorg i hela Färgelanda kommun.

Tobias Bernhardsson (C)

Oppositionsråd Färgelanda kommun

Huruvida det är vuxet eller ej att föreslå centraliseringar får Bernt Johansson (L) själv stå för. För Centerpartiet handlar det alltid om att erbjuda en god, kvalitativ och nära vård och omsorg för våra invånare i hela kommunen.

Färgelanda kommuns demenscentrum vid Håvestensgården har varit igång sedan år 2013. Idag bedrivs fyra avdelningar i huset med särskilt boende, inriktning demens. Från Centerpartiet, som ledde arbetet i Välfärdsberedningen när det begav sig, är vi mycket nöjda med resultatet så som lokalerna utformats och så som verksamheten bedrivs idag. Inte minst när det gäller den hemlagade maten. Vi ska alla var stolta över denna verksamhet, precis som Bernt Johansson är inne på i sin insändare.

Vad har vi då att vänta framöver?

Färgelanda kommun ligger bra till, tack vare att kapaciteten kan utökas genom att den femte avdelningen på Håvestensgården tas i bruk. Denna avdelning står idag tom och tickar hyreskostnader utan att nyttjas, något som naturligtvis inte är bra. Centerpartiet föreslog redan för ett år sedan att avdelningen skulle tas i bruk på lämpligt sätt och öronmärkte även pengar för detta i vårt förslag till budget för 2018. I den styrande majoritetens budget saknas dock dessa medel.

Det kan tyckas dystert men bör ändock konstateras att det vi har att vänta framöver är en mer sjukdomstyngd äldreomsorg vid kommunens särskilda boenden. Antalet demensplatser lär troligen också behöva ökas upp i takt med att antalet äldre väntas öka fram under den planperiod, 2018-2023, som vi diskuterar. Den äldsta befolkningsgruppen, 85+, väntas enligt kommunens befolkningsprognosen öka med 25% till år 2026. Av personer över 90 år beräknas cirka hälften lida av demens i någon form. Det är av denna anledning som våra förslag till justeringar i äldreplanen just handlar om kapacitetsökningar och om förstärkningar av fler kompetenser vid fler boenden, snarare än färre. Låt oss tillsammans säkerställa att antalet platser ökas upp under perioden, istället för att endast centraliseras till oförändrad volym.

Låt oss ta till vara resurserna som finns vid våra boenden och göra så att alla kommunens boenden når samma toppklass som vi nu lyckats utveckla vid Håvestensgården. Vi har lagt flera förslag, senast vid kommunstyrelsemötet den 4 april, som vi gärna resonerar vidare kring. Låt oss tillsammans utveckla en trygg och nära äldreomsorg i hela Färgelanda kommun.

Tobias Bernhardsson (C)

Oppositionsråd Färgelanda kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.