2018-04-17 09:14

2018-04-17 09:14

Ett komplett äldreboende

Äldreomsorg: Solgården i Högsäter

Trygghet.

Solgårdens äldreboende är beläget i norra delen av Färgelanda kommun. Där finns trygghetsboende, särskilt boende samt demensavdelning Rosen. Ett komplett äldreboende.

Informationsbladet (från 2010) vid Öppet hus på Solgårdens äldreboende presenterar demensboendet bland annat enligt följande: Avdelning Rosen består av både ombyggd och tillbyggd yta för 10 lägenheter. Erfarenheter inom demensvård har tagits tillvara, speciellt färgsättning samt hjälpmedel i form av travers, höj och sänkbara tvättställ och större toaletter för att underlätta för både boende och personal.

I projekteringen har personal från Färgelanda kommun deltagit och följt projektet.

Projektet för om/tillbyggnad av demensavdelningen slutbesiktigades den 8 juni 2010.

För att bli anställd på avdelningen Rosen var kravet utbildning i demensvård.

Den politiska majoriteten (S, L och V) i Färgelanda kommun har nu för avsikt att centralisera all demensvård till Håvestengården i Färgelanda. Håvestensgården har genomgått ombyggnad och renovering vilken avslutats vid 2012 års slut.

Ulla Börjesson och Edgardo Varas har skrivit en insändare i Dalslänningen den 13 mars 2018. De uppger att det blev en diskussion som gällde ett litet stycke i äldreomsorgsplanen beträffande demensboende. Detta ledde till att planen blev återremitterad vid kommunfullmäktiges möte den 14 februari.

För oss i norra kommundelen medför det lilla stycket i äldreomsorgsplanen stora negativa konsekvenser.

En tidigare chef för Solgårdens Äldreboende Eva Lange, uppger beträffande demensavdelningen Rosen att personalen var välutbildad, kunde hantera och bemöta de dementa på ett mycket professionellt sätt.

Eva Lange ser också fördelar med Solgården. Om man bor där, i trygghetsboende eller särskilt boende och blir dement, kan man flytta in på Rosen och ändå vara kvar i samma hus.

Vi önskar att majoriteten (S, L och V) respekterar och beaktar de protestlistor med namnunderskrifter som lämnats till kommunen.

Vi hoppas att demensavdelning Rosen på Solgården får vara kvar.

Med positiva erfarenheter från avdelningen Rosen.

Berit EdquistWivianne Bohlin

Solgårdens äldreboende är beläget i norra delen av Färgelanda kommun. Där finns trygghetsboende, särskilt boende samt demensavdelning Rosen. Ett komplett äldreboende.

Informationsbladet (från 2010) vid Öppet hus på Solgårdens äldreboende presenterar demensboendet bland annat enligt följande: Avdelning Rosen består av både ombyggd och tillbyggd yta för 10 lägenheter. Erfarenheter inom demensvård har tagits tillvara, speciellt färgsättning samt hjälpmedel i form av travers, höj och sänkbara tvättställ och större toaletter för att underlätta för både boende och personal.

I projekteringen har personal från Färgelanda kommun deltagit och följt projektet.

Projektet för om/tillbyggnad av demensavdelningen slutbesiktigades den 8 juni 2010.

För att bli anställd på avdelningen Rosen var kravet utbildning i demensvård.

Den politiska majoriteten (S, L och V) i Färgelanda kommun har nu för avsikt att centralisera all demensvård till Håvestengården i Färgelanda. Håvestensgården har genomgått ombyggnad och renovering vilken avslutats vid 2012 års slut.

Ulla Börjesson och Edgardo Varas har skrivit en insändare i Dalslänningen den 13 mars 2018. De uppger att det blev en diskussion som gällde ett litet stycke i äldreomsorgsplanen beträffande demensboende. Detta ledde till att planen blev återremitterad vid kommunfullmäktiges möte den 14 februari.

För oss i norra kommundelen medför det lilla stycket i äldreomsorgsplanen stora negativa konsekvenser.

En tidigare chef för Solgårdens Äldreboende Eva Lange, uppger beträffande demensavdelningen Rosen att personalen var välutbildad, kunde hantera och bemöta de dementa på ett mycket professionellt sätt.

Eva Lange ser också fördelar med Solgården. Om man bor där, i trygghetsboende eller särskilt boende och blir dement, kan man flytta in på Rosen och ändå vara kvar i samma hus.

Vi önskar att majoriteten (S, L och V) respekterar och beaktar de protestlistor med namnunderskrifter som lämnats till kommunen.

Vi hoppas att demensavdelning Rosen på Solgården får vara kvar.

Med positiva erfarenheter från avdelningen Rosen.

Berit EdquistWivianne Bohlin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.