2017-10-06 09:28

2017-10-06 09:28

Utmanande beslut

Migration: Svart på vitt om antalet asylsökande Roger Karlsson

Bäste Roger Karlsson, mina svar på dina två påståenden/frågor är följande:

Regeringsskrivelsen innehåller inga besked eller beslut om att kommunen ska betala hyror för lägenheter åt ensamkommande unga som Migrationsverket har ansvar för. Pengarna ska användas för att stödja de unga och det har jag inget emot, förstås, men att kommunen tar på sig en hyreskostnad som staten genom Migrationsverket står för är inte rimligt. Att så sker i vårt fall här i Bengtsfors framgår i skrivelsen som låg till grund för beslutet. Se bifogade faksimil ur tjänsteskrivelsen.

Även det faktum, som jag beskrev, att det kan röra sig om upp till 25 ungdomar framgår också av tjänsteskrivelsen; kommunen ansvarar för 18 asylsökande i HVB-hemmet i Bengtsfors och sju som är externplacerade. Med tanke på hur stor del av de unga som efter kontroll blir åldersuppskrivna så kan det bli 25 ungdomar som kommunen kan få kostnader för under kortare eller längre tid. Se även här faksimil ur tjänstskrivelsen.

Det framgår också av tjänsteskrivelsen att om kommunen ordnar boende så gäller likabehandlingsprincipen och då omfattas även de som Bengtsfors kommun externplacerat i andra kommuner. Därmed innefattas de som placerats i Vara, Karlstad och Uppsala med flera orter.

Flyktingmottagande och integration är en mycket stor utmaning för kommunerna. Bengtsfors utgör inget undantag. Vi har all anledning att med största eftertanke värdera hur vi jobbar med dessa frågor. Upplysningsvis kan nämnas att staten nu kraftigt drar ner på ersättningarna till kommunerna. Ensamkommandeverksamheten i Bengtsfors beräknas enligt senaste prognos gå med 3,5 miljoner kronor i underskott under 2017.

Per 31 augusti uppgår underskottet ”bara” till en halv miljon kronor. Anledningen till en stor försämring under hösten är främst att bidragen från staten sjunker. Nya ersättningsnivåer gäller sedan 1 juli så första halvåret hade vi ersättning enligt det gamla regelverket. I utfallet per 31 augusti har vi då sex månader med gamla ersättningsnivåerna och två månader med nya.

Det kan jämföras med att vi ifjol tjänade många miljoner på verksamheten.

Vi moderater i kommunen har länge varnat för den utveckling vi nu ser. Risken är att vi framför oss i kommunen har debatter och beslut där människor ställs mot människor och grupper mot grupper. Min uppfattning är att kommunstyrelsen med sitt beslut att ta över statens ansvar för boendet använder kommunens resurser på ett utmanande sätt. Inte bara därför att kommunens ekonomi är ansträngd utan för att det finns en tydlig rollfördelning mellan stat och kommun. VI har inte anledning att ta på oss andra myndigheters åtaganden!

Avslutningsvis, försiktighetsprincipen bör gälla och för att citera en känd skribent i en liberal tidning: Jag är hellre pessimist nu än naiv optimist sen...

Stig Bertilsson (M)

Bäste Roger Karlsson, mina svar på dina två påståenden/frågor är följande:

Regeringsskrivelsen innehåller inga besked eller beslut om att kommunen ska betala hyror för lägenheter åt ensamkommande unga som Migrationsverket har ansvar för. Pengarna ska användas för att stödja de unga och det har jag inget emot, förstås, men att kommunen tar på sig en hyreskostnad som staten genom Migrationsverket står för är inte rimligt. Att så sker i vårt fall här i Bengtsfors framgår i skrivelsen som låg till grund för beslutet. Se bifogade faksimil ur tjänsteskrivelsen.

Även det faktum, som jag beskrev, att det kan röra sig om upp till 25 ungdomar framgår också av tjänsteskrivelsen; kommunen ansvarar för 18 asylsökande i HVB-hemmet i Bengtsfors och sju som är externplacerade. Med tanke på hur stor del av de unga som efter kontroll blir åldersuppskrivna så kan det bli 25 ungdomar som kommunen kan få kostnader för under kortare eller längre tid. Se även här faksimil ur tjänstskrivelsen.

Det framgår också av tjänsteskrivelsen att om kommunen ordnar boende så gäller likabehandlingsprincipen och då omfattas även de som Bengtsfors kommun externplacerat i andra kommuner. Därmed innefattas de som placerats i Vara, Karlstad och Uppsala med flera orter.

Flyktingmottagande och integration är en mycket stor utmaning för kommunerna. Bengtsfors utgör inget undantag. Vi har all anledning att med största eftertanke värdera hur vi jobbar med dessa frågor. Upplysningsvis kan nämnas att staten nu kraftigt drar ner på ersättningarna till kommunerna. Ensamkommandeverksamheten i Bengtsfors beräknas enligt senaste prognos gå med 3,5 miljoner kronor i underskott under 2017.

Per 31 augusti uppgår underskottet ”bara” till en halv miljon kronor. Anledningen till en stor försämring under hösten är främst att bidragen från staten sjunker. Nya ersättningsnivåer gäller sedan 1 juli så första halvåret hade vi ersättning enligt det gamla regelverket. I utfallet per 31 augusti har vi då sex månader med gamla ersättningsnivåerna och två månader med nya.

Det kan jämföras med att vi ifjol tjänade många miljoner på verksamheten.

Vi moderater i kommunen har länge varnat för den utveckling vi nu ser. Risken är att vi framför oss i kommunen har debatter och beslut där människor ställs mot människor och grupper mot grupper. Min uppfattning är att kommunstyrelsen med sitt beslut att ta över statens ansvar för boendet använder kommunens resurser på ett utmanande sätt. Inte bara därför att kommunens ekonomi är ansträngd utan för att det finns en tydlig rollfördelning mellan stat och kommun. VI har inte anledning att ta på oss andra myndigheters åtaganden!

Avslutningsvis, försiktighetsprincipen bör gälla och för att citera en känd skribent i en liberal tidning: Jag är hellre pessimist nu än naiv optimist sen...

Stig Bertilsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.