2017-10-06 09:27

2017-10-06 09:27

Staten står för kostnaderna

Migration: Vi känner ingen oro

Bengtsfors kommun äger ca ett tusen lägenheter. Den 1 september var 60! av dessa lediga. En av dessa lägenheter kommer under ett drygt år att erbjudas till en grupp elever så att de kan bo kvar i kommunen och fortsätta sina studier vid Strömkullegymnasiet. Staten står för elevernas uppehälle och skolkostnader. Ett ovillkorat statsbidrag på 326 907 kronor för detta ändamål utgår också.

I motsats till flera insändare i denna tidning, känner vi ingen oro att andra viktiga behov skulle trängas undan. Genom en blygsam insats från kommunen och en engagerad ideell insats från en grupp medborgare, ger vi ett värdefullt stöd till en utsatt grupp unga.

Carl Kullgren, L.
Lena Grönlund, S.
Besnik Dautaj, S.

 

Bengtsfors kommun äger ca ett tusen lägenheter. Den 1 september var 60! av dessa lediga. En av dessa lägenheter kommer under ett drygt år att erbjudas till en grupp elever så att de kan bo kvar i kommunen och fortsätta sina studier vid Strömkullegymnasiet. Staten står för elevernas uppehälle och skolkostnader. Ett ovillkorat statsbidrag på 326 907 kronor för detta ändamål utgår också.

I motsats till flera insändare i denna tidning, känner vi ingen oro att andra viktiga behov skulle trängas undan. Genom en blygsam insats från kommunen och en engagerad ideell insats från en grupp medborgare, ger vi ett värdefullt stöd till en utsatt grupp unga.

Carl Kullgren, L.
Lena Grönlund, S.
Besnik Dautaj, S.

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.