2017-09-12 13:42

2017-09-12 13:42

Gravvårdar till tippen i Färgelanda

Kyrkoval

Innan ni lägger er röst i kyrkovalet 2017 i Färgelanda församling fråga nomineringsgrupperna hur man ställer sig till bevarandet av det unika kulturarv som visats i Västarvets utredning 2013 i Färgelanda församling. I utredningen identifierades ett ganska stort antal gravvårdar som särskilt bevarandevärd gravvård.

Nuvarande kyrkofullmäktige har totalt nonchalerat utredningens slutsats och anser att de värdefulla gravvårdarna (gravstenar) inte ska bevaras utan helst slängas på tippen.

De gravstenar som utredningen pekade ut har ett stort kulturhistoriskt värde bland annat genom ålder, utformning och inskription som ger en bra bild av hur gravskicket i Färgelanda förändrats genom åren. Det kostar inget att låta gravvårdarna stå kvar.

Är Du intresserad av att bevara kulturarvet har Du här en möjlighet att påverka och rösta på den/ de nomineringsgrupper som tar ansvar för kulturmiljön i Färgelanda församling.

Ingemar Lindhe

Innan ni lägger er röst i kyrkovalet 2017 i Färgelanda församling fråga nomineringsgrupperna hur man ställer sig till bevarandet av det unika kulturarv som visats i Västarvets utredning 2013 i Färgelanda församling. I utredningen identifierades ett ganska stort antal gravvårdar som särskilt bevarandevärd gravvård.

Nuvarande kyrkofullmäktige har totalt nonchalerat utredningens slutsats och anser att de värdefulla gravvårdarna (gravstenar) inte ska bevaras utan helst slängas på tippen.

De gravstenar som utredningen pekade ut har ett stort kulturhistoriskt värde bland annat genom ålder, utformning och inskription som ger en bra bild av hur gravskicket i Färgelanda förändrats genom åren. Det kostar inget att låta gravvårdarna stå kvar.

Är Du intresserad av att bevara kulturarvet har Du här en möjlighet att påverka och rösta på den/ de nomineringsgrupper som tar ansvar för kulturmiljön i Färgelanda församling.

Ingemar Lindhe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.