2017-08-11 08:11

2017-08-11 08:29

Fullfölj inte markköp i Krutkällaren

INSÄNDARE: Markköp: Uttalande från Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun

Styrelsen i Bengtsforshus AB har beslutat ge VD i uppdrag att förbereda ett förvärv av fem tomter i området Krutkällaren som en markreserv för framtida bostadsproduktion. Beslutet ligger inom bolagets uppdragsområde och inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige har medgivit.

Bengtsforshus beslut har emellertid väckt en del frågor och kritik, både vad gäller formen för beslutet och innehållet. Kritiken och frågorna har kommit från både allmänheten och från politiskt håll.

Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun har tagit till sig av diskussionen och beslutat att inte ta politisk strid, och genom majoritetsbeslut, genomföra förvärvet av tomterna i Krutkällaren. Istället ska Bengtsforshus nu fokusera på att utveckla det befintliga bostadsbeståndet, hyra ut det nyproducerade huset, Hagalund, på Kunghällsplan samt bygga nya verksamhetslokaler och lägenheter i centrum (Nygård). De socialdemokratiska ledamöterna i Bengtsforshus styrelse kommer därför, på styrelsemötet nästa vecka, föreslå att köpet av mark i Krutkällaren inte ska fullföljas.

Socialdemokraterna är övertygade om att, precis som framgår i översiktsplanen, att det behöver byggas nya bostäder i attraktiva lägen i kommunen. Krutkällaren är ett sådant område. Det är upp till den privata markägaren att ansvara för och fullfölja sitt åtagande i detta avseende. Kommunen bör dock vara en aktiv samarbetspartner för att ytterligare byggnation ska bli av i ett för Bengtsfors viktigt och fint område.

För Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun

Besnik Dautaj

Ordförande Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun

Sten-Åke Jansson

Styrelseordförande Bengtsforshus AB

Per Eriksson

Ordförande i Bengtsfors Teknik AB

 

Bengtsforshus beslut har emellertid väckt en del frågor och kritik, både vad gäller formen för beslutet och innehållet. Kritiken och frågorna har kommit från både allmänheten och från politiskt håll.

Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun har tagit till sig av diskussionen och beslutat att inte ta politisk strid, och genom majoritetsbeslut, genomföra förvärvet av tomterna i Krutkällaren. Istället ska Bengtsforshus nu fokusera på att utveckla det befintliga bostadsbeståndet, hyra ut det nyproducerade huset, Hagalund, på Kunghällsplan samt bygga nya verksamhetslokaler och lägenheter i centrum (Nygård). De socialdemokratiska ledamöterna i Bengtsforshus styrelse kommer därför, på styrelsemötet nästa vecka, föreslå att köpet av mark i Krutkällaren inte ska fullföljas.

Socialdemokraterna är övertygade om att, precis som framgår i översiktsplanen, att det behöver byggas nya bostäder i attraktiva lägen i kommunen. Krutkällaren är ett sådant område. Det är upp till den privata markägaren att ansvara för och fullfölja sitt åtagande i detta avseende. Kommunen bör dock vara en aktiv samarbetspartner för att ytterligare byggnation ska bli av i ett för Bengtsfors viktigt och fint område.

För Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun

Besnik Dautaj

Ordförande Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun

Sten-Åke Jansson

Styrelseordförande Bengtsforshus AB

Per Eriksson

Ordförande i Bengtsfors Teknik AB

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.