2017-08-04 06:00

2017-08-04 06:00

Vi tjänar på att köpa Krutkällaren

INSÄNDARE: Byggnation: Svar på Tomas Torbjörnssons insändare i Dalslänningen den 28 juli

Det har framkommit frågor angående Bengtsforshus vilja att förvärva fem tomter på Krutkällaren för 2 miljoner kronor.
Här är vårt svar.

Till att börja med känns det i grunden mycket glädjande och positivt att få diskutera och debattera byggandet av nya bostäder i vår kommun och vårt kommunala bostadsbolag. Under många år har dagordningen varit den motsatta – befolkningsminskning, överskott av bostäder och till och med rivning av hus. Nu har utvecklingen vänt och det är dags att bygga nytt. Vi är stolta över att ha bidragit till att ha vänt utvecklingen!

När kommunen sålde marken vid Krutkällaren till de privata exploatörer som nu äger marken så gjordes det naturligtvis i förhoppningen att de skulle genomföra utbyggnad av infrastrukturen och sälja tomter och/eller färdigbyggda hus.

Nuvarande privata markägare har byggt ut infrastrukturen (exploateringskostnaden - vägar, VA, belysning, fiber m.m.) men inte lyckats sälja tomter och hus enligt den ursprungliga planen. Det gör att det kanske just nu finaste blivande bostadsområdet i Bengtsfors till stor del står obebyggt.

I rådande läge kan kommunen och dess bostadsbolag välja att sitta med armarna i kors och inget göra, eller att agera. Vi väljer att agera.

Vi vill att Bengtsforshus ska förvärva de aktuella fem tomterna under vissa förutsättningar och till rimliga villkor. Så här ser vi på det och så här ser fakta ut;

• Bengtsforshus ska först se till att hyra ut det nya hyreshuset, Hagalund, på Storgatan och projektera och bygga ett nytt hus på Nygård (för Folktandvården, trygghetsboende för äldre och vanliga lägenheter) innan en eventuell byggnation på Krutkällaren blir aktuell.

• Tekniska kontoret uppskattade 2013 exploateringskostnaden för Krutkällaren till cirka 440 000 kronor per tomt. För fem tomter innebär det en kostnad 2,2 miljoner kronor. Med fyra års kostnadsökningar för entreprenadkostnader innebär det i praktiken att kommunkoncernen tjänar på markförvärvet jämfört med den uppskattade kostnaden för fyra år sedan. På så sätt är inte affären bara ett nollsummespel, utan förmodligen billigare än om Bengsforshus själv skulle ha genomfört infrastrukturutbyggnaden. Därmed skulle hyrorna i de eventuella nya lägenheterna inte påverkas negativt av markaffären.

• Bengtsforshus har ett uppdrag från ägaren, kommunen, att ha beredskap för att kunna bygga bostäder. Med markförvärvet på Krutkällaren får kommunkoncernen tillgång till mark med en färdig detaljplan och utbyggd infrastruktur - det är bara att sätta spaden i backen och börja bygga hus när behovet uppstår. Detta till en kapitalkostnad på mindre än 2 000 kronor per månad. Dessutom förs marken in som en tillgång i Bengsforshus balansräkning. En sådan affär är långt under den gräns på fem miljoner kronor. som bolaget själv kan besluta om enligt gällande ägardirektiv. Det menar vi i princip är riskfritt och att ta ansvar för både ekonomi och möjligheterna att bygga bostäder!

• Vi vill inte låsa oss vid att det är kommunala hyresrätter i form av radhus eller parhus som ska byggas på dessa tomter. Vi är öppna för förslag. Kan Bengtsforshus hitta privata köpare eller samarbetspartners som vill bygga på hela eller delar av denna mark tänker inte vi stå i vägen. Självklart ska kommunkoncernen då få tillbaka investerade medel. Men när nuvarande privata markägare inte lyckas bygga kan Bengtsforshus vara en aktör som skyndar på utvecklingen och når snabbare resultat.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi vill att Bengtsfors utvecklas med nya bostäder i bra lägen. Vi tar ansvar för både ekonomi och bostadsförsörjning. I den strävan samarbetar vi gärna med privata aktörer som vill investera och satsa framåt!

Sten-Åke Jansson (S)

Styrelseordförande i Bengtsfors Hus AB

Christina Lundqvist (S)

Styrelseledamot i Bengtsfors Hus AB

Per Jonsson (C)

Styrelseledamot i Bengtsfors Hus AB

Per Eriksson (S)

Styrelseordförande i Bengtsfors Teknik AB

 

 

 

Till att börja med känns det i grunden mycket glädjande och positivt att få diskutera och debattera byggandet av nya bostäder i vår kommun och vårt kommunala bostadsbolag. Under många år har dagordningen varit den motsatta – befolkningsminskning, överskott av bostäder och till och med rivning av hus. Nu har utvecklingen vänt och det är dags att bygga nytt. Vi är stolta över att ha bidragit till att ha vänt utvecklingen!

När kommunen sålde marken vid Krutkällaren till de privata exploatörer som nu äger marken så gjordes det naturligtvis i förhoppningen att de skulle genomföra utbyggnad av infrastrukturen och sälja tomter och/eller färdigbyggda hus.

Nuvarande privata markägare har byggt ut infrastrukturen (exploateringskostnaden - vägar, VA, belysning, fiber m.m.) men inte lyckats sälja tomter och hus enligt den ursprungliga planen. Det gör att det kanske just nu finaste blivande bostadsområdet i Bengtsfors till stor del står obebyggt.

I rådande läge kan kommunen och dess bostadsbolag välja att sitta med armarna i kors och inget göra, eller att agera. Vi väljer att agera.

Vi vill att Bengtsforshus ska förvärva de aktuella fem tomterna under vissa förutsättningar och till rimliga villkor. Så här ser vi på det och så här ser fakta ut;

• Bengtsforshus ska först se till att hyra ut det nya hyreshuset, Hagalund, på Storgatan och projektera och bygga ett nytt hus på Nygård (för Folktandvården, trygghetsboende för äldre och vanliga lägenheter) innan en eventuell byggnation på Krutkällaren blir aktuell.

• Tekniska kontoret uppskattade 2013 exploateringskostnaden för Krutkällaren till cirka 440 000 kronor per tomt. För fem tomter innebär det en kostnad 2,2 miljoner kronor. Med fyra års kostnadsökningar för entreprenadkostnader innebär det i praktiken att kommunkoncernen tjänar på markförvärvet jämfört med den uppskattade kostnaden för fyra år sedan. På så sätt är inte affären bara ett nollsummespel, utan förmodligen billigare än om Bengsforshus själv skulle ha genomfört infrastrukturutbyggnaden. Därmed skulle hyrorna i de eventuella nya lägenheterna inte påverkas negativt av markaffären.

• Bengtsforshus har ett uppdrag från ägaren, kommunen, att ha beredskap för att kunna bygga bostäder. Med markförvärvet på Krutkällaren får kommunkoncernen tillgång till mark med en färdig detaljplan och utbyggd infrastruktur - det är bara att sätta spaden i backen och börja bygga hus när behovet uppstår. Detta till en kapitalkostnad på mindre än 2 000 kronor per månad. Dessutom förs marken in som en tillgång i Bengsforshus balansräkning. En sådan affär är långt under den gräns på fem miljoner kronor. som bolaget själv kan besluta om enligt gällande ägardirektiv. Det menar vi i princip är riskfritt och att ta ansvar för både ekonomi och möjligheterna att bygga bostäder!

• Vi vill inte låsa oss vid att det är kommunala hyresrätter i form av radhus eller parhus som ska byggas på dessa tomter. Vi är öppna för förslag. Kan Bengtsforshus hitta privata köpare eller samarbetspartners som vill bygga på hela eller delar av denna mark tänker inte vi stå i vägen. Självklart ska kommunkoncernen då få tillbaka investerade medel. Men när nuvarande privata markägare inte lyckas bygga kan Bengtsforshus vara en aktör som skyndar på utvecklingen och når snabbare resultat.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi vill att Bengtsfors utvecklas med nya bostäder i bra lägen. Vi tar ansvar för både ekonomi och bostadsförsörjning. I den strävan samarbetar vi gärna med privata aktörer som vill investera och satsa framåt!

Sten-Åke Jansson (S)

Styrelseordförande i Bengtsfors Hus AB

Christina Lundqvist (S)

Styrelseledamot i Bengtsfors Hus AB

Per Jonsson (C)

Styrelseledamot i Bengtsfors Hus AB

Per Eriksson (S)

Styrelseordförande i Bengtsfors Teknik AB

 

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.