2017-05-16 08:08

2017-05-16 08:08

Inget annat än en obegriplig skandal

Ekonomi: Förenkla frikortshanteringen

Ineffektivitet

Vi som är patienter i Västra Götalandsregionen ska själva hålla ordning på våra papperskvitton från vården för att bevisa att vi samlat ihop till ett frikort. Måste vi verkligen ha det så?

När vi under ett år betalat 1 100 kronor för sjukvårdsbesök får vi frikort. Det kan vara besök hos tex distriktssköterska eller läkare. Frikortet gör att vi inte behöver betala för de kommande besöken fram till dess ett år har gått från första besöket. Frikortet är bra. Det skulle annars kunna bli en väldigt hög kostnad under ett år för den som till exempel har en kronisk sjukdom. Med det är alldeles obegripligt varför var och en av oss måste samla ihop och hålla koll på de där kvittona och själva meddela vården att vi kommit upp i 1 100 kronor.

Självklart är det sånt vi ska ha datorer till. ICA och Konsum kan hålla ordning på vad vi har handlat på kundkortet. De vet när vi har handlat, räknar ihop våra bonuspoäng och erbjuder rabatter. Men när det kommer till det som är mycket viktigare; ett trygghetssystem som gör att vi inte ska behöva betala för mycket för den vård vi behöver. Då finns det inte datasystem som klarar av det i hela stora Västra Götalandsregionen med 1,7 miljoner invånare, över 50 000 anställda och en budget på över 50 miljarder kronor. Dessutom med en IT-organisation med 550 anställda!

Vi i Vänsterpartiet har även tidigare frågat när det här ska lösas. Svaret har varit att det ska lösas om ett halvår. Nu passade vi på att fråga på regionfullmäktige i februari och fick då svaret av ledningen att det ju inte går att lösa inom det närmaste halvåret, men nån annan gång i framtiden. Kanske...

Det är inget annat än skandalöst och obegripligt att vi inte har löst det här i Västra Götaland. Det fungerar på andra håll i landet. I Värmland har de klarat det här i tre år och det fungerar i Stockholm. Det här borde inte vara varken dyrt eller svårt att lösa.

Jan Alexandersson (V)

Stenungsund, regionfullmäktige

Annette Ternstedt (V)

Bengtsfors, regionfullmäktige

Vi som är patienter i Västra Götalandsregionen ska själva hålla ordning på våra papperskvitton från vården för att bevisa att vi samlat ihop till ett frikort. Måste vi verkligen ha det så?

När vi under ett år betalat 1 100 kronor för sjukvårdsbesök får vi frikort. Det kan vara besök hos tex distriktssköterska eller läkare. Frikortet gör att vi inte behöver betala för de kommande besöken fram till dess ett år har gått från första besöket. Frikortet är bra. Det skulle annars kunna bli en väldigt hög kostnad under ett år för den som till exempel har en kronisk sjukdom. Med det är alldeles obegripligt varför var och en av oss måste samla ihop och hålla koll på de där kvittona och själva meddela vården att vi kommit upp i 1 100 kronor.

Självklart är det sånt vi ska ha datorer till. ICA och Konsum kan hålla ordning på vad vi har handlat på kundkortet. De vet när vi har handlat, räknar ihop våra bonuspoäng och erbjuder rabatter. Men när det kommer till det som är mycket viktigare; ett trygghetssystem som gör att vi inte ska behöva betala för mycket för den vård vi behöver. Då finns det inte datasystem som klarar av det i hela stora Västra Götalandsregionen med 1,7 miljoner invånare, över 50 000 anställda och en budget på över 50 miljarder kronor. Dessutom med en IT-organisation med 550 anställda!

Vi i Vänsterpartiet har även tidigare frågat när det här ska lösas. Svaret har varit att det ska lösas om ett halvår. Nu passade vi på att fråga på regionfullmäktige i februari och fick då svaret av ledningen att det ju inte går att lösa inom det närmaste halvåret, men nån annan gång i framtiden. Kanske...

Det är inget annat än skandalöst och obegripligt att vi inte har löst det här i Västra Götaland. Det fungerar på andra håll i landet. I Värmland har de klarat det här i tre år och det fungerar i Stockholm. Det här borde inte vara varken dyrt eller svårt att lösa.

Jan Alexandersson (V)

Stenungsund, regionfullmäktige

Annette Ternstedt (V)

Bengtsfors, regionfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.