2017-04-13 08:35

2017-04-13 08:35

Hur tänker politikerna om landsbygdens vägar?

Vägar:

Jag är ordförande för en vägsamfällighet i Bäckefors, Dalsland.

Då landsbygdsbefolkningens åldersstruktur börjar tippa över till orkeslöshet, så undrar vi hur Ni tänker att vi skall kunna hantera skötseln av våra vägar, både som styrelsemedlemmar och praktiskt. En stor orättvisa har uppkommit då tätortens invånare får allt skött via skattsedeln, så får vi utanför tätort både betala skötseln av vägarna i tätorten och dessutom betala vår egen väg, genom olika andelstal. Jo, vi får statsbidrag med 15 procent och 2 procent från kommunen, men vem skall beställa allt praktiskt framöver när ingen orkar, vi blir olikt behandlade. Ni vill ju att vi skall bo kvar i våra egna hem tills vi dör, men hur skall hemtjänsten, posten och räddningstjänsten ta sig fram om inte vägen är underhållen? Dessutom håller Trafikverket på att avsäga sig ansvaret för landsbygdens vägar och överlämnar skötseln till pensionärer, är detta ett rättvist samhälle frågar man sig? Nu tycker jag att Ni skall fundera på hur detta skall fungera i framtiden, Ni säger att hela Sverige skall leva, men upp till bevis. Behöver det vara kaklade tunnlar i storstäderna?

Landsbygdspartiet Oberoende

Dag Rimmerfors

Jag är ordförande för en vägsamfällighet i Bäckefors, Dalsland.

Då landsbygdsbefolkningens åldersstruktur börjar tippa över till orkeslöshet, så undrar vi hur Ni tänker att vi skall kunna hantera skötseln av våra vägar, både som styrelsemedlemmar och praktiskt. En stor orättvisa har uppkommit då tätortens invånare får allt skött via skattsedeln, så får vi utanför tätort både betala skötseln av vägarna i tätorten och dessutom betala vår egen väg, genom olika andelstal. Jo, vi får statsbidrag med 15 procent och 2 procent från kommunen, men vem skall beställa allt praktiskt framöver när ingen orkar, vi blir olikt behandlade. Ni vill ju att vi skall bo kvar i våra egna hem tills vi dör, men hur skall hemtjänsten, posten och räddningstjänsten ta sig fram om inte vägen är underhållen? Dessutom håller Trafikverket på att avsäga sig ansvaret för landsbygdens vägar och överlämnar skötseln till pensionärer, är detta ett rättvist samhälle frågar man sig? Nu tycker jag att Ni skall fundera på hur detta skall fungera i framtiden, Ni säger att hela Sverige skall leva, men upp till bevis. Behöver det vara kaklade tunnlar i storstäderna?

Landsbygdspartiet Oberoende

Dag Rimmerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.