2017-03-15 14:07

2017-03-15 14:07

Börjesson (S) behöver blicka framåt

INSÄNDARE: Tobias Bernhardsson (C) ger replik till Ulla Börjesson (S)

Replik till Ulla Börjesson (S) inlägg i Dalslänningen den 14 mars.

Ulla Börjesson (S) inleder sitt insändarsvar med att beskriva sig som fundersam. Det kan till viss del förklara varför undertecknad saknar svar på hur man som styrande parti ser på frågeställningarna kring Höjdenskolans helrenovering, om innehållet i de olika kalkylera, inkl. renoveringsbehov och livslängd, eller om något förslag innehållande motsvarande lokallösningar i anslutning till Valboskolan ändå kommer kunna beaktas och kostnadsberäknas så till den grad att siffrorna kan betraktas som jämförbara. I Centerpartiet anser vi att fakta måste läggas på bordet och att invånare i Färgelanda kommun förtjänar politiker som i en sansad debatt jämför tänkbara alternativ med den rimliga målsättningen att så långt som möjligt nå politisk enighet i större frågor som påverkar kommunen under ett antal år.

Om Färgelanda faktiskt ska nå ett politiskt samtalsklimat värt namnet så behöver samtliga se sin del i situationen, visa ansvarstagande och öppna upp för samtal. Då duger det inte att blicka i backspegeln eller gnälla på Centerpartiet som ett av flera oppositionspartier i kommunen vilka tycker att beslutsunderlagen är bristfälliga. Det vinner ingen på. Istället bör kommunstyrelsens ordförande ägna energin åt att bearbeta utredningen så att frågor kan besvaras samt öppna dörren för politisk förhandling.

Det som jag tror gör flertalet fundersamma är hur man från Socialdemokraterna kan tänka sig att gå till fullmäktige och rösta igenom något utan att ens tagit fram alternativ som kan uppnås med motsvarande investerade resurser. Här står klart att långsiktighet krävs innan miljoninvesteringar börjar rulla ur kommunens kassa. Här behövs politiker som blickar framåt!

Tobias Bernhardsson (C)

Oppositionsråd

Ulla Börjesson (S) inleder sitt insändarsvar med att beskriva sig som fundersam. Det kan till viss del förklara varför undertecknad saknar svar på hur man som styrande parti ser på frågeställningarna kring Höjdenskolans helrenovering, om innehållet i de olika kalkylera, inkl. renoveringsbehov och livslängd, eller om något förslag innehållande motsvarande lokallösningar i anslutning till Valboskolan ändå kommer kunna beaktas och kostnadsberäknas så till den grad att siffrorna kan betraktas som jämförbara. I Centerpartiet anser vi att fakta måste läggas på bordet och att invånare i Färgelanda kommun förtjänar politiker som i en sansad debatt jämför tänkbara alternativ med den rimliga målsättningen att så långt som möjligt nå politisk enighet i större frågor som påverkar kommunen under ett antal år.

Om Färgelanda faktiskt ska nå ett politiskt samtalsklimat värt namnet så behöver samtliga se sin del i situationen, visa ansvarstagande och öppna upp för samtal. Då duger det inte att blicka i backspegeln eller gnälla på Centerpartiet som ett av flera oppositionspartier i kommunen vilka tycker att beslutsunderlagen är bristfälliga. Det vinner ingen på. Istället bör kommunstyrelsens ordförande ägna energin åt att bearbeta utredningen så att frågor kan besvaras samt öppna dörren för politisk förhandling.

Det som jag tror gör flertalet fundersamma är hur man från Socialdemokraterna kan tänka sig att gå till fullmäktige och rösta igenom något utan att ens tagit fram alternativ som kan uppnås med motsvarande investerade resurser. Här står klart att långsiktighet krävs innan miljoninvesteringar börjar rulla ur kommunens kassa. Här behövs politiker som blickar framåt!

Tobias Bernhardsson (C)

Oppositionsråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.