2017-03-13 18:21

2017-03-13 18:21

Skolbeslut borde tagits 2010

Utbildning: Svar på insändare ”Sluta stressa fram skolbeslut” Tobias Bernhardsson (C)

Skola. Jag blir mycket fundersam över denna insändare.

Först tycker jag inte att det är att stressa fram ett beslut om att lösa trångboddhet på Valboskolan. Detta borde ha tagits tag i redan 2010 när Höjdenskolan lades ner och de negativa effekterna om trångboddheten påtalades. När Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet kom till makten 2015 påbörjades en diskussion om hur vi skall lösa problemet Första steget var att hyra moduler för att lösa den akuta situationen och sedan har fram tills nu utretts olika alternativ på mer långsiktiga lösningar.

I stället för att hänvisa till en artikel i media borde Tobias referera till det beslut som fattades i kommunstyrelsen den 1 mars av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna. Beslutet lyder ordagrant:

Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för det fortsatta arbetet görs utifrån att det kortsiktiga behovet löses enligt alternativ 3 (Höjdenskolan), samt att förvaltningens uppdrag om det långsiktiga behovet för skollokaler F-9 i Färgelanda tätort kvarstår.

Tobias Bernhardsson med flera reserverade sig mot beslutet.

På arbetsutskottet den 20 februari gjordes det som Tobias eftersöker i sin insändare. En blocköverskridande överenskommelse om ett beslutsförslaget som löd enligt ovan. Men tydligen är det inte så viktigt för Tobias att hålla en sådan överenskommelse för på kommunstyrelsen gällde den inte längre.

För oss i majoriteten är de svårt att göra överenskommelser i fortsättningen om vi inte kan lita på att de gäller när väl beslut skall fattas och att vi inte ens får veta att man övergett den innan vi sitter och skall fatta beslut. Det är illa när inriktningen på att försöka hålla sig väl med alla går ut över ”gentlemens agreement”.

Ulla Börjesson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Först tycker jag inte att det är att stressa fram ett beslut om att lösa trångboddhet på Valboskolan. Detta borde ha tagits tag i redan 2010 när Höjdenskolan lades ner och de negativa effekterna om trångboddheten påtalades. När Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet kom till makten 2015 påbörjades en diskussion om hur vi skall lösa problemet Första steget var att hyra moduler för att lösa den akuta situationen och sedan har fram tills nu utretts olika alternativ på mer långsiktiga lösningar.

I stället för att hänvisa till en artikel i media borde Tobias referera till det beslut som fattades i kommunstyrelsen den 1 mars av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna. Beslutet lyder ordagrant:

Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för det fortsatta arbetet görs utifrån att det kortsiktiga behovet löses enligt alternativ 3 (Höjdenskolan), samt att förvaltningens uppdrag om det långsiktiga behovet för skollokaler F-9 i Färgelanda tätort kvarstår.

Tobias Bernhardsson med flera reserverade sig mot beslutet.

På arbetsutskottet den 20 februari gjordes det som Tobias eftersöker i sin insändare. En blocköverskridande överenskommelse om ett beslutsförslaget som löd enligt ovan. Men tydligen är det inte så viktigt för Tobias att hålla en sådan överenskommelse för på kommunstyrelsen gällde den inte längre.

För oss i majoriteten är de svårt att göra överenskommelser i fortsättningen om vi inte kan lita på att de gäller när väl beslut skall fattas och att vi inte ens får veta att man övergett den innan vi sitter och skall fatta beslut. Det är illa när inriktningen på att försöka hålla sig väl med alla går ut över ”gentlemens agreement”.

Ulla Börjesson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.