2016-10-25 07:41

2016-10-25 07:41

Här är läget för fjärrvärmen

Energi: Svar till Tomas Torbjörnsson

Uppvärmning

I Bengtsfors kommun använder vi pellets i våra fastbränslepannor. Pelletsleveranserna kommer från Stora Enso i Grums, vilket ger kortast möjliga avstånd för den mängd pellets vi förbrukar per år. I Billingsfors köper vi spillvärme från Munksjö Paper vilket fungerar mycket bra. Som spets och reserv används eldningsolja, men vi gör allt för att hålla ner oljeförbrukningen exempelvis genom att lägga in planerade servicestopp vid lämpliga tidpunkter och göra dem så korta som möjligt.

Den anslutningsgrad som redovisas per ort stämmer dåligt och fjärrvärme har lockat fler än vad som redovisats i insändaren. Här är uppdaterade siffror:

• Bengtsfors: Villor 35 + övriga 53 = 88

• Billingsfors: Villor 70 + övriga 7 = 77

• Bäckefors: Villor 17+ övriga 12 = 29

• Dals Långed inklusive Karls Gärde: Villor 11 + övriga 16 = 27

Det ger totalt 221 abonnenter

Under hösten tillkommer 1 villa + 5 övriga

Bergvärme är ett bra alternativ om man bor utanför fjärrvärmenätet. Med en egen bergvärmepanna får fastighetsägaren själv stå för allt underhåll och all service, något som våra fjärrvärmekunder får tillgång till genom sitt abonnemang. Fjärrvärmeabonnemanget innebär att kunden betalar en driftskostnad och i den ingår allt annat såsom service, utbyte av delar med mera. Samtidigt är anslutningsavgiften ungefär hälften av vad en installation av bergvärme kostar. Som fastighetsägare bör man också fundera över vilken klimatpåverkan som ens uppvärmning får utgöra och hur ett stigande elpris påverkar min boendekostnad.

Naturvårdsverket har beviljat 1,9 miljoner kronor till Bengtsfors kommun för investeringen av fjärrvärmekulvert mellan Billingsfors och Bengtsfors. Den totala investeringen för fjärrvärme uppgår till 18 miljoner kronor. Åtgärden ska vara slutförd senast 2017-06-30. Investeringen görs för att ta tillvara spillvärme från Munksjö Paper och det skapar också möjlighet att ansluta fler abonnenter till fjärrvärmenätet. Samtidigt som arbetet med fjärrvärmekulverten genomförs läggs även vatten- och avloppsledningar ner och en gång-/cykelväg byggs.

Vi har inga privata fastighetsägare som kommit till oss för att påtala sitt missnöje med sina fjärrvärmeabonnemang. Alla fastighetsägare som är eller blir kunder, väljer abonnemang utifrån sina förutsättningar och efter att man genomfört energibesparande åtgärder kan det finnas anledning att se över det. Anledningarna kan vara många till att ta en kontakt med oss angående sitt abonnemang, men vi upplever inte att det finns ett missnöje bland våra kunder.

För att avslutningsvis besvara Tomas Torbjörnssons frågor:

• Vi har inför upphandlingen av fjärrvärmekulverten mellan Bengtsfors och Billingsfors varit i kontakt med alla berörda myndigheter och inte fått några särskilda villkor gällande schaktmassorna. Banvallen har tidigare varit uppgrävd vid ett par tillfällen och då har inte något oroväckande hittats.

• I kalkylen om 39 miljoner för kulvertbygget är 18 miljoner kronor tillhörande fjärrvärmen, resterande del är vatten och avlopp samt gång-/cykelväg.

• Det finns inga indikationer på att Munksjö Paper ska lägga ner sin produktion i Billingsfors och att inte ta tillvara på spillvärmen verkar som en mycket dålig idé.

• Det finns en utredning kring fjärrvärmeverksamheten som gjordes 2011. I utredningen kartläggs befintlig verksamhet, driftbudget, pellets, fjärrvärme kontra andra alternativ, finansiell status, planer för framtiden, förutsättningar för en lyckad verksamhet och slutligen expansionsmöjligheter.

Christina Lundqvist (S)

Ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott

I Bengtsfors kommun använder vi pellets i våra fastbränslepannor. Pelletsleveranserna kommer från Stora Enso i Grums, vilket ger kortast möjliga avstånd för den mängd pellets vi förbrukar per år. I Billingsfors köper vi spillvärme från Munksjö Paper vilket fungerar mycket bra. Som spets och reserv används eldningsolja, men vi gör allt för att hålla ner oljeförbrukningen exempelvis genom att lägga in planerade servicestopp vid lämpliga tidpunkter och göra dem så korta som möjligt.

Den anslutningsgrad som redovisas per ort stämmer dåligt och fjärrvärme har lockat fler än vad som redovisats i insändaren. Här är uppdaterade siffror:

• Bengtsfors: Villor 35 + övriga 53 = 88

• Billingsfors: Villor 70 + övriga 7 = 77

• Bäckefors: Villor 17+ övriga 12 = 29

• Dals Långed inklusive Karls Gärde: Villor 11 + övriga 16 = 27

Det ger totalt 221 abonnenter

Under hösten tillkommer 1 villa + 5 övriga

Bergvärme är ett bra alternativ om man bor utanför fjärrvärmenätet. Med en egen bergvärmepanna får fastighetsägaren själv stå för allt underhåll och all service, något som våra fjärrvärmekunder får tillgång till genom sitt abonnemang. Fjärrvärmeabonnemanget innebär att kunden betalar en driftskostnad och i den ingår allt annat såsom service, utbyte av delar med mera. Samtidigt är anslutningsavgiften ungefär hälften av vad en installation av bergvärme kostar. Som fastighetsägare bör man också fundera över vilken klimatpåverkan som ens uppvärmning får utgöra och hur ett stigande elpris påverkar min boendekostnad.

Naturvårdsverket har beviljat 1,9 miljoner kronor till Bengtsfors kommun för investeringen av fjärrvärmekulvert mellan Billingsfors och Bengtsfors. Den totala investeringen för fjärrvärme uppgår till 18 miljoner kronor. Åtgärden ska vara slutförd senast 2017-06-30. Investeringen görs för att ta tillvara spillvärme från Munksjö Paper och det skapar också möjlighet att ansluta fler abonnenter till fjärrvärmenätet. Samtidigt som arbetet med fjärrvärmekulverten genomförs läggs även vatten- och avloppsledningar ner och en gång-/cykelväg byggs.

Vi har inga privata fastighetsägare som kommit till oss för att påtala sitt missnöje med sina fjärrvärmeabonnemang. Alla fastighetsägare som är eller blir kunder, väljer abonnemang utifrån sina förutsättningar och efter att man genomfört energibesparande åtgärder kan det finnas anledning att se över det. Anledningarna kan vara många till att ta en kontakt med oss angående sitt abonnemang, men vi upplever inte att det finns ett missnöje bland våra kunder.

För att avslutningsvis besvara Tomas Torbjörnssons frågor:

• Vi har inför upphandlingen av fjärrvärmekulverten mellan Bengtsfors och Billingsfors varit i kontakt med alla berörda myndigheter och inte fått några särskilda villkor gällande schaktmassorna. Banvallen har tidigare varit uppgrävd vid ett par tillfällen och då har inte något oroväckande hittats.

• I kalkylen om 39 miljoner för kulvertbygget är 18 miljoner kronor tillhörande fjärrvärmen, resterande del är vatten och avlopp samt gång-/cykelväg.

• Det finns inga indikationer på att Munksjö Paper ska lägga ner sin produktion i Billingsfors och att inte ta tillvara på spillvärmen verkar som en mycket dålig idé.

• Det finns en utredning kring fjärrvärmeverksamheten som gjordes 2011. I utredningen kartläggs befintlig verksamhet, driftbudget, pellets, fjärrvärme kontra andra alternativ, finansiell status, planer för framtiden, förutsättningar för en lyckad verksamhet och slutligen expansionsmöjligheter.

Christina Lundqvist (S)

Ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.